top of page

Rusya'nın Zayıflığı ve Batı'ya Yönelik Rus "Tehdidi"


ABD'nin Rusya'ya karşı saldırganlığının mevcut savunucuları, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'nın bir tür akranı olduğuna inanmamızı sağlayacaktır.


Örneğin, savaş yanlısı Washington Examiner'dan Tom Rogan, Rusya'nın küçük ekonomisine rağmen muhtemelen ABD ile karşılaştırılabilir bir "büyük güç" olduğu konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.


Dahası, Ted Galen Carpenter'ın belirttiği gibi, savaş yanlıları modern Rusya'sının, günümüz Rusya'sından çok daha büyük ve daha kalabalık bir devlet olan Sovyetler Birliği ile hemen hemen aynı şeymiş gibi bahsetmeye bayılıyorlar. Rusya'nın aksine, Sovyetler Birliği de totaliter bir ideoloji üzerine kurulmuştu.


Eski okuyucular bu tür şeyleri makul bulabilirler. Ne de olsa, belirli bir yaşın üzerindeki birçok insan hala geçmişte, Soğuk Savaş günlerinde yaşıyor ve hala Sovyetler Birliği'ni, Orta Avrupa'ya kadar uzanan uydu devletlere sahip ABD'nin üç katı büyüklüğünde bir devlet olarak hayal ediyor.


Yine de o zaman bile, eski Soğuk Savaşçılar, Sovyetlerle bir "füze ​​aralığı" olduğunu ve Sovyet ekonomisinin Batı pazar ekonomilerine rakip olan bir dev olduğunu iddia ettiklerinde yanılıyorlardı. Aslında, bu bahsi geçen ''füze aralığı'', savaş yanlıları tarafından uydurulmuş bir fanteziydi ve çağının gerisinde kalmış olan CIA aksi yönde ikna olmuş olsa da, her zaman Sovyet ekonomisi umutsuz bir vakaydı. Müdahaleciler o zaman Sovyetler hakkında yanıldılar ve bugün Rusya hakkında da yanılıyorlar.


Aslında, Rusya'daki demografik, ekonomik ve askeri gerçeklere bakarsak, bunların ABD'nin ve genel olarak Batı'nın oldukça gerisinde olduklarını görürüz.


Nüfus, GSYİH ve Daha Fazlası


İlk olarak, Rus rejiminin ABD rejiminin akranı olarak görülebileceği tek şeye bakalım: nükleer silahlar. Rogan, Rusya'nın nüfusu veya askeri harcamalarıyla ilgili neredeyse her gerçek ölçütü görmezden gelmeye özen gösteriyor ve iddiasını desteklemek için tek bir istatistiğe dikkat çekiyor: Rus devletinin binlerce nükleer silaha sahip olduğu gerçeği.


Rusya yaklaşık 6.200 savaş başlığına sahipken ABD'nin 5.600 savaş başlığına sahip olması, bunu yeterince doğrulamaktadır. Ancak stratejik olarak bu fark hiçbir şey ifade etmemektedir. Hem ABD'nin hem de Rusya'nın nükleer üçlüleri ve ikinci darbe kabiliyetleri var, yani her iki ülke de bu caydırıcılık için fazlasıyla yeterlidir. Üstelik bir nükleer cephaneliğin caydırıcılık kabiliyetine ulaştığı nokta, "binlerce" değil, "onlarca"ya yakındır. ABD ve Rusya'nın binlerce savaş başlığına sahip olması, Soğuk Savaş'ın halkla ilişkiler, paranoya ve daha büyük cephanelikler üretmeye yönelik iç siyasi baskının mirasıdır. Rusya daha fazla savaş başlığına sahip olduğu için "daha güçlü" değil. Hem ABD hem de Rusya, gezegeni defalarca kez yok edebilecek kapasitede. Nükleer silahlar savunma silahlarıdır ve ancak söz konusu nükleer güç köşeye sıkıştırıldığında olası bir tehdit haline gelir.


Peki ya fiili saldırı "büyük güç" kabiliyetini gösteren askeri yetenek ölçüleri?


Elbette, ekonomik ve demografik gerçekler önemlidir. Ve bunlara bakarsak, Rusya üçüncü sınıf bir güç.


Örneğin, GSYİH açısından (2020'de), Rusya ABD, AB ve varsayımsal bir Almanya-Fransa-İngiltere ittifakının çok gerisindedir. Rusya tek başına Almanya'nın bile gerisinde. Spesifik olarak, ABD ve AB'nin her birinin GSYİH'si yaklaşık 20 trilyon dolar. Almanya-Fransa-İngiltere'nin GSYİH'si yaklaşık 10 trilyon dolar ve Almanya'nın GSYİH'si 4,5 trilyon dolar. Rusya 4.3 trilyon ile geriden geliyor. Başka bir deyişle, Rusya'nın ekonomisi AB ve ABD'deki ekonominin sadece beşte biri ve Batı Avrupa'nın 3 Büyük'ünün toplamının yarısından daha az.

Kaynak: World Bank Database


Ancak bu, Rusya'nın zengin Batı'nın ne kadar gerisinde olduğuna dair çok eksik bir hikaye anlatıyor.


Onlarca yıllık Sovyet sosyalizmi sayesinde bugün Rusya, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi sözde "akranlarından" çok daha yoksul. Örneğin, ABD'de kişi başına düşen GSYİH 63.000 doların üzerindeyken, Rusya'da bunun yarısından (29.800 dolar) daha azdır. Aynı ölçüye göre, Rusya AB toplamının yalnızca üçte ikisini ve Almanya'da kişi başına düşen GSYİH'nın yalnızca yarısından biraz fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: World Bank Database


Hem GSYİH hem de kişi başına düşen GSYİH'yi birlikte düşündüğümüzde, Rusya'nın GSYİH toplamının büyük ölçüde büyük nüfusundan kaynaklandığını görüyoruz. Yani, 145 milyonluk nüfusuyla Rusya, diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha büyüktür. Bir sonraki en büyük ülke 83 milyon kişi ile Almanya. Başka bir deyişle, kişi başına düşen GSYİH'si düşük olsa bile, Rusya'nın GSYİH'si, çok sayıda insanın -cansız geliri ve üretkenliği olan insanlar- orada yaşaması gerçeği sayesinde nispeten büyük görünüyor.


Ancak kişi başına düşen bu güçlü GSYİH eksikliği aynı zamanda Rusya'nın GSYİH'sinin boyutunun aslında Rusya'nın çok sınırlı konvansiyonel savaş yapma kabiliyetini maskelediği anlamına geliyor. Bunun nedeni, Rusya'nın net kaynaklarının nispeten düşük olmasıdır.


Dış politika uzmanı Michael Beckley tarafından açıklandığı gibi, GSYİH'ye bakıldığında, nüfusun temel ihtiyaçlarının üzerindeki ve ötesindeki net kaynakları da hesaba katmak gerekir. Büyük bir nüfus büyük bir GSYİH üretebilir, ancak bu nüfus aynı zamanda çok büyük miktarda yiyecek, barınma ve enerji gerektirir.


Devletler, yaşam standartları siyasi olarak kabul edilemez seviyelere düşene kadar ve böylece rejim için bir iç kriz oluşana kadar bunun ancak bu kadarını savaşmak için kullanabilirler. Başka bir deyişle, Ruslar geçim seviyelerine Amerikalılara veya Batı Avrupalılara göre çok daha yakın yaşadıklarından, Rus devletinin savaşlara kaynak ayırma yeteneği daha sınırlıdır.


Bu nasıl ölçülür? Beckley ve Klaus Knorr'a göre, bu "kullanılabilir fazlalığın" makul ve tahmin edilebilir bir ölçüsü, "GSYİH'yi kişi başına düşen GSYİH ile çarparak" ölçülebilir.


Kaynakların gerçek net kullanılabilirliğini ayarladığımızda, Rusya'nın daha büyük Batılı devletlere kıyasla ölü olduğunu görüyoruz.

Kaynak: World Bank Database


Askeri Harcama


Peki, tüm bu sınırlamalar göz önüne alındığında, Rus rejimi askeri kapasitesine ne kadar harcıyor? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, toplam harcamada ABD'nin çok fazla gerisinde. Rusya, 2020'de askeri kapasiteye yaklaşık 66 milyar dolar harcarken, ABD 766 milyar dolar harcadı. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık toplam 150 milyar dolardan fazla harcadı.


Bununla birlikte, GSYİH'nın bir yüzdesi olarak harcama açısından, Rus rejimi ABD'den bile daha fazlasını harcadı. Rusya'nın 2020'deki askeri harcamaları GSYİH'sının yüzde 4,3'üne eşitken, ABD harcamaları toplamda yüzde 3,7'ye ulaştı. Öte yandan, uzun zamandır Amerikan vergi mükelleflerinin NATO üyelerini askeri refah harcamalarıyla doldurmasına izin vermeye alışkın olan Batı Avrupa rejimleri, askeri harcamalarda yüzde üçün çok altında harcama yapma eğilimindedir.

Kaynak: SIPRI


Spesifik olarak, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki askeri harcamalar sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 2,1 ve yüzde 1,4'tür.


Rusya'dan çok daha zengin olan bu ülkeleri, kritik "kullanılabilir fazlalığın" sınırlarına ulaşmaya Rusya kadar yakın bulmamamız şaşırtıcı olmamalı. Mevcut askeri harcama düzeylerini iki katına çıkarsalar bile, ne Almanya ne de Fransa, askeri harcamaların iç kaynaklara getirdiği yük açısından Rusya'yı yakalayamaz. (Ayrıca ABD'nin Avrupa savunmasında kendi harcamalarını büyük ölçüde azaltmasının nedeni de budur.)


Doğurganlık ve Demografi


Rus rejimi de Batı'ya karşı üstünlük sağlamak için demografiye umut bağlayamaz.


Rusya'nın doğurganlık oranı AB'ninkine benzer, yani dünyanın en düşükleri arasındadır. Bununla birlikte, Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'deki doğurganlık oranlarından daha düşüktür.

146 milyon olan Rusya'nın nüfusu bugün 1989'da, yani 147 milyonken olduğundan daha az. Rusya'nın nüfusunun daha da azalması bekleniyor. Bazı tahminler, Rusya'nın nüfusunun 2100 yılına kadar 100 milyonun altına düşebileceği sonucuna varıyor. Bu, devletin çöküşü sırasında Sovyetler Birliği'nde zaten mevcut olan bir eğilimi sürdürüyor. Birlik çapında nüfus, 1980'lerin sonlarında 290 milyon civarında zirveye ulaştı ve hiçbir zaman toparlanamadı.


Birçok Batılı zengin ülke gibi, Rusya da çalışma çağındaki nüfusun giderek daha fazla emekli maaşına bağımlı olan yaşlıların ekonomik ihtiyaçlarını desteklemek için daha fazla çalışmak zorunda kalacağı bir demografik sorunla karşı karşıya. Ancak zaten zengin olan Batı'nın aksine, Rusya - benzer bir sorunla karşı karşıya olan Çin gibi - zenginleşme şansı bulamadan yaşlanacağı bir gelecekle karşı karşıya. Ve bu Rusya için jeopolitik bir sorun.


Birinci Sınıf Bir Güç Olmasa Bile Rusya Neden Önemli


Bu noktada okuyucu kendi kendine şunu soruyor olabilir: "Eğer Rusya bu kadar zayıfsa, o zaman Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koyması ve onun işini bitirmesi kesinlikle Ukrayna için son derece kolay olacaktır."


Rusya'nın birçok ekonomik ve demografik eksikliğine rağmen durum böyle değil.


Bunun nedeni, Batı'nın Ukrayna'yı nasıl gördüğü ile Rusya'nın Ukrayna'yı nasıl gördüğü arasında muazzam bir asimetri olmasıdır.


ABD'de - ve genel olarak Batı'nın çoğunda - yalnızca en kararlı savaş yanlıları Ukrayna'yı hayati bir ilgi alanı olarak görüyor. Örneğin ABD'de, Ukrayna'nın Amerikan birliklerinin kanına ve genel olarak gerçek bir savaşın maliyetine değdiğini düşünen bir siyasi seçmen bulmak zor. Ruslar Ukrayna'yı kesinlikle hayati bir çıkar meselesi olarak görüyorlar, tıpkı ABD'nin Meksika'yı gördüğü gibi - ve ABD'nin Küba Füze Krizi sırasında Küba'yı gördüğü gibi. Ukrayna, Rus karşıtı güçler tarafından ele geçirilirse, bu Moskova'da çok maliyetli bir savaşa değer bir şey olarak görülebilir.


Ukrayna söz konusu olduğunda, Rus rejimi, Batı'nın siyasi olarak katlanmaya hazır olmadığı çok yüksek maliyetlere katlanmaya istekli olabilir. Moskova, savaş için gerekli olan bu "kullanılabilir fazla"yı derinden kesmeye istekli olabilir. Rusya'nın tarihi, son 200 yılda bir şey kanıtlıyorsa, o da Rus rejiminin, rejimin hayati çıkarları olarak gördüğü şeyleri korumak için nüfusunu aşırı yoksulluğa maruz bırakmaya istekli olduğudur.


Bu gerçekler aynı zamanda Rusya gibi görece zayıf devletlerin neden zayıf bir konumdan bile krize girmeye istekli olduklarını açıklamaya yardımcı oluyor. Kelly Greenhill ve Joshua Shifrinson'ın bu hafta Foreign Policy'de açıkladıkları gibi:

Devletler neden çok daha güçlü devletleri düşmanlaştırma ve cezalandırıcı misillemeleri tetikleme riski taşıyan askeri tırmanış gibi görünüşte irrasyonel adımlar atsınlar? Neden bir etki yöntemi olarak krizlerin yaratılmasına dönelim? ... Mantıksızlıktan uzak bir şekile, kriz yaratmak, her ikisine de karşı çıkan daha güçlü aktörlerden müzakereler ve tavizler arayan zayıf aktörlerin denenmiş ve gerçek bir stratejisidir.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri, gücünü geniş yeni sınırlara yayma kabiliyetine sahip güçlü bir devletin eylemleri değildir. Aksine, Ukrayna durumu, Batı'nın Moskova'nın NATO'yu Rusya'nın kalbine daha da yakınlaştırma konusundaki endişelerini ciddiye almayı reddetmesinin bir sonucudur. Batı'nın Rus endişelerini tekrar tekrar reddetmesi, nispeten zayıf Rus devletini daha büyük riskler almaya zorladı.


Doğu Ukrayna'da şu anda gerçekleşen olay budur. Ancak bunların hiçbiri Rusya'nın ABD ve hatta Batı Avrupa ile aynı ligde büyük bir güç olduğu anlamına gelmiyor.


Yazar - Ryan McMaken

Çevirmen - xxx


Bu yazı mises.org sitesinin ''Russian Weakness and the Russian ''Threat'' to the West'' adlı yazının çevirisidir.


Image source: Getty

135 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page