top of page

Karantinalar Ticaretin Demokrasisini Mahvetti

“Kapalıyız”.


Bunlar, arzu ettiğiniz bir şeyi satın alma havasındayken veya yararlanmak istediğiniz bir şey için ödeme yapmaya hazır olduğunuzda, en sevdiğiniz küçük dükkanların ve hizmetlerin önünde gördüğümüz korkunç sözlerdir. Bu duygu, kapanışların zorunlu ve kalıcı olduğunu ve ne yazık ki nihayetinde bu konuda hiçbir şey yapamayacağınızı bildiğinizde duygusal olarak daha da kötüleşir.


Bu işletmelerin kötü olması ve doğal bir ölümle ölmesi söz konusu olmayabilir ve aslında tam tersi olabilir. Muhtemelen kendinizi adamış bir müşterisiniz ve siz ve başkaları onları gerçekten sevdiğiniz için, sundukları şey için ödeme yaparak bu işletmeleri çalışır durumda tutmak için mutlu bir şekilde oy veren birçok müşteriden birisiniz. Bu işletmeler normal şartlar altında gelişebilirdi.


Ancak, bir işletme, faaliyet kabiliyetini sınırlayan düzenlemelerin kurbanlarından biri olduğunda ve evde kalmaya zorlandığınız ve eskisi kadar sık harcama yapamadığınız zaman, esasen varlığının devamı için oy kullanma yeteneğinden mahrum bırakıldınız.


Çeşitli ve çok sayıda mikro, küçük ve orta ölçekli işletme, herhangi bir sağlıklı ekonominin büyük bölümünü oluşturur. Bu tür kuruluşların dünyadaki ülkelerdeki ticari faaliyetlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu görmek normaldir. Ekonomi, hayatın her kesiminden insanların zevk ve ihtiyaçlarını karşılamak için farklı seviyelerde gelişmek zorundadır. Bu doğal fenomen, insanlık tarihi boyunca tutarlı bir şekilde gösterilmiştir.


Bu günlerde, dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri etkileyen iç karartıcı haberler, küçük işletmelerin toplu olarak kapanması haberleridir. Bunlar, en son kendilerine getirilen sınırlamalar nedeniyle tam olarak verilemeyen nihai hizmetleri sunarken görülecektir. Bunlar, pandemi sonrasında yaratılan ekonomiyi yöneten politikalar tarafından kendi kusurları olmaksızın ciddi şekilde sekteye uğrayan mağazalardır. Bazıları kuşkusuz koşullara uyum sağlayarak hayatta kalsa da, yetkin girişimci kuruluşların yapması gerektiği gibi, çoğu olmadı.


Örneğin, bir işletme herhangi bir zamanda yalnızca keyfi olarak az sayıda müşteriye hizmet verebilecek şekilde sınırlıysa, normalde olduğu gibi geçinmeyi nasıl umabilir? Yine de, COVID-19'un yayılmasını durdurmak adına kararlaştırılan bu tür sınırlamalar dünya çapında mevcuttur. Örneğin, aynı anda yirmi müşteriye hizmet verebilen mağazalar, maksimum potansiyel müşteri sayısını bir seferde yalnızca beşe indirebilirdi.


Bunun büyük nüfusa sahip ülkelerde pratikte yaptığı şey, müşterilerin yer sınırlamaları nedeniyle bazen mağazaların dışında sıraya girmeleri veya uzun bir süre büyük kalabalıklar halinde toplanmaları gerektiğidir. Bu durumda, muhtemelen sosyal mesafeyi oluşturmak olan politikanın amacı başarıyla karşılandı mı? Bununla birlikte, bu vakaların şanslı olanlar olması gerekiyordu. Bazı işletmeler, aleyhine çalışan bu tür diğer kısıtlamalar nedeniyle hiç yeniden açılamadı.


Afetler ve piyasa dalgalanmaları elbette olur ve bunlar bazen belirli işletmelerin kapanmasını ve ölümünü tetikler. Risk ve belirsizlik her zaman yaşanmış deneyimlerin ayrılmaz parçalarıdır ve bunlara ilişkin algımıza dayalı olarak kararlar ve yargılar veririz. Ancak burada ortaya konan sorun, sert kısıtlamalar yoluyla mümkün olan kapatmaların tamamen önlenebileceğidir. Bazı iş ölümleri önlenebilirdi ve her şeyi pandemide suçlamak bir kötülük olurdu.


Tüketicilerin evde sıkışıp kaldıkları ve aksi takdirde yararlanmak isteyecekleri mal ve hizmetlere harcayamayacakları bu zamanlarda, insanlar esasen piyasa demokrasisinden men edilmiştir. Tüketici tarafında, pandemi öncesi zamanlarda olduğu gibi favori işletmeleri himaye etmek zorlaştı. Üretici tarafında da “pandemi piyasasında” sürekli ve verimli operasyonlara izin verecek şekilde mal ve hizmet sağlamak zorlaştı. Pek çok küçük işletme trajik bir şekilde ve geri dönülmez bir şekilde ortadan kalktığında ve ülkeler bir araya gelmek için mücadele etmeye devam ettikçe daha fazlası da aynı şeyi izleyecekken, sağlıklı ve rekabetçi bir küresel ekonomi yaratmamız gerekiyor. Bunun için piyasa demokrasisini etkinleştirmenin önemini hatırlayarak başlamalıyız.Çevirmen: Atilla Seyid

Bu yazı mises.org sitesinin Lockdowns Destroyed the Democracy of the Marketplaceadlı yazısının çevirisidir.


18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page