top of page

"Gerçek Sosyalizm" Gerçekten Denendi - Ve Bir Felaket Oldu

05/05/2018 - Ryan McMaken


5 Mayıs, Karl Marx'ın doğumunun 200. Yıldönümüdür ve sayısız insan hakları felaketine neden olan çok çeşitli siyasi hareketlere ilham vermesine rağmen, Marx birçok entelektüel ve sanatçı arasında bir hayranlık nesnesi olmaya devam etmektedir. Böyle bir örnek, Raoul Peck'in Marx'ı adalet için övgüye değer bir susuzlukla ilkeli bir radikal olarak betimleyen yeni filmi Genç Karl Marx'ta görülebilir.


Neyse ki Marx için, hiçbir zaman herhangi bir devletin mekanizmasının kontrolünü kişisel olarak kazanmadı. Böylece, gerekli "proletarya diktatörlüğü"nün fiilen uygulanması gibi kirli işler başkalarına bırakıldı. Ve Marksizmi pratik gerçekliğin ışığına çıkarmaya çalışanlar, uygulanan Marksizmin yoksullaşmayı ve insan özgürlüğünün yıkımını getirdiğini çabucak buldular.


Bununla birlikte, Marx'ın fikirlerinin çeşitli yorumlarına dayanan acımasız sosyalist rejimlerin damgasını vurduğu bir yüzyıldan sonra, Marx'ın rehabilitasyonu genellikle "gerçek sosyalizm"in "hiç denenmemiş" olduğu fikrine dayanır. Yani, gerçek anlamda "saf" bir sosyalist deneyim - muhtemelen Marx'ın istediği gibi - devlet aygıtında mevcut olan burjuva fikirlerin veya kalıcı kapitalist alışkanlıkların varlığıyla her zaman lekelenmiştir.


Bu tür bir düşüncenin tipik bir örneği, Noam Chomsky'nin Venezüella'daki açıkça sosyalist rejimin gerçekten "sosyalizmden oldukça uzak" olduğu konusundaki ısrarında bulunabilir. Ayrıca filozof Slavoj Zizek'in The Guardian'daki "Venezuela devriminin sorunu yeterince ileri gitmemiş olması" başlıklı 2017 tarihli makalesinde de dikkate değerdir.


Zizek'in görüşüne göre, statükonun alışkanlıkları ve gelenekleri tamamen yok edilirse ve yerine tamamen yeni düşünme biçimleri geçerse sosyalizm işe yarayabilir. Veya Zizek'in tanımladığı gibi, eski atasözlerinin (yani düşünce biçimlerinin) tamamen yeni atasözleri ile değiştirilmesi gerekir. Örneğin:

Robespierre gibi radikal devrimciler başarısız oluyorlar çünkü yeni bir gelenekler dizisini uygulama çabalarında başarılı olmadan sadece geçmişten bir kopuş gerçekleştiriyorlar (Robespierre'in dini yeni bir Yüce Varlık kültüyle değiştirme fikrinin en büyük başarısızlığını hatırlayın). Lenin ve Mao gibi liderler (en azından bir süre için) başarılı oldular çünkü yeni atasözleri icat ettiler, bu da günlük yaşamı düzenleyen yeni gelenekler dayattıkları anlamına geliyor.

Dolayısıyla Venezüella'daki sorun, sayısız özel işletmeye el konulması, mülkiyet haklarının yok edilmesi ve sayısız vatandaşın temel özgürlüklerden yoksun bırakılması değildir. Hayır, sorun Venezüella rejiminin çok muhafazakar olması ve geçmişten tam bir kopuş gerçekleştirememesidir.


Ama geçmişten bu kopuş nasıl sağlanacak? Gerçek, Zizek'in kullandığı dilde yatmaktadır. Bu, "bir takım âdetleri zorlamayı" içerir. Bu, elbette, zorlamanın ve şiddetin dilidir. İnsanlar onları gönüllü olarak benimsemek isteseydi, bu yeni "gelenekler"in empoze edilmesi gerekmeyecekti.


Sosyalist püristlerin bakış açısından, eğer sadece yeni bir Lenin veya yeni bir Mao ortaya çıkıp daha çok çabalasaydı, o zaman sosyalizm sonunda başarılı olabilirdi. Ne de olsa, hiciv yayını The Onion'un kısa süre önce önerdiği gibi, "Stalin, Komünist Ütopya Yaratmaktan Sadece Büyük Bir Arınma Önündeydi."


Ne kadar abartılı görünse de, bu fikir, "sosyalizm hiçbir zaman gerçekten denenmedi" diyenlerin zihniyetini temelden tanımlıyor; eğer sosyalizm uygulanacaksa, insanları özel mülkiyete bağlılıklarından ve ütopyanın önüne geçen diğer tüm gelenek ve fikirlerden kurtarmak için bir şeyler yapılmalıdır.


Pratikte bu her zaman devletin gücünü insanlara yeni bir yaşam biçimi dayatmak için kullanmak anlamına gelmiştir. Üstelik ekonomik gerçekler sayesinde, sosyalizm ne kadar çok uygulanırsa, yaşam standardının o kadar düşük olduğu anlamına da gelmiştir. Ama -düşünme devam ediyor- sosyalist planlamacılar ilerlemeye devam ettikleri ve kapitalist düşünce tarafından sabote edilmeyi reddettikleri sürece ütopyaya ulaşılabilir. Evet, bu arada çok fazla acı çekilecek, ancak nihai getiri hesaplanamayacak kadar büyük olacak.


Grafik olarak temsil edilen fikir şöyle görünür:

Hem Marx hem de Stalin, bu talihsiz "ara aşamanın" bir sorun olduğunu kabul ettiler. Ludwig von Mises'in belirttiği gibi, Marx bile sosyalizmin iki aşamalı bir evrimini icat etmek zorunda kaldı:


Karl Marx bir mektupta sosyalizmin iki aşaması arasında ayrım yaptı - alt ön aşama ve daha yüksek aşama. Ancak Marx bu iki aşamaya farklı isimler vermemiştir. Bir üst aşamada, her şeyin o kadar bol olacağını söyledi ki, “herkes ihtiyacına göre” ilkesini kurmak mümkün olacak. Yabancı eleştirmenler, Rus Sovyetlerinin çeşitli üyelerinin yaşam standartlarındaki farklılıkları fark ettiğinden, Stalin bir ayrım yaptı. 1920'lerin sonunda, alt aşamanın “sosyalizm”, üst aşamanın ise “komünizm” olduğunu ilan etti. Aradaki fark, alt sosyalist aşamada, Rus Sovyetlerinin çeşitli üyelerinin tayınlarında eşitsizlik olmasıydı; eşitlik ancak daha sonraki komünist aşamada elde edilecektir.


Kısmi Kapitalizm Kısmi Sosyalizmden Daha İyi Çalışır


Bununla birlikte, kapitalizmin bu sorundan zarar görmediğini unutmayın. Yolun ortasında müdahaleci bir ekonomi alırsak ve kısmi, yarı yolda serbest piyasa liberal reformları uygulamaya başlarsak, bu ekonominin çökmesine neden olur mu?


Kesinlikle değil. Gerçekten de, nereye baksak ve nispeten daha az sosyalist bir ekonomi bulursak, o kadar az yoksulluk ve daha fazla refah buluruz.Tarihsel olarak, bu açıktır. Serbest ticareti, sanayileşmeyi ve piyasa ekonomilerinin tuzaklarını erkenden benimseyen ülkeler bugünün en zengin ekonomileridir. Almanya ve Birleşik Krallık gibi nispeten piyasa yanlısı ekonomilerin daha zengin olduğu ve Güney Avrupa'nın daha sosyalist ekonomilerinden daha yüksek yaşam standartlarına sahip olduğu savaş sonrası Avrupa'da da durumun böyle olduğunu görüyoruz: Yunanistan ve İspanya gibi . Bu, Per Bylund'un belirttiği gibi, tarihsel olarak zenginliğini nispeten bir laissez-faire rejimiyle inşa eden İsveç gibi İskandinav ülkeleri için bile geçerlidir.


Bu fenomeni Batı Almanya ve Doğu Almanya arasındaki karşılaştırmalarda iş başında görüyoruz. Batı Almanya'da II. Dünya Savaşı'ndan sonra piyasa yanlısı reformlar, yalnızca yarım kalan reformlarla muazzam bir ekonomik büyüme döneminin başlamasına yardımcı oldu. Ekonomi üzerindeki fiyat kontrollerini ve hükümetin dayattığı diğer kısıtlamaları kaldırarak, Almanya ekonomisi başarılı olurken, daha sosyalist ekonomiler (o sırada Birleşik Krallık'ta bulunanlar gibi) daha durgundu.


Açıkçası, Almanya örneğinde, Batı Alman devleti "saf" kapitalizmi benimsemedi. Sadece nispeten daha fazla bırakınız yapsınlar benimsediler. Ve ekonomi genişledi. Aslında, Hans Sennholz'a göre, Batı Alman devleti serbest piyasa reformlarını tesadüfen buldu. Yine de sonuçlara "Alman ekonomik mucizesi" diyoruz.


Diğer örnekler Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da bulunabilir. Piyasaların nispeten daha özgür olduğu yerlerde, yaşam standardı ne kadar yüksekse ve ekonomik büyüme o kadar büyük olur. Kapitalistler, "gerçek kapitalizmin asla denenmediği" konusunda mazeret bulmaya zorlanmazlar - tamamen serbest piyasalar hiçbir yerde var olmamış olsa bile.


Ancak Marx'tan 200 yıl sonra, Marx'tan ilham alan her yeni başarısızlık, savunucularının bu aynı bahaneye tekrar tekrar başvurmasına neden olur. Bundan 200 yıl sonra vazgeçmiş olmaları umulabilir.


Yazar - Ryan McMaken

Bu yazı mises.org sitesinin "Real Socialism" Has Indeed Been Tried — And It's Been a Disaster'' adlı yazının çevirisidir.


487 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


Yazı: Blog2 Post
bottom of page