top of page

Avusturya İktisat Ekolüne Yönelik 7 Yaygın Eleştirinin Çürütülmesi

Avusturya İktisat Okulu hakkındaki bazı yanlış anlamaları açıklığa kavuşturalım. Birçoğunun politik (teorik değil) nedenlerle yapmaya meyilli göründüğü bu düşünce okulunu reddetmek istiyorlarsa, en azından bunu yalanlara değil, gerçeklere ve bilgiye dayalı olarak yapmalıdırlar. İşte düzeltmeler:


1-“Avusturya İktisat Okulu ampirik değildir.”


Yanlış.


Ampirik çalışmalar (“tarih”) Avusturya ekolünde önemlidir ve ana akım ekonomiden daha geniş kapsamlıdır. Mises, Viyana Ticaret Odası’nda uygulamalı araştırmalarla çalıştı ve Hayek’i ilk müdür olarak atadığı Avusturya İş Döngüsü Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. Bu, Hayek’in daha sonra kendisine Nobel Ödülü kazandıran iş döngüsü araştırmalarının çoğunu yaptığı yerdi. Eleştirmenlerin anlayamadığı şey, Avusturyalıların bir hipotezler toplamı değil, doğru, genel ifadelerden oluşan daha dar bir teori tanımıdır. Avusturyalıların ekonomi * teorisi *, gözlemlerin eksik ve kesin olmayan ölçümleri kullanılarak geliştirilemez. Ancak bu, Avusturyalıların deneysel araştırma yapamayacağı veya yapmayacağı anlamına gelmez.


2. “Avusturya İktisat Okulu’nun teorisi gerçek dünyayla ilgili değildir.”


Yanlış.


Mises’i izleyen Avusturyalılar, insan eyleminin doğasından şu ifadeler çıkarırlar: bunun amaçlı bir davranış olduğu, yani aktörler, uygun ve etkili olarak tanıdıkları araçları kullanarak hem ulaşılabilir hem de değerli gördükleri bir şeyi başarmayı amaçlarlar. Eylem her zaman gerçek dünyada gerçekleşir ve gerçek dünya deneyimimiz sayesinde eylemin doğasının gerçekte doğru olduğunu kabul ederiz. Eylemle ilgili gerçek bir ifadeden mantıksal olarak türetilen şey, ampirik ilişkisini sihirli bir şekilde kaybetmez çünkü “verinin kendisini ifade etmesi” yerine mantıksal olarak türetilir. Avusturyalılar, en azından Adam Smith’ten beri tipik iktisatçı görüşlerine sahipler: Bu teori gözlemlerden türetilemez. Geleneksel / klasik iktisat teorisi olarak Avusturya teorisi, ampirik fizikten çok matematiğe benzer. Matematik, gözlemlediklerimizi anlamak için kullandığımız doğru a priori ifadeler üretir. Kısmi türevleri hesaplayıp gözlemlemememiz onları gerçek dünyada daha az doğru yapmaz. Avusturya ekonomisinde de durum aynı.


3. “Avusturya İktisat Okulu’nun teorisi gerçek dünyadaki olayları açıklayamaz.”


Yanlış.


Önceki yanlış anlamaya benzer şekilde, bu ifade Avusturyalıların teorisini farklı bir teori tanımı kullanarak değerlendirir. Basitçe söylemek gerekirse, ana akım ekonomi bir hakikat iddiasında bulunamaz. Avusturya ekonomisi, teorisi yalnızca gerçek bir aksiyomdan (amaçlı davranış olarak eylem) türetildiği için – mantıksal olarak türetilebilenin ötesinde hiçbir şey teori statüsüne sahip değildir. Avusturyalılar daha güçlü iddialarda bulunurlar ancak teorinin daha dar sınırları içinde kalırlar. Bu, teoriyi gerçek dünyayla alakasız yapmaz, sadece daha güvenilir yapar. Tıpkı, mühendislerin gerçek dünya projeleri hakkında güvenilir hesaplamalar yapmak için gerçek matematiği kullanabilmeleri gibi, Avusturyalılar gerçek ekonomideki gerçek gidişatı ortaya çıkarmak için bir çerçeve olarak gerçek ekonomi teorisini kullanırlar.


4. “Avusturya İktisat Okulu insanların neden eylemde bulunduğunu açıklayamaz.”


Yanlış.


Eylem aksiyomu, insanların neden hareket ettiğini tam olarak belirtir: İnsanlar, kişisel olarak değer verdikleri bir şeye ulaşmayı amaçlarlar ve daha iyi olması için mevcut durumlarını değiştirmeye çalışırlar. Ancak Avusturyalıların, bir kişiyi bir şeye diğerine göre daha farklı bir değer vermesine neden olan zihinsel süreçleri açıklamaya çalışmadıkları doğrudur. Zaten bir ekonomistin rolü bu değildir. Avusturyalılar, mantıkçı olduklarından, çok katı ve net tanımlar ve ayrımlar kullanırlar. İktisat ve psikoloji alanlarını açıkça ayırt ederler, ilki eylem ve etkileri ve ikincisi davranış motivasyonlarının incelenmesidir. Benzer şekilde, ekonomi içinde Avusturyalılar, a priori ve doğru olan teori ile teori merceğinden deneysel verilerin incelenmesi olan tarih arasında ayrım yapar. Diğer düşünce okullarının tanımları ve ayrımları açısından nispeten özensiz olması talihsizdir, bu da onları daha az güvenilir, daha az bilimsel ve dolayısıyla daha az bilimsel kılar.


5. “Avusturya İktisat Okulu’nun teorisinin doğru olup olmadığını söylemenin bir yolu yok.”


Yanlış.


Durum böyle olsaydı, mantık, matematik, geometri vb. İfadelerin doğru olup olmadığını anlamanın da bir yolu olmazdı. Açıkça durum böyle değil. Bu ifade, ekonomik teorinin tümevarımsal ve ampirik olduğunu varsayma hatasını yapar, ki bu Avusturya ekolü için doğru değildir (yukarıya bakınız) – ve yirminci yüzyıla kadar ekonomi için doğru değildi. Ekonomi tümdengelimli bir bilimdi (ve tam anlamıyla öyledir).


6. “Avusturya İktisat Okulu, ekonomiye garip bir yaklaşımdır.”


Yanlış.


Avusturya İktisat Okulu, klasik iktisadın ekonomik muhakeme geleneğini sürdürür, ancak marjinalist analizi ve Carl Menger’in değer öznelliğini ekler. Fizik kıskançlığı, matematikselleştirme, psikoloji alanına sapma ve piyasa ekonomisini anlamaktan ziyade politika yoluyla verimli sosyal mühendisliği hedefleyen tümdengelimli sosyal kuramsallaştırmada disiplinin köklerinden kopan modern ekonomidir.


7. “Avusturya ekonomisi ideolojiktir.”


Yanlış.


Bu, yanlış anlamaların en saçma ve bilgisiz olanıdır. Avusturya ekonomi teorisinin nasıl a priori tümdengelimci olduğuna ve mantığa dayandığına dikkat edin. Burada ideolojiye yer yok. Aslında bu, Avusturya ekolünü, teorileştirme için ampirik analize dayanan ekonomik düşünce okullarından çok daha az ideolojik kılar, çünkü böyle bir analiz zorunlu olarak büyük ölçüde yorum içerir (bu yüzden teorisyenin kişisel görüşü kolayca girebilir ve çoğu zaman girebilir). Bu eleştirinin anlamı, eleştirmenin, tipik olarak “piyasaların işlemediğini” iddia ederek, serbest piyasalara karşı ideolojik veya duygusal bir kızgınlığa sahip olmasıdır. Avusturyalılar bu tür normatif ifadelerde bulunmazlar, ancak yalnızca piyasaların nasıl işlediğini (ortaya çıkararak) açıklar: özgür, müdahaleci ve merkezi planlı. Neyin daha iyi olduğuna dair değer yargısı teorinin bir parçası değildir, ancak Avusturyalılar, bir aracın belirtilen amaç için uygun olup olmadığını ustalıkla belirtebilirler. Ayrıca, Avusturyalılar, önce serbest piyasayı (yani, engellenmemiş [karşılıklı] eylem) doğru bir şekilde teorileştirir daha sonra belirli etkilerin (düzenlemeler, tercihlerdeki değişiklikler, vb.) sonuçlarını ortaya çıkarırlar. İlk olarak ekonominin onlarsız nasıl çalıştığını anlamadıkça, bir etkinin bir şeyleri nasıl değiştirdiğini anlayamazsınız.


Bu yazı mises.org adlı sitenin ‘’Debunking Seven Common Criticisms of Austrian Economics’’ adlı yazısının çevirisidir.


309 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


Batu Han
Batu Han
May 06, 2021

İdeoloji değil ha sneak 100

Like
Yazı: Blog2 Post
bottom of page