top of page

Venedik'in İtalya'dan Ayrılması, Hans-Hermann Hoppe ve Ulus-Devletler

Yüzde 89 çoğunluk ile Venedik seçmenleri İtalya'dan ayrılmayı seçti. Pratikte bunun anlamı, Venediklilerin artık Roma'ya vergi geliri göndermemeyi planlamasıdır. Görünüşe göre, insanlığın en zengin ve en başarılı cumhuriyetlerinden birinin tarihi başkentinde yaşayan Venedikliler, artık Roma'daki meşhur yozlaşmış bürokratları sübvanse etmek istemiyorlar. Güney İtalya uzun zamandır daha zengin, daha temiz ve daha verimli Kuzey tarafından kaynaklarını tüketen bir ülke olarak görülüyor. Daily Mail'e göre, en azından, ayrılma hareketini Kuzey'in diğer bölgelerine de yaymaktan söz ediliyor.


Bir ayrılık yanlısı, Hoppean'a benziyor:


Kuzey İtalya, Como'daki Insubria Üniversitesi'nde Avrupa tarihi profesörü olan kampanyacı Paolo Bernardini, Venedik'in bir kez daha özerk bir devlet haline gelmesinin "zamanının" geldiğini söyledi.
'Tarih asla tekerrür etmese de, şimdi küresel dünyada birbirleriyle etkileşime girebilen küçük ulusların, küçük ve müreffeh ülkelerin güçlü bir dönüşünü yaşıyoruz.'
'Venedik halkı, kendi kendini yönetmeye (değerli) ve açıkça ezilen bir ulus olduğumuzu anladı ve tüm dünya, yerel geleneklerin küresel değiş tokuşlarla karıştığı parçalanmaya -olumlu bir parçalanmaya- doğru ilerliyor.'

Doğal olarak, Avrupa'nın büyük ulus devletleri bu tür gelişmelerden nefret ediyor ve korkuyor. Ancak tarihi hatırlayan herkes için burada ulus devletlerin hak iddia edebileceği çok az “gelenek” vardır. İtalya, tıpkı Almanya gibi, 19. yüzyılda Otto von Bismarck gibi elbette klasik liberalizmden ve kapitalizmden varlığının her zerresiyle nefret eden güçlü otoriter politikacılar tarafından dövülmüş, uydurulmuş bir ülkedir.


Roma'nın ne yaptığını görmek ilginç olacaktır. Vergi paralarını almak için bir ordu gönderecekler mi? Belki de Venediklilere karşı İtalyan vatanseverliğine hitap eden bir tür nefret kampanyası yürüteceklerdir. Obama'nın yakın zamanda tüm ayrılma hareketlerini gayri meşru ilan ettiği göz önüne alındığında (elbette ABD Hükümeti tarafından desteklenenler hariç), Venedik'in uluslararası toplumdan ne kadar destek bekleyebileceği bilinmiyor.


2004 yılındaki bir röportajda Hans-Hermann Hoppe, küçük bağımsız (ve daha zengin) ülkelerin avantajlarından bahsetti:


Aksine, özgürlük için en büyük umut küçük ülkelerden geliyor: Monako, Andorra, Lihtenştayn, hatta İsviçre, Hong Kong, Singapur, Bermuda, vb.; ve bir liberal olarak, bu türden on binlerce küçük bağımsız varlıktan oluşan bir dünya ummalısınız. Neden merkezi Türk hükümetiyle dostane ilişkiler sürdüren, ancak artık merkezi hükümete vergi ödemeyen veya ondan herhangi bir ödeme almayan ve artık merkezi hükümet yasasını tanımayan, ancak kendi yasaları olan özgür bağımsız bir İstanbul ve İzmir şehri olmasın? İstanbul hukuku veya İzmir hukuku gibi...
Merkezi devletin (ve AB gibi süper devletlerin) savunucuları, bağımsız siyasi birimlerin bu şekilde çoğalmasının ekonomik parçalanmaya ve yoksullaşmaya yol açacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, deneysel kanıtlar bu iddiaya karşı keskin bir şekilde konuşmakla kalmıyor: yukarıda bahsedilen küçük ülkelerin hepsi çevrelerinden daha zengindir. Üstelik teorik yansıma, bu iddianın başka bir devletçi efsane olduğunu da göstermektedir.
Küçük hükümetlerin birçok yakın rakibi vardır. Kendi tebaalarını rakiplerinden gözle görülür bir şekilde daha fazla vergilendirir ve düzenlerlerse, emek ve sermaye göçünden zarar görürler. Dahası, ülke ne kadar küçükse, korumacılık yerine serbest ticareti tercih etme baskısı o kadar büyük olacaktır. Dış ticarete her hükümet müdahalesi, hem yurtiçinde hem de yurtdışında göreceli olarak yoksullaşmaya yol açar. Ancak bir bölge ve iç pazarları ne kadar küçükse, bu etki o kadar dramatik olacaktır. ABD korumacılıkla meşgul olsaydı, ABD'nin ortalama yaşam standartları düşerdi, ancak kimse açlıktan ölmezdi. Tek bir şehir, diyelim Monako aynı şeyi yapsaydı, neredeyse anında açlık bölgesi olurdu. Tek bir haneyi olası en küçük ayrılıkçı birim olarak düşünün. Sınırsız serbest ticarete girişerek, en küçük bölge bile dünya pazarına tam olarak entegre edilebilir ve işbölümünün her avantajından faydalanabilir. Gerçekten de, sahipleri dünyanın en zengin insanları olabilir. Öte yandan, aynı hane sahipleri tüm topraklar arası ticaretten vazgeçmeye karar verirse, korkunç bir yoksulluk veya ölümle sonuçlanacaktır. Buna göre, bölge ve iç pazarı ne kadar küçükse, serbest ticareti tercih etmesi o kadar olasıdır.
Ayrıca, burada sadece belirtebileceğim ama açıklayamayacağım gibi, ayrılma aynı zamanda parasal entegrasyonu da teşvik eder ve mevcut dalgalanan ulusal kağıt para birimlerinin para sisteminin tamamen hükümet kontrolü dışında bir emtia para standardı ile değiştirilmesine yol açacaktır. Özetle, dünya, serbest ticaret ve altın gibi uluslararası bir meta para yoluyla ekonomik olarak bütünleşmiş küçük liberal hükümetlerden biri olacaktır. Bu, duyulmamış refah, ekonomik büyüme ve kültürel ilerleme dünyası olurdu.

Bu yazı mises.org sitesinin ''Venice's Secession from Italy, Hans-Hermann Hoppe, and Nation-States'' adlı yazının çevirisidir.


156 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page