top of page

Sovyetler Birliği Çöken Ekonomisini Kurtarmak İçin (Gönülsüzce) Serbest Piyasalara Döndüğü Zaman

13/04/2022 - J.W. RICH

Bolşevikler, Savaş Komünizminin neden başarısız olduğu konusunda bölündüler fakat ekonomi bize bu konuda net bir cevap sunuyor.


Paranın olmadığı bir ekonomi düşünün. Tüm para birimleri, değişim araçları ve diğer ticaret aracıları artık mevcut değil. Paraya sahip olmak yerine herkese, hangi mallara hangi miktarlarda sahip olabileceklerini belirten karneler veriliyor. Aldığınız yiyeceklerden giydiğiniz giysilere, ihtiyacınız olan ilaçlara kadar her şey karneniz tarafından belirleniyor. Bu ekonomide mübadele olmadığını da hayal edin. Her şey topluca sahipleniliyor ve devlet tarafından yönetiliyor. Tüm hammaddelerin, sermayenin ve tüketim mallarının üretimi devlet tarafından üstleniliyor. Burada işadamları da yok çünkü devlet tüm işlerle ilgileniyor.


Bu varsayımsal ekonomi tamamen hayali değil. Az önce tarif ettiğime benzer bir ekonomi tarihte daha önce de vardı. 1918-1921 yılları arasında Sovyetler Birliği, tarihçiler tarafından genellikle “Savaş Komünizmi” olarak adlandırılan böyle bir ekonomiye sahipti. Bütünüyle dinmeyen bir felaketti. Bu ise onun hikayesi:


Sovyetler Birliği ve Savaş Komünizmi: 1917-1921


1917'de Bolşevikler, Çar'ın yerini alan demokratik geçici hükümetin görevden alınmasından sonra Moskova'da iktidarı ele geçirdiler. Ancak, Bolşeviklerin iktidardaki tutumu güvenli olmaktan çok uzaktı. Genel olarak Çar için fazla ilgi yoktu ancak monarşinin yerine hangi hükümet biçiminin olması gerektiği konusunda da bir anlaşma yoktu. Bolşevizm yıllardır yükselişteydi ancak demokrasi ve liberalizm fikirleri de popülerlik kazanıyordu. 1917 devriminden kısa bir süre sonra Kızıllar, Bolşevikler ve Beyazlar(genellikle demokratik olan Bolşevik karşıtı bir koalisyon) arasında bir Rus İç Savaşı patlak verdi.


İç savaş boyunca, Bolşevikler giderek Rusya üzerinde daha fazla güç ve kontrol kazandılar. Bu kontrol ile Marksist ekonomik fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye başladılar. 28 Ocak 1918'de tüm fabrikaların devlet tarafından atanan yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğine karar verildi. Aslında bu, sanayinin neredeyse tamamen kamulaştırılması anlamına geliyordu. Bir anda, Rusya'nın tüketim mallarının üretiminin büyük çoğunluğu artık devletin denetimi ve yönetimi altına geçti.


9 Mayıs 1918'de ülkede tahıl üretimi üzerinde bir tahıl tekeli ilan edildi. Ülke genelinde hasat edilen tüm tahıllar artık devletin malı oldu. Ocak 1919'da genel gıda vergisi ilan edildiğinde bu daha da genişletildi. Her türlü gıda artık devletin malı oldu. Ayrıca, yerel çiftlik yetkililerinin artık hasat tahminlerine dayalı olarak vergi belirlemesine izin verilmedi. Özünde devlet, köylülerin kendilerini ve ailelerini doyurmak için yeterli yiyeceğe sahip olmaları durumunda, köylülerden istediği kadarını hiçbir kaygı veya endişe duymadan alacaktı.


Para Bir Gecede Değersizleştirildi


Bu noktada, büyük ölçekli zorunlu karne uygulaması başlandı. Karneler tüm nüfusa zorunlu kılındığı için para bir gecede değersiz hale getirildi. Artık sahip olduğunuz parayla istediğiniz her şeyi satın alamazdınız. Size tahsis edilen mallar karnenizde önceden belirlendi.


1920 sonlarında, 1921'e girerken Rus İç Savaşı neredeyse bitmişti. Beyazlar Kızıllar tarafından ciddi bir yenilgiye uğratılmış ve Bolşevikler ülkenin neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirmişti. Ancak, İç Savaş'taki zafere rağmen ülke ekonomisi çökmeye başlamıştı. Sanayi üretimi 1920 yılına kadar savaş öncesi seviyelerin %20'si seviyesindeydi. Bu gecikmeli üretimin bir sonucu olarak, şehirlerde mevcut olan çok az mal vardı. Bu, şehirlerden kırsal alanlara bir göçle sonuçlandı. 1918'den 1920'ye kadar sekiz milyon insan şehirlerden, yiyecek veya bazı mallar bulma umuduyla köylere göç etti. Moskova ve Petrograd'da nüfus %58.2 azaldı


Tarımsal durum çok iyi değildi. Sheldon Richman, 1909-1913 yılları arasında brüt tarımsal üretimin ortalama 69 milyon ton olduğunu kaydetti. 1921'de sadece 31 milyondu. 1909-1913 yılları arasında ekili alan 224 milyon dönümün üzerindeydi. 1921'de sadece 158 milyon dönüm ekildi. Bu gıda eksikliği, kitlesel nüfus kaybına neden oldu. 1917'den 1922'ye kadar tüm nüfus, iç savaştan kaynaklanan göç ve ölümleri saymazsak, 16 milyon azaldı.

Komünist bir ütopyanın en ateşli destekçisi olan Lenin bile sonunda en nefret ettiği şey haline geldi: bir kapitalist.

Savaş Komünizmi artık tamamen uygulanmıştı ve Lenin ile Bolşeviklerin Marksist özlemleri artık yerine getirilmişti. Ancak Savaş Komünizmi altında yaşamak zorunda kalan insanlar için koşullar dayanılmaz hale gelmişti. Şubat 1921'de Rusya'nın her yerinde işçi grevleri ortaya çıkmaya başladı. İç savaşın sona ermesi ve yaşam standartlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte Bolşeviklere karşı direniş ülke geneline yayılmaya başladı. Moskova, Petrograd gibi diğer büyük şehirlerle birlikte grev yapan ilk şehir oldu. Protestocular Savaş Komünizmine son verilmesini ve özel teşebbüs ile ifade ve toplanma özgürlüğü gibi sivil özgürlüklerin restorasyonunu talep ettiler.


Protestolar, Kronstadt Deniz Üssü'nün hükümete karşı ayaklanmasıyla tırmandı. Bir zamanlar Bolşevik desteğinin ve coşkusunun kalesi olan denizciler, reform ve değişim talep etmek için emekçilere katıldılar. İsyanın üstesinden gelmek için Troçki liderliğindeki bir güç gönderildi ancak Lenin değişimin gerekli olduğunu biliyordu. Çanlar Savaş Komünizmi için çalıyordu.


Yeni Ekonomi Politikası


Onuncu Parti Kongresi'nin Mart ayındaki toplantısından sonra, yeni bir dizi ekonomik program üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu değişiklikler NEP veya Yeni Ekonomik Politika olarak bilinecekti. Gıda üzerindeki genel vergi kaldırılarak köylülerin hasatlarının fazlasını ellerinde tutmalarına ve kendi kazançları için pazarda satmalarına izin verildi. Küçük işletmelerin bir kez daha faaliyet göstermesine izin verilecek. Tüm karne sistemleri dağıtıldı ve mübadeleyi kolaylaştırmak için para ekonomiye geri döndü. Sanayinin büyük bölümleri hâlâ devlet tarafından kontrol ediliyor olsa da, Savaş Komünizminin totaliter kontrolü özel teşebbüs ve serbest piyasa lehine reddedilmişti.


Devrimci Rusya: 1891-1991 adlı kitabında, yazar Orlando Figes, NEP'in uygulanmasından sonraki çarpıcı geri dönüşü şöyle aktarıyor:

Pazarın restorasyonu, Sovyet ekonomisine yeniden hayat verdi. Özel teşebbüs; yedi yıllık savaş, devrim ve İç Savaş boyunca oluşan kronik kıtlığa anında yanıt verdi. 1921'de herkes yamalı giysiler ve ayakkabılarla yaşıyor, kırık mutfak eşyalarıyla yemek pişiriyordu. İnsanlar stantlar ve tezgahlar kurdular; bit pazarları gelişti; köylüler yiyeceklerini kasaba pazarlarında sattılar; ve kırsal kesime gidip gelmek bir kez daha kitlesel bir fenomen haline geldi. Yeni yasalarla lisanslanan özel kafeler, dükkanlar, restoranlar ve küçük ölçekli üreticiler bile yağmurdan sonra mantar gibi göründü. Yabancı gözlemciler bu dönüşüm karşısında hayrete düştüler.

Figes'in gösterdiği gibi Sovyet ekonomisinde neredeyse anında bir toparlanma yaşandı. Bir zamanlar boş rafların ve boş midelerin olduğu yerde, şimdi bol miktarda yiyecek ve mamul mal satın alınabilirdi. Savaş Komünizmine damgasını vuran sürekli kıtlıklar, satılacak ürünlerle dolup taşan işletmelerle değiştirildi.


Savaş Komünizminin Mirası


Ne yanlış gitti? Bolşevik liderlerin, Komünist ütopyalarının neden başarısız olduğu konusunda kendi fikirleri vardı. Lenin, “devlet kapitalizmi”nin komünizme ulaşılabilmesi için gerekli bir aşama olduğunu iddia etti. Tüm mülkiyet ve mübadelenin temelli atılabilmesi için önce bir “karma ekonomi” gerekliydi. Şüphesiz ki bu devlet planlamasının başarısızlıkları için uygun bir açıklama idi. Moskova'daki Buharin gibi bazı sağ eğilimli kişiler, özel teşebbüs fikrine daha yatkın oldular ve NEP'i geçici bir gereklilik yerine ideal sistem olarak benimsediler. Stalin gibi diğerleri, NEP'i bir hata olarak gördü ve yeterli zaman verilirse devlet planlamasına dönüş işe yarayabilirdi.


Bolşevikler Savaş Komünizminin neden başarısız olduğu konusunda bölünmüş olsalar bile, ekonomi bize bir ekonominin merkezi planlamasının neden işe yaramayacağına dair net bir cevap veriyor. Bunun nedeni, merkezi planlamanın bilgiyi piyasalar gibi aktaramamasıdır. Herhangi bir malın veya kaynağın göreli kıtlığı veya bolluğu hakkında bilgi, fiyatlar aracılığıyla kolaylıkla iletilebilir. Bir demir madeni çöker ve demir üretimi %50 düşerse, demirin artık daha kıt olduğu ve daha dikkatli tahsis edilmesi gerektiği bilgisi, demir fiyatlarındaki artışa yansır. Piyasada daha az demir vardır, bu nedenle mal üretiminde daha az kullanılacaktır.


Bu bilgi aktarımı, piyasalarda otomatik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ancak bir merkezi planlama sisteminde bu kadar kolay gerçekleşemez. Bir demir madeninin çöktüğü bilgisi, demir kullanan her üreticiye manuel olarak iletilmelidir. Bir piyasa sistemi olmadığında, her malın nispi kıtlığı veya bolluğu ile ilgili bilgilerin manüel olarak iletilmesi gerekecektir, bu süreç piyasa fiyatlandırmasından çok daha az verimlidir.


Bilgiyi aktarma probleminden daha da önemlisi, bir merkezi planlama sisteminin herhangi bir malın fiyatlarının ne olması gerektiğini rasyonel olarak bilmesinin hiçbir yolu yoktur. Arz ve talep özgürce hareket etmedikçe, fiyatlar merkezi planlamacıların kaprisinden başka bir şey tarafından belirlenmeyecektir. Fiyatlar, bir ekonomide kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmek için vardır. Bir mala nispeten daha fazla değer verenler onu satın alırken, ona nispeten daha az değer verenler onu satın almayacaklar ve onun yerine daha yüksek değer verdikleri diğer malları satın alacaklardır. Fiyat yoksa, merkezi planlayıcıların bu kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmesinin bir yolu yoktur. Kaynakları, onlara en çok değer verenlere tahsis etmenin bir yolu yoktur.

Savaş Komünizmi deneyi basit bir gerçeği gösteriyor: Herkes eninde sonunda piyasalara saygı duymaya başlıyor.

Fiyatlarla ilgili bu bilgi eksikliği, günlük ürünlerin onlara en çok değer verenlere rasyonel bir tahsisi olmayacağından tüketici pazarlarını etkiler, ancak daha da önemlisi, bu üretim sorunları için de geçerlidir. Bir piyasa sisteminde kar ve zarar, girişimcileri toplum için değerli olan üretim hatlarına yönlendirecek ve onları daha az değerli olan üretim hatlarından uzaklaştıracaktır. Fiyatlar olmazsa, merkezi planlamacıların hangi üretim hatlarının kârlı ve hangilerinin kârsız olduğunu bilmelerinin bir yolu yoktur. Üretim kararlarını rasyonel olarak vermenin hiçbir yolu yoktur. Sonuç olarak, tüm üretim kararları, kararlarının başarısını veya başarısızlığını ölçmek için herhangi bir ölçü olmaksızın sadece planlamacıların kaprisine bırakılmıştır.


İdeologlar Bile Savaş Komünizminin Başarısızlıklarıyla Yüzleşmek Zorunda Kaldı


Savaş Komünizminin felaketi, tam olarak ekonominin merkezi olarak planlanmış bir ekonomi için öngördüğü sonuçtur. Fiyatlar olmadan bilgi toplum genelinde kolay ve verimli bir şekilde aktarılamaz. Bu fiyatların olmaması, malları rasyonel olarak tahsis etmenin bir yolu olmadığı için rasyonel üretim kararlarının eksikliğine de yol açar. Bu iki mekanizma olmadan, merkezi olarak planlanmış herhangi bir ekonominin piyasa ekonomisine kıyasla verimsiz ve yoksul olmasını bekleriz. Bu, Savaş Komünizmi altında gözlemlediğimiz şeyi ve onun NEP'e geçişini mükemmel bir şekilde anlatmaktadır.


Bolşevikler gibi ideologlar Savaş Komünizmi'nin başarısını ve buna bağlı olarak planlamanın piyasalar üzerindeki üstünlüğünü ne kadar arzulasalar da, onlar bile onun başarısızlıklarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Sovyet propaganda makinesi de Savaş Komünizmini başarıya benzeyen bir şey olarak çeviremezdi. Ne kadar utanç verici olursa olsun, Bolşevikler serbest piyasaya ve özel teşebbüse geri dönmek zorunda kaldılar.


Savaş Komünizmi deneyi basit bir gerçeği gösteriyor: Herkes eninde sonunda piyasalara saygı duymaya başlıyor. Planlı bir ekonomiye ne kadar sahip çıkılırsa çıkılsın, o ekonomi eninde sonunda başarısız olacaktır. Olduğu zaman, başvurulacak tek yer serbest piyasalar ve özel teşebbüsler olacaktır. Komünist bir ütopyanın en ateşli destekçisi olan Lenin bile sonunda en nefret ettiği şey haline geldi: bir kapitalist.


Yazar - J.W. RICH

J.W. Rich, Charlotte, NC'de bir ekonomi öğrencisidir. İlgi alanları ekonomi, ekonomik düşünce tarihi ve felsefedir.451 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


SteelWill
SteelWill
May 04, 2022

Serbest Piyasa bir gerçektir. Binlerce kez kanıtlanmış bir gerçek. Bu gerçeğe yüz çevirenlerin bile sıkışınca ona koşması güzel bir örnek olmuş.

Like
Yazı: Blog2 Post
bottom of page