top of page

Sosyal Demokrasi Avrupa'da Neden Başarısız Oluyor?

“Sosyal demokrasi” deyiminde ve birinin sosyal demokrat olarak tanımlanmasında belli bir gerilim var. Bu bağlamda sosyal, devletin sosyalizmidir. Bir demokrat, düzenli referandumlarda bireysel seçmenlerin kişisel çıkarlarını ifade etme ve savunma özgürlüğünü destekler. İki pozisyon uyumsuzdur.


Bu noktada, ekonomik açıdan Avrupa sosyalizmi ile komünizm arasında çok az felsefi fark olduğuna dikkat etmeliyiz. Her ikisi de kapitalistleri ya sahiplik ya da kontrol yoluyla devlet lehine üretim araçlarından kurtarmaya çalışıyor. Marx, sosyalizmi tam komünizme giden yolda geçici bir aşama olarak gördü. Bununla birlikte, komünizmin bir grup lider dışında herkesi yoksullaştırarak başarısız olduğunu hepimiz deneyimlerimizden biliyoruz. Devletin, işgücü maliyetleri dışında fiyatları hesaplayamaması ve tüketicilerin ertesi gün neye ihtiyaç duyduklarını öngörme konusundaki yetersizliği sorunu, hem sosyalizmi hem de komünizmi alt üst ediyor. İkisi arasındaki temel fark, sosyalleşen devletin kişisel özgürlükleri ortadan kaldırma ve serveti yok etme hızına bağlı olarak ekonomik parçalanmanın gerçekleştiği hızdır.


Sosyal demokratlar, ılımlı sosyalizmin bu sonuçlara yol açmadığını varsayarlar ki bu bir hatadır. Aldatılmışlardır.


Sosyal demokrasiyle, sosyalizmi ve nihayetinde komünizmi artırmanın yolu olarak demokrasiyi kullanan bağlı sosyalistleri ve komünistleri gözlemliyoruz. Ancak zamanla seçmenler için giderek daha açık hale gelen bir sorun var. Seçmenler zamanla fakirleşir ve aralarında daha ilerici olanlar, daha kapitalist ekonomilere katılmak için kaçmaya çalışır. Lenin ve Mao Zedong, tüm ifade özgürlüğünü bastırarak bu eğilimi ele aldılar ve sadece komünist yetkililerin seçilmesine izin verecek şekilde demokrasiyi yeniden tanımladılar. Her zaman hoşnutsuzluğunu ilk ifade eden aydınlar tasfiye edildi veya Sovyet gulaglarına ve Çin’in ceza çalışma kamplarına gönderildi.


Batı Avrupa'da komünist devrim için farklı, daha sabırlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardı. İşte sosyal demokrat kavramı buradan kaynaklanıyor.


Taktik, sosyalizme sadık kalmak ve her zaman demokratlar tarafından verilecek tavizleri dayatmaktı (ve hala da öyledir). On yıllar boyunca, hem üniversitelerde hem de siyasi çevrelerde komünizmi yaymak için "yararlı aptallar" kullanan Sovyet dış politikasının temelini oluşturdu. Etkileri, Enoch Powell'ı mağlup eden ve hala Ken Clarke ile yandaşlarını daha büyük sosyalizme doğru iten şeydi. Sosyal demokrat politikacıların komünist olması gerekmediği, sadece yatıştırıcı olduğu açıktır.


Sosyal demokrat siyasi partiler, sosyal adalete olan inancını ifade eder. Ancak sosyal adalet, aşırı sol tarafından sosyalizmin daha aşırı biçimlerine destek çekmek için kullanılan anlamsız bir terimdir. Avrupa'da sosyal adaleti savunan sosyal demokratlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana egemen oldular. Ama kapitalizmi yıkmadaki başarılarının kurbanı oluyorlar çünkü seçim desteğini kaybediyorlar.


Sosyal demokrasi çağı sona eriyor gibi görünüyor. Almanya’nın SPD’si kısa süre önce İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü seçim sonucunu elde etti ve Fransa’nın Sosyalist Partisi, siyasi bir yabancı olan Emmanuel Macron’un kazandığı başkanlık seçimlerinde beşinci oldu. Zemini kaybetmiş diğer sosyal demokrat partiler arasında Hollanda İşçi Partisi, İtalya Demokrat Partisi ve Avusturya’nın Sosyal Demokratları yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratlar, Başkan Trump lehine, Fransa'daki Macron'u seven siyasi bir yabancı olmaya başladı.


Brexit, uzak bir süper devlet tarafından empoze edilen sosyalleşme kontrollerinin İngiliz seçmeni tarafından reddedilmesiydi. İngiliz parlamentosu, sosyalist kimlik bilgilerini toparlamadan önce, başlangıçta seçmenlerin isteklerine sözde hizmet etti ve Brexit'i durdurmak için komplo kurdu. Parlamentonun kolektif sosyalist içgüdüsü o kadar güçlü ki, May'ın yatıştırıcı hükümeti sosyalist gelgite karşı durmak yerine kendi seçim tabanını yok etmeye neredeyse hazır gibi gözüküyor.


Yorumcular, sosyal demokrasideki düşüşü büyük mali kriz gibi olaylara bağlıyor. Bu ve diğer nedenler, geleneksel işçi sınıfı ve mavi yakalı işçilerin uzaklaşmasının nedenidir. Sosyalizm ve demokrasi arasındaki felsefi çatışma, isyanın merkezinde yer alır. Özellikle, hayal kırıklığına uğramış sosyal demokratların neredeyse hiçbiri serbest piyasaları desteklemiyor.


Çoğu analistin gözden kaçırdığı nokta, sosyal demokrasinin kişisel özgürlük ve devlet kontrolü arasındaki çelişki nedeniyle başarısız olduğudur.


Hafif bir sosyalizm biçimi olarak, komünizmle aynı nedenle başarısız olur. Hepsi, sosyal demokrasinin başarısızlığının bir fırsat olduğu komünistlerin eline oynuyor. Tabanı kapitalizmi suçlamaya teşvik ediyorlar. Marx'ın yazdığı gibi kapitalizmin çöküşü kaçınılmazdır. Ve çöküşü tam kanlı komünizmi hızlandırır. Komünizm, açıkça gösterildiği gibi, kırık bir felsefedir. Ancak acımasız liderler, bunu hâlâ, hemcinsleri üzerinde güç elde etmenin bir yolu olarak görüyor.


Bu yazı mises.org sitesinin ''Why Social Democracy is Failing Europe'' adlı yazının çevirisidir.


323 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

2 Comments


billie ilomilo
billie ilomilo
May 20, 2021

Bu makale de oldukça başarısızdı. Hiçbir tatmin edici argüman yoktu. En zayıf yazınız bu olabilir.

Like
Mises Enstitüsü
Mises Enstitüsü
May 21, 2021
Replying to

Bu yazı konusunda ki fikirlerinizi bizzat Alasdair Macleod'a iletebilirsiniz. Umarım bu eleştirinizi dikkate alacaktır.

Like
Yazı: Blog2 Post
bottom of page