top of page

Rızasız Kulluk I Murray N. Rothbard

Bir liberteryenin açıkça ve tamamen karşı çıkması gereken bir şey varsa bu, en temel mülkiyet hakkını reddeden rızasız kölelik eylemdir. "Özgürlük" ve "kölelik" her zaman için zıt kutuplar olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bir özgürlükçü, köleliğe tamamen karşı olmalıdır. Günümüzde bu duruma bir soru yöneltelim. İtiraz edilebilir mi? Ama gerçekten? Kölelik nedir;( a) insanları, köle yöneticisinin istediği görevlerde çalışmaya zorlamak ve (b) onlar ne kadar kullanılırsa kullanılsın yalnız geçimlerini sağlayacak ücreti vermek ya da her halükarda kölenin gönüllü olarak kabul edeceğinden daha azını ödemek demektir. Kısacası, serbest piyasa ücretlerinden bağımsız zorla bir çalıştırma durumudur. Öyleyse, günümüz Amerika'sında "kölelik" ten, gönülsüz esaretten gerçekten bağımsız mıyız ? On Üçüncü Değişiklik'teki gönülsüz köleliğe karşı yasağa gerçekten uyuluyor mu?


Zorunlu Askerlik


Elbette, bir örnek olarak, tüm zorunlu askerlik sistemimizden daha açık bir gönülsüz kölelik durumu olamaz. Her genç, on sekiz yaşına geldiğinde seçici hizmet sistemine kaydolmak zorunda kalıyor. Her zaman taslak kartını taşımaya mecburdur ve hükümetin uygun gördüğü her an yetkililer tarafından ele geçirilerek silahlı kuvvetlere alınır. Orada bedeni ve iradesi artık kendisine ait değildir; o hükümetin emirlerine tabidir; ve yetkililer birini öldürmeye ve kendi hayatını tehlikeye atma gibi bir emir verirse buna zorlanabilir. Askerlik gönülsüz kölelik değilse başka ne olabilir ?


Faydaclık zorunlu askerlik sistemi argümanında kendini gösterir. Dolayısıyla hükümet şu argümanı kullanır: Eğer baskı yapmazsak ve savunucularımızı askere almazsak bizi yabancı saldırılara karşı kim savunacak? Bir özgürlükçünün bu akıl yürütme çizgisine yapacağı birkaç çürütücü vardır. En başta, sen ben ve yan komşumuz savunmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsak bir başkasını süngü veya tabanca ile bizi savunmaya zorlamaya hakkımız yoktur. Bu askere alma eylemi, en başta kendimizi korumaya çalıştığımız iddia edilen saldırganlık kadar haksız bir saldırganlık eylemi olan adam kaçırma ve muhtemelen cinayet eylemidir. Hükümet veya devlet askerlerin bedenlerini ve yaşamlarını gerekirse "topluma" veya "ülkelerine" borçlu olduklarını eklerse, o zaman şu şekilde karşılık vermeliyiz: Bu "toplum" veya tılsım olarak kullanılan bu "ülke" köleleştirmeyi haklı çıkarmak için bir alet midir? Bu durumda sadece askere alınan gençler dışında bölgedeki tüm bireyler "toplum" ve "ülke müdafaası” gibi kullanımlar yalnızca belirli bireylerin çıkarlarını desteklemek için baskının çıplaklığını gizlemek için kullanılan efsanevi soyutlamalardır.


İkinci olarak, faydacı düzleme geçersek neden zorunlu askerlik yoluyla oluşturulmuş birlikler gerekli görülüyor? Serbest piyasada hiç kimse askere alınmaz; ancak bu piyasada insanlar, gönüllü alım satım yoluyla akla gelebilecek her türlü mal ve hizmeti hatta en gerekli olanları bile elde ederler. Açık pazarda insanlar; yapılacak yiyecek, barınak, giyecek, bakım ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Neden birlikleri de işe almıyorlar? Gerçekten de her gün tehlikeli hizmetleri gerçekleştirmek için işe alınan pek çok insan var: orman itfaiyecileri, korucular, test pilotları, polis ve özel muhafızlar ve bekçiler. Askerler neden aynı şekilde kiralanmıyor?


Ya da, başka bir deyişle, devlet sayısız insanı işe alır her türlü hizmet için binlerce insan, kamyon şoföründen bilim insanlarına kadar neden bu insanlar gibi askere alınmak da olmasın Neden sözde hükümet bu meslekleri icra edenleri aynı askerleri aldığı gibi zorla elde etmiyor? Bir adım daha ileri gidersek ordu içinde subay sıkıntısı ve ihtiyacı hiç yok; hiç kimse generalleri ve amiralleri askere almaz. Bu Soruların cevapları basittir: Hükümet katibi, generali ve amiraline ihtiyaç yok çünkü hükümet piyasaya çıkıyor ve onları piyasa ücretinden işe alıyor; Generallerin sıkıntısı yok çünkü onlara cömert bir şekilde, maaş, izin ve emekli maaşları ödeniyor. Kova erlerinin kıtlığı var çünkü maaşları - ya da çok yakın zamana kadar -piyasa ücretinin aşırı derecede altında. Yıllar boyunca, sıradan askerlere sağlanan bedava yemek, barınma ve diğer hizmetlerin parasal değeri de dahil olmak üzere, özel paranın kazancı, sivil hayatta kazanabileceği maaşın yarısı kadardı. Kronik bir kayıt sıkıntısı olması şaşırtıcı mı? Yıllardır insanları tehlikeli işler için gönüllü olmaya ikna etmenin yolunun onlara tazminat olarak fazladan ödeme yapmak olduğu bilinmektedir. Ancak hükümet erkeklere özel hayatta kazanabileceklerinin yarısını ödüyor.


Ayrıca doktorların askerliği rezaletleri de vardır; doktorların çok daha ileri yaşlarda askerliğe tabi olduğu bir gerçektir. Öyleyse doktorlar tıp mesleğine girdikleri için cezalandırılacak mı? Bu özel ve hayati önem taşıyan mesleğe yüklenen ağır yüklerin ahlaki gerekçesi nedir ? Doktor sıkıntısını gidermenin yolu bu mu? Herkese, eğer doktor olursa ve özel bir yaşta askere alınacağından emin olacağına dikkat çekmek mi? Bir kez daha, eğer hükümet hekimlere piyasa maaşından fazlasını ve onlara tehlikeli işçiliği telafi etmeye yetecek kadarını ödemeye istekli olsaydı , silahlı kuvvetlerin doktor ihtiyacı kolayca karşılanabilirdi. Hükümet nükleer fizikçiler veya "düşünce kuruluşu" stratejistlerini işe almak isterse , bunu son derece yüksek maaşlarla yapmanın yollarını bulur. Doktorlar insanlığın daha düşük biçimleri mi?


Ordu


Silahlı kuvvetlere zorunlu askerlik, gönülsüz köleliğin bariz ve ağırlaştırılmış bir biçimi olsa da, çok daha incelikli ve dolayısıyla daha az saptanabilir başka bir biçim daha vardır: ordunun yapısı. Şunu bir düşünün: Ülkede başka hangi meslekte “firar” için, yani belirli bir işi bırakmak için hapis ve bazı durumlarda infaz dahil olmak üzere ciddi cezalar var? Biri General Motors'dan ayrılırsa, güneş doğarken vurulur mu?


Kaydedilenler söz konusu olduğunda, asker veya subayın gönüllü olarak belirli bir süre hizmet etmeyi kabul ettiği ve bu nedenle bu süre boyunca hizmete devam etmek zorunda olduğu itiraz edilebilir. Ancak “hizmet süresi” kavramının tamamı sorunun bir parçasıdır. Örneğin, bir mühendisin ARAMCO şirketi ile Suudi Arabistan'da üç yıl hizmet vermek üzere bir sözleşme imzaladığını varsayalım. Birkaç ay sonra hayatın ona göre olmadığına karar verir ve işi bırakır. Bu, onun ahlaki bir kusuru veya ahlaki yükümlülüğün ihlali olabilir. Ancak bu yasal olarak uygulanabilir bir yükümlülük gerektirir mi? Kısacası, görev süresinin geri kalanında çalışmaya devam etmek için hükümetin silah tekeli tarafından zorlanabilir mi veya zorlanmalı mı? Eğer öyleyse, bu zorla çalıştırma ve köleleştirme olacaktır.


Gelecekteki bir iş için söz verdiği doğru olsa da, bedeni özgür bir toplumda yalnızca kendisine ait olmaya devam ediyor. O halde, pratikte ve liberteryen teoride de mühendis, ihlal nedeniyle ahlaki olarak eleştirilebilir, diğer petrol firmaları tarafından kara listeye alınabilir, şirket tarafından kendisine teklif edilen herhangi bir avansı iade etmeye zorlanabilir, ancak üç yıllık bir süre için ARAMCO'ya köle olmayacaktır.


Ama bu ARAMCO için veya özel hayattaki herhangi bir meslek veya iş için doğruysa, orduda neden farklı olsun ki? Bir adam yedi yıllığına kaydolur ve sonra ayrılırsa, gitmesine izin verilmelidir. Emeklilik haklarını kaybedecek, ahlaki olarak eleştirilecek, benzer mesleklerden kara listeye alınabilir, ancak bir mal sahibi olarak iradesinin kölesi olamaz.


Silahlı kuvvetlerin, diğer mesleklerin sahip olmadığı bu tür zorlayıcı yaptırımlara ihtiyaç duyan, özellikle önemli bir meslek olduğu için protesto edilebilir. Tıp, tarım, ulaşım gibi bu tür yöntemlere başvurmayı gerektirmeyen mesleklerin önemini bir yana bırakırsak sivil hayatta da buna benzer bir savunma mesleğini, polisi ele alalım. Elbette polis de benzer ve belki de daha hayati bir görevi yerine getiriyor - ancak yine de her yıl insanlar polis olup bırakıyor ve yıllarca askere gitme yoluyla emeklerini bağlamaya yönelik hiçbir zorlayıcı girişim yok. O halde, liberteryen, zorunlu askerliğin sona ermesini talep etmenin yanı sıra, dönemli askere alınma ve bunun ima ettiği kölelik uygulamasını tüm bir kavram olarak ortadan kaldırmayı da önerir. Silahlı kuvvetler; polise, itfaiyecilere, koruculara, özel muhafızlara vb. benzer şekillerde faaliyet gösterir ve gönülsüz köleliğin kötülüğünden ve ahlaki suçundan uzak kalamaz.


Ama tamamen gönüllü yapılmış olsa da bir kurum olarak ordu hakkında söylenecek daha çok şey var. Amerikalılar, orjinal Amerikan mirasının en asil ve en güçlü unsurlarından birini neredeyse tamamen unutmuşlar: “daimi ordu” kurumunun tamamına kararlı muhalefet. Daimi bir ordusunun emrinde olan bir hükümet, onu her zaman saldırgan, müdahaleci ve savaşçı bir şekilde kullanmaya cezbedecektir. Aşağıda dış politika ele alınacak olsa da, daimi bir ordunun, gücünü genişletmek, diğer insanları ve diğer ülkeleri savuşturmak ve ulusun iç yaşamına hükmetmek için Devletin sürekli bir cazibesi olduğu açıktır. Jeffersoncu hareketin -Amerikan siyasi yaşamında büyük ölçüde özgürlükçü bir faktör olan- asıl amacı, daimi orduyu ve donanmayı tamamen ortadan kaldırmaktı. Orjinal Amerikan ilkesi, eğer ulus saldırıya uğrarsa, o zaman vatandaşların işgalciyi püskürtmek için katılmak için acele etmesiydi. O halde, daimi bir silahlı kuvvet, yalnızca belaya ve Devlet gücünün büyümesine yol açabilirdi. Patrick Henry, Virginia'yı onaylayan sözleşmede önerilen Anayasa'ya keskin ve kehanet niteliğindeki saldırısı sırasında, sürekli bir ordu hakkında uyarıda bulundu: “Kongre, vergilendirme, ordu kurma ve milis üzerindeki kontrol gücüyle, bir elinde kılıcı, diğerinde cüzdanı tutar. Peki ya biz de bu ikisi de olmadan güvende olacak mıyız?


O halde, herhangi bir sürekli ordu, özgürlüğe sürekli bir tehdit oluşturur. Zorlayıcı silah tekeli, bu orduyu tedarik etmek için bir “askeri-sanayi kompleksi” yaratma ve destekleme yönündeki modern eğilimi ve son olarak, ama en az değil, Patrick Henry'nin belirttiği gibi, bu orduyu finanse etmek için vergilendirme gücü, ile sürekli bir tehdit oluşturuyor. Ordunun boyut ve güç olarak sürekli genişlemesi. Vergi destekli herhangi bir kurum gibi elbette liberteryen tarafından zorlayıcı olduğu için karşı çıkılır, ancak bir ordu, modern silahların muazzam gücünü tek bir elde toplamak için benzersiz bir tehdittir.


Grev Karşıtı Yasalar


4 Ekim 1971'de Başkan Nixon, bir liman grevinin 80 gün süreyle askıya alınmasını zorunlu kılan bir mahkeme emri çıkarmak için Taft-Hartley Yasası'na başvurdu; bu, federal hükümetin Yasayı bir liman grevinde dokuzuncu kez kullanışıydı. Aylar önce, New York Şehri öğretmenler sendikası başkanı, kamu çalışanlarının grev yapmasını yasaklayan bir yasaya karşı geldiği için birkaç gün hapse girdi. Uzun süredir acı çeken bir halk için bir grevin kesintilerinden korunmak kuşkusuz elverişlidir. Yine de dayatılan “çözüm”, saf ve basit zorla çalıştırmaydı; işçiler kendi istekleri dışında işe geri dönmeye zorlandılar. Köleliğe karşı olduğunu iddia eden bir toplumda ve rızasız kulluğu yasaklayan bir ülkede, grevleri yasaklayan veya uymayan sendika liderlerini hapse atan herhangi bir yasal veya adli işlem için ahlaki bir mazeret yoktur. Kölelik, köle efendileri için çoğu zaman daha uygundur.


Grevin kendine özgü bir iş bırakma biçimi olduğu doğrudur. Grevciler sadece işlerini bırakmıyorlar; ayrıca, bir şekilde, bir şekilde, metafizik anlamda, işlerine "sahip olduklarını" ve haklarına sahip olduklarını ve sorunlar çözüldüğünde onlara geri dönmeyi düşündüklerini ileri sürerler. Ancak bu kendi içinde çelişkili politikanın ve ayrıca işçi sendikalarının yıkıcı gücünün çaresi, grevleri yasaklayan yasalar çıkarmak değildir; çare, sendikalara özel hükümet ayrıcalıkları veren federal, eyalet ve yerel yasaların önemli bir bölümünü kaldırmaktır. Gerek liberteryen ilke gerekse sağlıklı bir ekonomi için gereken tek şey bu özel ayrıcalıkları ortadan kaldırmaktır.


Bu ayrıcalıklar, federal yasalarda, özellikle ilk olarak 1935'te kabul edilen Wagner-Taft-Hartley Yasası'nda ve 1931 Norris-LaGuardia Yasası'nda kutsal kabul edilmiştir. Sonuncusu, mahkemelerin yakın sendika şiddeti vakalarında tedbir kararı vermesini yasaklar; ilki, işverenleri federal hükümet tarafından keyfi olarak tanımlanan bir iş biriminin çoğunluğunun oylarını kazanan herhangi bir sendikayla “iyi niyetle” pazarlık yapmaya zorlar ve ayrıca işverenlerin sendika düzenleyicilerine karşı ayrımcılık yapmasını yasaklar. İşçi sendikalarının Amerikan yaşamında güçlü bir güç haline gelmesi ancak Wagner Yasası ve onun öncülü olan 1933 NIRA'dan sonra oldu. O zaman sendikalar, işgücünün yüzde beşinden yüzde yirminin üzerine fırladı. Ayrıca, yerel yasalar ve eyalet yasaları genellikle sendikaları dava edilmekten korur ve işverenlerin grev kırıcı işçi çalıştırmalarına kısıtlamalar getirir; ve polise sık sık grev kırıcılara karşı grev gözcüleri tarafından şiddet kullanılmasına müdahale etmemeleri talimatı verilir. Bu özel ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları ortadan kaldırırsanız, işçi sendikaları Amerikan ekonomisindeki önceki önemsiz rollerine geri dönerler.


Sendikalara karşı genel öfke 1947 Taft-Hartley Yasasına yol açtığında, hükümetin bu özel ayrıcalıkların hiçbirini yürürlükten kaldırmaması, bizim devletçi eğilimimizin özelliğidir. Bunun yerine, hükümetin kendi yarattığı gücü sınırlamak için sendikalara özel kısıtlamalar ekledi. Bir seçenek verildiğinde, Devletin doğal eğilimi, gücünü azaltmak değil, arttırmaktır; ve böylece hükümetin önce sendikalar kurması ve sonra onların gücüne karşı kısıtlamalar için uluması gibi tuhaf bir durum ortaya çıkar.


Bu, Tarım Bakanlığı'nın bir şubesinin çiftçilere yaptığı Amerikan çiftlik programlarını hatırlatıyor: Tarım Bakanlığı'nın bir şubesi çiftçilere üretimlerini kısıtlamaları için ödeme yaparken, aynı kuruluşun başka bir şubesi üretkenliklerini artırmaları için onlara ödeme yapıyor.


Tüketiciler ve vergi mükellefleri açısından kesinlikle irrasyonel, ancak sübvansiyonlu çiftçiler ve bürokrasinin artan gücü açısından tamamen rasyonel . Benzer şekilde, hükümetin sendikalar konusundaki görünüşte çelişkili politikası, ilk olarak, hükümetin çalışma ilişkileri üzerindeki gücünü büyütmeye ve ikinci olarak, hükümetin ekonomi üzerindeki rolünde küçük ortak olarak uygun şekilde bütünleşmiş ve düzen düşünceli bir sendikacılığı teşvik etmeye hizmet eder.


Vergi Sistemi


Bir anlamda tüm vergilendirme sistemi bir tür gönülsüz köleliktir. Özellikle de gelir vergisi, gelir vergisinin yüksek seviyeleri, hepimizin yılın büyük bir bölümü Sam Amca için hiçbir karşılık beklemeden , piyasadaki gelirlerimizden yararlanmamıza izin verilmeden önce -birkaç ay- çalıştığımız anlamına gelir. Ne de olsa köleliğin özünün bir kısmı, birileri için çok az ücretle veya hiç ücret ödemeden zorla çalıştırılmaktadır. Ancak gelir vergisi, sadece hükümetin kendi amaçları için zorlayarak büyük bir kısmını çıkardığını görmek için terlediğimiz ve gelir elde ettiğimiz anlamına gelir. Bu ücretsiz zorunlu çalıştırmadan başka nedir?


Gelir vergisinin stopaj özelliği, gönülsüz kulluğun daha da net bir örneğidir. Cesur Connecticut sanayicisi Vivien Kellems'in yıllar önce savunduğu gibi, işveren, çalışanlarının vergilerini mahsup etme ve federal ve eyalet hükümetlerine iletme işinde zaman, emek ve para harcamak zorunda kalıyor - ancak işveren bunun için tazminat almıyor. Hangi ahlaki ilke; hükümetin işverenleri, ödenmemiş vergi tahsildarları gibi davranmaya zorlamasını haklı çıkarır?


Stopaj ilkesi, elbette, tüm federal gelir vergisi sisteminin temel taşıdır. Vergiyi işçinin maaşından kesmenin istikrarlı ve nispeten ağrısız süreci olmadan, hükümet hiçbir zaman işçilerden tek bir toplu ödemede yüksek vergileri yükseltmeyi umamaz. Çok az insan stopaj sisteminin yalnızca II. Dünya Savaşı sırasında kısa süreli bir toparlanma mekanizması olarak sunulduğunu hatırlar.Peki bu mekanizma nasıl devlet despotizminin diğer pek çok özelliği gibi Amerikan sisteminin kutsal bir parçası haline geldi?


Vivien Kellems tarafından stopaj sisteminin anayasaya uygunluğunu test etmesi için meydan okunan federal hükümetin bu meydan okumayı üstlenmemesi belki de anlamlıdır. Şubat 1948'de Connecticut, Westport'ta küçük bir imalatçı olan Bayan Kellems, stopaj yasasını çiğnediğini ve çalışanlarından vergiyi kesmeyi reddettiğini açıkladı. Mahkemelerin stopaj sisteminin anayasaya uygunluğu konusunda karar verebilmeleri için federal hükümetin kendisini suçlamasını talep etti. Hükümet bunu yapmayı reddetti, bunun yerine banka hesabından ödenmesi gereken miktara el koydu. Bayan Kellems daha sonra hükümetin fonlarını iade etmesi için federal mahkemede dava açtı. Dava Şubat 1951'de nihayet mahkemeye çıktığında, jüri hükümete parasını geri ödemesini emretti. Ama anayasaya uygunluk testi asla gelmedi.


Zarara devlet tarafından aşağılanmayı eklemek için vergi mükellefi; vergi formunu doldururken hükümet tarafından, devlete ne kadar borçlu olduğunu hesaplamak gibi zahmetli ve nankör bir görevde hiçbir ücret ödemeden çalışmaya zorlanır. Burada yine bu zararın karşılanması için harcanan maliyet ve emek için hükümetten ücret talep edemez. Ayrıca, herkesin vergi formunu doldurmasını gerektiren yasa, Anayasa'nın Beşinci Değişikliği'nin açık bir ihlalidir ve hükümetin herhangi birini kendini suçlamaya zorlamasını yasaklamaktadır. Yine de, Beşinci Değişiklik'in daha az hassas alanlardaki haklarını koruma konusunda genellikle gayretli olan mahkemeler, şişmiş federal hükümet yapısının tüm varlığının tehlikede olduğu bir davada hiçbir şey yapmamıştır. Ya gelir vergisinin ya da stopaj ya da kendi suçunu oluşturan hükümlerin yürürlükten kaldırılması; hükümeti, ülkenin yirminci yüzyıldan önce sahip olduğu nispeten küçük güç seviyelerine geri döndürmeye zorlayacaktır.


Perakende satışlar, tüketim vergisi ve giriş vergileri aynı zamanda bu durumlarda, perakendecinin vergileri toplayıp devlete iletmesindeki ödenmemiş emeği de zorunlu kılar . Hükümet için vergi toplamanın yüksek maliyetlerinin başka bir talihsiz etkisi daha var - belki de iktidarlar tarafından istenmeyen değil. Büyük işletmeler tarafından kolayca üstlenilen bu maliyetler, küçük işverene orantısız olarak ağır ve çoğu zaman sakat bırakan bir maliyet getirir. Büyük işveren, küçük rakibinin yükün çok daha fazlasını taşıdığını bilerek, maliyeti neşeyle karşılayabilir.


Mahkemeler


Zorunlu çalışma, yasal ve adli yapımıza nüfuz etmektedir. Bu nedenle, çok saygı duyulan adli prosedür olan zorla tanıklık üzerine kuruludur. Hüküm giymiş suçlular dışında herkese yönelik tüm zorlamaların - bu durumda, tüm zorla çalıştırmanın - ortadan kaldırılması liberteryenizm için aksiyomatik olduğu için, bu zorunlu tanıklığın da ortadan kaldırılması gerektiği anlamına gelir. Son yıllarda, mahkemelerin, suçlu olduğu iddia edilen hiçbir suçlunun kendi mahkumiyeti için gerekli materyali sağlamaya kendi aleyhine tanıklık etmeye zorlanamayacağı Beşinci Değişikliğin korumasından sağ çıktığı doğrudur. Yasama organları, dokunulmazlık yasaları geçirerek, biri hemcinsleri aleyhine tanıklık ederse kovuşturmadan muafiyet sağlayarak ve ayrıca tanığı teklifi kabul etmeye ve ortakları aleyhine tanıklık etmeye zorlayarak bu korumayı önemli ölçüde zayıflatmaktadır. Ancak herhangi bir nedenle herhangi birinin zorlayıcı ifadesi, zorla çalıştırma yani köleliktir - ve ayrıca, kişi duruşmaya veya duruşmaya katılmaya zorlandığından ve ardından ifade verme işini yapmaya zorlandığından, adam kaçırmaya benzer. Sorun sadece son dönemdeki dokunulmazlık yasaları değil; sorun, ortadan kaldırmaktır tüm tanıkların bir suç için evrensel olarak mahkemeye çağrılması ve ardından onları tanıklık etmeye zorlamak da dahil olmak üzere zorla ifadeleri alınır. Tanıklar söz konusu olduğunda, onların bir suçtan suçlu olduklarına dair hiçbir şüphe yoktur, bu nedenle onlara karşı zorlama kullanımı - şimdiye kadar hiç kimsenin sorgulamadığı bir kullanım - sanık suçluların zorlayıcı tanıklığından bile daha az haklıdır.


Aslında, mahkeme yetkisinin tamamı yani mahkeme celbi kaldırılmalıdır, çünkü mahkeme celbi yetkisi bir duruşmaya katılmayı zorunlu kılar. Sanık suçlu veya haksız fiil suçlusu bile, henüz mahkûm olmadığı için kendi duruşmasına katılmaya zorlanmamalıdır. Anglo-Sakson hukukunun mükemmel ve özgürlükçü ilkesine göre, suçlu olduğu kanıtlanana kadar gerçekten masumsa, mahkemelerin sanığı duruşmaya katılmaya zorlama hakkı yoktur. Unutmayın, tek On Üçüncü Değişikliğin gönülsüz çalıştırma yasağına ilişkin muafiyet, “tarafın usulüne uygun olarak mahkum edildiği bir suç için verilen ceza hariç”tir; suçlanan taraf henüz mahkum edilmemiştir.


O halde mahkemenin yapması gereken en fazla şey, sanığa yargılanacağını bildirmek ve onu veya avukatını duruşmaya davet etmektir; aksi takdirde, eğer istemezlerse, duruşma gıyaben devam edecektir. O zaman, elbette, davalı davasının “en iyi” sunumundan hoşlanmayacaktır.


Hem On Üçüncü Değişiklik hem de özgürlükçü inanç, hüküm giymiş suçlu için istisna oluşturur. Bir liberteryen, suçlunun bir başkasının haklarına saldırdığı ölçüde haklarını kaybettiğine ve bu nedenle hüküm giymiş suçluyu hapse atmanın ve bu dereceye kadar gönülsüz kulluğa maruz bırakmanın caiz olduğuna inanır. Ancak liberteryen dünyada hapis cezası ve cezanın amacı kuşkusuz farklı olacaktır; var olmayan bir “toplum” adına dava açmayı zanneden ve ardından suçluyu “toplum” adına cezalandıran bir “bölge savcısı” olmayacaktır. O dünyada savcı her zaman bireysel kurbanı temsil edecek ve ceza o kurbanın yararına olacak şekilde uygulanacaktır. Böylece cezalandırmanın önemli bir odak noktası, suçluyu ödemeye, mağdura tazmin etmeye zorlamak olacaktır. Böyle bir model, sömürge Amerika'daki bir uygulamaydı. Örneğin, bölgedeki bir çiftçiyi soyan bir adamı hapsetmek yerine, suçlu zorla çiftçiye kiralanırdı - aslında bir dönem için "köleleştirildi" - borcu geri ödenene kadar çiftçi için çalışmak üzere orada kalırdı. Gerçekten de, Orta Çağ boyunca, cezalandırmanın baskın kavramı kurbanın hakkının tazmin edilmesiydi; ancak Devlet güçlendikçe hükümet yetkilileri -krallar ve baronlar- tazminat sürecine giderek daha fazla müdahale ederek, suçlunun mülküne giderek daha fazla el koydu ve talihsiz kurbanı ihmal etti. Ve vurgu, iadeden “Devlete karşı işlenen” soyut suçlar için cezaya kaydıkça, Devletin suçluya verdiği cezalar daha şiddetli hale geldi.


Profesör Schafer'in yazdığı gibi, “Devlet cezalandırma kurumunu tekelinde tuttukça, kurbanın hakları da yavaş yavaş ceza hukukundan ayrıldı.” Veya, yüzyılın başındaki kriminolog William Tallack'ın sözleriyle, "Zarar gören tarafın haklarının kademeli olarak ihlal edilmesi, esasen feodal baronların ve ortaçağ dini güçlerinin şiddetli açgözlülüğü nedeniyle oldu ve sonunda, büyük ölçüde, malını kurbanı yerine kendilerine vererek ve ardından onu zindan, işkence, kazık veya darağacı ile cezalandırarak suçludan çifte intikam alan bu yetkililer tarafından el konulmuştur. Ancak yanlışın asıl kurbanı pratikte görmezden gelindi.”


Her halükarda, liberteryen hapishanelere başlı başına itiraz etmese de, mevcut yargı ve ceza sisteminde ortak olan çeşitli uygulamalara karşı çıkar. Bunlardan biri, davalıya yargılanmayı beklerken verilen uzun hapis cezasıdır. “Hızlı yargılanma” anayasal hakkı keyfi değil gönülsüz kulluk süresini en aza indirmenin bir suçtan mahkûm edilmeden önceki yoludur. Aslında, suçlunun suçüstü yakalandığı ve bu nedenle belirli bir suçluluk karinesinin mevcut olduğu durumlar dışında, bırakın yargılamadan önce, mahkumiyetten önce herhangi bir hapis cezasının gerekçelendirilmesi bile mümkün değildir.


Ve biri suçüstü yakalansa bile, sistemi dürüst tutmak için yapılması gereken önemli bir reform vardır: Polisi ve diğer yetkilileri herkesle aynı yasaya tabi kılmak. Aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacağı gibi, herkesin aynı ceza yasasına tabi olması gerekiyorsa, o zaman yetkilileri bu yasadan muaf tutmak onlara sürekli saldırıda bulunmaları için yasal bir izin verir. Bir suçluyu yakalayıp tutuklayan polis ve onu yargılamadan ve mahkumiyet kararından önce hapseden adli ve cezai mercilerin tümü evrensel hukuka tabi olmalıdır. Kısacası, eğer bir hata yapmışlarsa ve sanık masumsa, o zaman bu yetkililer masum bir adamı kaçıran ve hapse atan diğer kişilerle aynı cezalara tabi tutulmalıdır. Teğmen Calley'nin Vietnam savaşı sırasında My Lai'de vahşet işlediği için mazur görülmesi gibi, ticaretlerinin peşinde koşan dokunulmazlık da bir mazeret olarak kullanılmamalıdır.


Kefalet verilmesi, yargılanmadan önce hapsetme sorununu hafifletmek için gönülsüz bir girişimdir, ancak kefalet uygulamasının yoksullara karşı ayrımcılık yaptığı açıktır. Kefalet işinin yükselişi çok daha fazla insanın kefaletini yükseltmesine izin vermesine rağmen ayrımcılık devam ediyor. Mahkemelerin davalarla tıkandığı ve bu nedenle hızlı bir yargılama sağlayamayacağı şeklindeki çürütme, elbette, sistemin savunması değildir; aksine, bu yerleşik verimsizlik, hükümet mahkemelerinin kaldırılması için mükemmel bir argümandır.


Ayrıca, kefalet kararı keyfi olarak, insanları mahkûm edilmeden önce hapsetme konusunda aşırı ve çok az kontrol edilmiş bir yetkiye sahip olan yargıcın elindedir. Bu, özellikle mahkemeye saygısızlıktan yapılan alıntılar durumunda tehdit edicidir, çünkü yargıç, “mahkumiyet” suçlamasında tek kişilik bir savcı, yargıç ve jüri olarak hareket ettikten sonra, yargıçların birini hapse atmak için neredeyse sınırsız yetkisi vardır. ve suçluyu, olağan delil ve yargılama kurallarından tamamen bağımsız, kendi davasında hakim olmama şeklindeki temel hukuk ilkesine aykırı olarak cezalandırmaktadır.


Son olarak, yargı sisteminin, liberteryenler tarafından bile çok uzun bir süre boyunca açıklanamaz bir şekilde karşı çıkılmamış olan bir başka köşe taşı daha vardır. Bu zorunlu jüri hizmetidir. Zorunlu jüri görevi ile zorunlu askerlik arasında derece bakımından büyük bir fark olmasına rağmen, türde çok az fark vardır; her ikisi de köleleştirmedir, her ikisi de bireyi Devlet adına ve Devletin emriyle görevleri yerine getirmeye zorlar. Ve her ikisi de köle ücretlerinde ödemenin bir işlevidir. Tıpkı ordudaki gönüllü asker eksikliğinin piyasa ücretinin çok altındaki bir maaş skalasının bir fonksiyonu olması gibi, jüri hizmeti için son derece düşük ücret söz konusudur ve bu, jüri alımları mümkün olsa bile, pek çoğunun gelmemesini sağlar. Ayrıca, jüri üyeleri sadece jürilere katılmaya ve jürilerde görev yapmaya zorlanmakla kalmıyor, bazen haftalarca kapalı kapılar ardında kilitli tutuluyor ve gazete okumaları yasaklanıyor. Bu, suçlu olmayanlar için hapis ve gönülsüz kulluktan başka nedir?


Jüri hizmetinin son derece önemli bir yurttaşlık işlevi olduğu ve özellikle yargıç Devlet sisteminin bir parçası olduğu ve bu nedenle savcının davasına taraf olma yükümlülüğü bulunduğu için, davalının yargıçtan alamayabileceği adil yargılamayı sağladığına itiraz edilecektir. Çok doğru, ancak hizmet çok hayati olduğu için, bunu memnuniyetle ve gönüllü olarak yapan kişiler tarafından yapılması özellikle önemlidir. Özgür emeğin köle emeğinden daha mutlu ve verimli olduğunu unuttuk mu? Jüri köleliğinin kaldırılması, herhangi bir liberteryen platformda hayati bir plan olmalıdır. Yargıçlar göreve zorlanamaz; ne de karşıt avukatlar; ve jüri üyeleri de buna tabi olmamalıdır.


Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatların her yerde jüri hizmetinden muaf olması belki de tesadüf değildir. Kanunları yazanlar neredeyse her zaman avukatlar olduğuna göre, iş yerinde sınıf yasasını ve sınıf ayrıcalığını tespit edebilir miyiz?


Zorunlu Taahhüt


Toplumumuzdaki gönülsüz köleliğin en utanç verici alanlarından biri, akıl hastalarının yaygın olarak zorunlu bağlılığı veya gönülsüz hastaneye yatırılmasıdır. Önceki nesillerde, suçlu olmayanların bu hapsedilmesi, açıkçası, akıl hastalarına karşı, onları toplumdan uzaklaştırmak için bir önlem olarak gerçekleştiriliyordu. Yirminci yüzyıl liberalizminin pratiği yüzeysel olarak daha insancıl, ama aslında çok daha sinsidir: şimdi doktorlar ve psikiyatristler bu talihsizlerin "kendi iyilikleri için" hapsedilmesine yardım ediyor. İnsani söylem, uygulamanın çok daha yaygın bir şekilde kullanılmasına izin verdi ve bir kere, hoşnutsuz akrabaların vicdan azabı çekmeden sevdiklerini uzaklaştırmasına izin verdi.


Son on yılda, liberteryen psikiyatrist ve psikanalist Dr. Thomas S. Szasz, zorunlu bağlılığa karşı ilk başta umutsuz görünen ama şimdi psikiyatri alanında giderek daha etkili olan tek kişilik bir mücadele yürüttü. Çok sayıda kitap ve makalede, Dr. Szasz bu uygulamaya kapsamlı ve sistematik şekilde saldırdı. Örneğin, gönülsüz bağlılığın tıp etiğinin derin bir ihlali olduğunda ısrar etti. Burada hekim hastaya hizmet etmek yerine başkalarına -aileye, Devlete- yardım etmesi gereken kişiye karşı hareket etmesi ve ona zulmetmesi için hizmet eder. Üstelik, zorunlu bağlılık ve zorunlu "terapi", "akıl hastalığını" iyileştirmekten çok ağırlaştırma ve sürdürme olasılığı daha yüksektir. Szasz, bağlılığın, hastaya gerçek bir yardımdan ziyade, nahoş akrabaları hapsetmek ve böylece onları ortadan kaldırmak için bir araç olduğuna dikkat çekiyor.


Zorunlu bağlılığın yol gösterici mantığı, hastanın “kendisi veya başkaları için tehlikeli” olabileceğidir.


Bu yaklaşımdaki ilk ciddi kusur, polisin ya da yasanın, açık bir saldırgan eylem meydana gelirken değil, birinin böyle bir eylemin bir gün gerçekleşebileceğine dair yargısına göre devreye girmesidir. Ancak bu, sınırsız tiranlık için açık bir kapı bırakır. Herhangi birinin bir gün bir suç işlemeye muktedir veya muhtemel olduğuna hükmedilebilir ve bu nedenle bu gerekçelerle herhangi biri meşru olarak kilitlenebilir - bir suç için değil, birileri suç işleyebileceğini düşündüğü için. Bu tür bir düşünce, yalnızca hapsedilmeyi değil, aynı zamanda kalıcı olarak hapsedilmesini de haklı çıkarır. Ancak temel özgürlükçü inanç, her bireyin özgür irade ve özgür seçim yeteneğine sahip olduğunu kabul eder; istatistiksel veya başka herhangi bir yargıya dayalı olarak gelecekte suç işleme olasılığı ne kadar yüksek olursa olsun, hiç kimsenin bunu yapmaya kaçınılmaz olarak kararlı olmadığını ve her halükarda, şüpheli bir suçludan ziyade, aleni ve mevcut olmayan birini zorlamanın kendisi ahlaksız ve istilacı bir suçtur.


Geçenlerde Dr. Szasz'a şu soruldu, “Fakat toplumun 'kendileri ve başkaları için tehlikeli' olduğuna hükmedilen bu bireylere bakma hakkı ve görevi olduğunu düşünmüyor musunuz?” Szasz ikna edici bir şekilde cevap verdi:


İnsanları hapsederek ve onlara korkunç şeyler yaparak “yardım etme” fikrinin, cadıları işkence ve yakarak “kurtarma” fikrinin bir zamanlar olduğu gibi, dini bir kavram olduğunu düşünüyorum. “Kendine zarar verme” söz konusu olduğunda, John Stuart Mill'in yaptığı gibi, bir insanın bedeninin ve ruhunun devletin değil, kendisine ait olduğuna inanıyorum. Ve ayrıca, eğer isterse, her bireyin vücudunu istediği gibi kullanma “hakkı” vardır - yeter ki bir başkasına zarar vermesin veya bir başkasının hakkına tecavüz etmesin.
“Başkaları için tehlikeli olduğu düşünülmesi” söz konusu olduğunda, hastanede yatan hastalarla çalışan çoğu psikiyatrist bunun tamamen fantezi olduğunu kabul eder. ... Aslında, akıl hastalarının normal popülasyondan çok daha fazla yasalara bağlı olduğunu gösteren istatistiksel çalışmalar yapılmıştır.

Sivil özgürlükler avukatı Bruce Ennis şunu ekliyor:


Tüm eski hükümlülerin yüzde 85'inin gelecekte daha fazla suç işleyeceğini ve getto sakinlerinin ve genç erkeklerin suç işleme olasılığının nüfusun ortalama bir üyesinden çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ayrıca, son araştırmalardan, akıl hastalarının istatistiksel olarak ortalama bir erkekten daha az tehlikeli olduğunu biliyoruz. Eğer gerçekten endişelendiğimiz şey tehlikeyse, neden önce tüm eski hükümlüleri ve sonra tüm getto sakinlerini kilitlemiyoruz ve sonra neden tüm genç erkekleri hapse atmıyoruz? ... Szasz'ın sorduğu soru şu: Bir kişi bir yasayı çiğnemediyse, toplumun onu hapse atmaya ne hakkı var?

Rızasız alıkonulanlar iki sınıfa ayrılabilir: suç işlemeyenler ve suç işleyenler. İlki için, bir liberteryen koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için çağrıda bulunur. Peki ya delilik ya da diğer savunmalar yoluyla hapis cezasının “vahşeti”nden kurtulup bunun yerine Devlet tarafından tıbbi bakım alan suçlular ne olacak? Burada yine Dr. Szasz, liberal “insancıllığın” despotizminin güçlü ve yıkıcı eleştirisine öncülük etmiştir. İlk olarak, bir akıl hastanesinde hapsedilmenin, hapishanedeki eşdeğer hapsetmeden bir şekilde “daha insancıl” olduğunu iddia etmek karşılaştırma ile bağdaşmayacak şekilde gülünç olur. Aksine, yetkililerin despotizmi muhtemelen daha şiddetli olacaktır ve mahkûmun haklarını savunmak için çok daha az başvuru hakkı olacaktır, çünkü “akıl hastası” olarak belgelenen biri olarak “akıl hastası” kategorisine yerleştirilir. Kimsenin artık ciddiye almak zorunda hissetmediği bir kişi olur. Dr. Szasz'ın şakacı bir şekilde söylediği gibi: “Akıl hastanesinde olmak herkesi çıldırtabilir!”


Ama dahası, herkesi nesnel hukukun egemenliğinden çıkarma fikrini tümden sorgulamalıyız. Bunu yapmak, bu şekilde seçilen insanlara yardımcı olmaktan çok zarar vericidir. Örneğin, iki kişinin, A ve B'nin eşdeğer bir soygun yaptığını ve bu suç için olağan cezanın beş yıl hapis olduğunu varsayalım. B'nin akıl hastası ilan edilerek bu cezadan “kaldığını” ve bir akıl hastanesine nakledildiğini varsayalım. Liberal biri diyelim ki B'nin iki yıl içinde Devlet psikiyatristi tarafından “iyileştirildiği” veya “rehabilite edildiği” kararına varılarak serbest bırakılabileceği olasılığına odaklanır. Ama ya psikiyatrist onun iyileştiğini hiç düşünmüyorsa ya da bunu ancak çok uzun bir süre sonra yapıyorsa? O zaman B, basit hırsızlık suçundan, bir akıl hastanesinde ömür boyu hapsedilme korkusuyla karşı karşıya kalabilir. Buradan, birini nesnel suçundan dolayı değil, Devletin ruhuna veya işbirliği ruhuna ilişkin yargısına göre cezalandırmaya ilişkin “liberal” belirsiz ceza kavramı, en kötü biçimiyle tiranlığı ve insanlıktan çıkarmayı oluşturur. Üstelik bu, mahkûmu aldatıcı davranışlara, -ki çok doğru bir şekilde düşmanı olarak algıladığı- Devlet psikiyatristini bu hapisten kurtulabilmesi için “iyileştiğini” düşünmeye teşvik eden bir tiranlıktır. Bu sürece “terapi” veya “rehabilitasyon” demek kesinlikle bu terimlerle acımasızca alay etmektir. Her mahpusa nesnel ceza hukuku uyarınca muamele etmek çok daha ilkeli ve daha insancıldır.


Yazar - Murray Rothbard

Çevirmen - Ataman Görgülü


Bu yazı For a New Liberty kitabından alıntıdır.
278 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2 Post
bottom of page