top of page

Para Pompalamak Ekonomideki Sorunları Düzeltmeyecek

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen karantinaların ekonomi üzerindeki olası ciddi yan etkilerine karşı koymak için Federal Rezerv, bilançosunu büyük ölçüde genişletmeye başladı. Fed'in varlıklarının büyüklüğü geçen yıl Nisan ayındaki 3,9 trilyon dolardan bu yıl Nisan ayında 6,2 trilyon dolara yükseldi - yüzde 58,9'luk bir artış.


Bu pompalamaya yanıt olarak, para arzının momentumu keskin bir şekilde sıçradı ve yıllık büyüme oranı Mart ayındaki yüzde 13,1 ve Nisan 2019'daki yüzde 2,4'ten 13 Nisan'da sona eren haftada yüzde 23,7'ye yükseldi.

Görünen o ki, Fed ciddi bir resesyon ihtimalinden kaçınmaya hevesli, agresif duruşunun nedeni de bu. Bu düşünceyle, para arzının büyüme hızının artması mallara olan talebi güçlendirecek ve bu da bu malların üretimini güçlendirecektir.


Çoğu iktisatçı, ekonomik zorluklar dönemlerinde, ekonominin ciddi bir durgunluk kara deliğine düşmesini önlemek için agresif para pompalaması yapmanın merkez bankasının görevi olduğu görüşündedir. Bu düşünce tarzının arkasındaki önemli bir etki Milton Friedman'ın eseridir.


Yazılarında Friedman, 1930'larda Büyük Buhran'a neden olmak için merkez bankası politikalarını suçladı. Ona göre, Federal Rezerv, para stokunda bir çöküşü önlemek için bankacılık sistemine yeterli rezerv pompalamayı başaramadı. Friedman, bu başarısızlığın bir sonucu olarak, Ekim 1929'da 28.264 milyar dolar olan para stoku M1'in Nisan 1933'te 19.039 milyar dolara düştüğünü ileri sürdü - neredeyse yüzde 33'lük bir düşüş.

Friedman, para stokundaki düşüş nedeniyle ekonomik faaliyetin de aynı şeyi yaptığını savundu. Temmuz 1932'ye kadar, yıllık sanayi üretimi yüzde 31'in üzerinde düşmüştü. Ayrıca, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda düştü: Ekim 1932'ye kadar TÜFE yüzde 10,7 düştü.

Aslında, Milton Friedman'ın görüşünün aksine, para stokundaki düşüş, Fed'in agresif bir şekilde para pompalamamasından kaynaklanmadı. Para stokundaki keskin düşüş, merkez bankasının önceki gevşek para politikalarının getirdiği daralan servet havuzuna tepki olarak gerçekleşti.


Zenginlik Havuzunun Özü


Esasen, servet havuzu, bir ekonomide gelecekteki üretimi desteklemek için mevcut olan tüketim mallarının miktarıdır. En basit ifadeyle, bir adadaki bir kişi saatte yirmi beş elma toplayabilir. Bir toplama aletinin yardımıyla, çıktısını saatte elli elmaya yükseltebilir. Ancak aracı yapmak zaman alır.


Aleti yapmakla meşgul olduğu süre boyunca, birey herhangi bir elma seçemeyecektir. Araca sahip olmak için, bireyin önce kendisi yapmakla meşgulken kendisini idame ettirecek kadar elmaya sahip olması gerekir. Bu dönemdeki serveti veya rızık kaynakları, bu maksatla biriktirdiği elma miktarıdır.


Bu havuzun boyutu, daha karmaşık bir aracın – daha karmaşık bir üretim aracının – sunulup sunulamayacağını belirler. Bu aletin yapımı bir yıllık çalışmayı gerektiriyorsa, ancak bireyin yalnızca bir ay yetecek kadar elması varsa, o zaman alet yapılmayacak ve birey üretkenliğini artıramayacaktır.


Ada senaryosu, birbiriyle ticaret yapan ve para kullanan birden fazla kişinin devreye girmesiyle karmaşıklaşıyor. Bununla birlikte, öz aynı kalır - zenginlik havuzunun büyüklüğü (yani tüketim malları stoğu), daha verimli üretim yöntemlerinin geliştirilmesini engeller.


Bankacılık sistemi ne zaman zenginlik havuzu gerçekte olduğundan daha büyükmüş gibi görünse sorun patlak verir. Para arzı genişlediğinde, bu servet havuzunu büyütmez. Bu genişleme, mevcut mallar için yeni yaratılan paranın değişimini harekete geçirir. Bu malların üretiminden önce olmayan bir mal tüketimine yol açar. Geçim kaynaklarının azalmasına neden olur. Para arzının genişlemesinin mal talebini artırdığı doğrudur, ancak bu talep, servet havuzunda eşlik eden bir genişleme olmaksızın mal üretimindeki bir genişlemeyi destekleyemez.


Zenginlik havuzu genişlemeye devam ederse ve devam ettiği sürece, gevşek para politikaları, para arzının genişlemesinin ekonomik büyümede kilit faktör olduğu izlenimini verir.


Ancak durumun böyle olmadığı, servet havuzu durgunlaşmaya veya daralmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bu gerçekleştiğinde, ekonomi düşüş döngüsüne başlar. En agresif parasal pompalama, düşüşü tersine çevirmez (çünkü para elmaların yerini alamaz).


Kısmi Rezerv Bankacılığı Paranın Kaybolmasına Nasıl Yol Açıyor?


Merkez bankasının ve kısmi rezerv bankacılığının varlığı, ticari bankaların, önceden gerçek servet yaratımıyla desteklenmeyen kredi üretmelerine izin verir. Bu karşılıksız kredi bir kez üretildiğinde, paranın genişlemesinin yarattığı etkinin aynısını üretir: bu malların daha önce üretimi olmaksızın malların tüketimini harekete geçirir.


"Yoktan var olmuş" geniş kredi üretimi, servet tüketiminin hızını servet üretiminin hızının üzerine çıkardığında (yukarıda merkez bankası para pompalaması ile ilgili olarak tanımladığımız gibi), bu servet havuzunu baltalamaya başlar. Sonuç olarak, çeşitli faaliyetlerin performansı bozulmaya ve bankaların sorunlu kredileri artmaya başlar. Buna cevaben, bankalar, para stokunda bir düşüşü harekete geçirerek, “havadan” dışarı kredi vermenin genişlemesini kısıtlarlar. Bir örnek, bu düşüşün nasıl ortaya çıktığını netleştirir:


Bir kişinin, Tom'un, Banka A'ya üç aylığına 1.000$ tasarruf mevduatı yatırdığını varsayalım. Banka, 1.000$'ı Mark'a üç aylığına borç verir. Vade tarihinde, Mark bankaya 1.000 $ artı faiz öder. Ücretleri düşüldükten sonra, Banka A orijinal parayı artı faizi Tom'a iade eder.


Bu senaryoda, Tom 1.000$'ını üç aylığına borç vermiştir, yani 1.000$'ı Banka A'nın aracılığı ile Mark'a aktarmıştır. Mevcut para Tom'dan Mark'a ve daha sonra Banka A'nın aracılığı ile geri geldiğinden borç verme tamamen desteklenmiştir.


Banka A "havadan" para ödünç verdiğinde işler farklıdır. Örneğin, Tom'un Banka A'ya 1.000$ vadesiz mevduat koyarak para talebini yerine getirdiğini varsayalım. Parayı vadesiz mevduata koyarak, 1.000$'lık toplam talebi elinde tutmaktadır. Bu, 1000 doların Tom'un münhasır mülkü olduğu ve hiç kimsenin bu hakkı ihlal etmesine izin verilmediği anlamına gelir.


Şimdi, Banka A, Tom'un anlaşması olmadan Tom'un vadesiz mevduatından 100 dolar almaya ve Mark'a ödünç vermeye karar verebilir. Sonuç olarak, Banka A, Mark için 100$'lık bir vadesiz mevduat oluşturur. Para stoku şimdi 100 dolar arttı. Bu borç verme nedeniyle, şu anda yalnızca 1.000 ABD Doları ile desteklenen 1.100 ABD Doları'na sahibiz. Bu durumda, ödünç verilen 100$'ın orijinal bir borç vereni de yoktur, çünkü Bank A tarafından "havadan" yaratılmıştır.


Mark, ödünç alınan 100 doları A Bankasına vade tarihinde geri ödediğinde, kredi ortadan kalkar. Para arzı şimdi 1.000 $ 'a geri döndü. Banka, borç vermesini havadan yenilemeye devam ederse, para stoğu azalmayacaktır. Gerçekten de, banka tarafından sağlanan “hava(yoktan var olan para)”dan ne kadar fazla borç verilirse, para arzının genişlemesi o kadar büyük olacaktır.


Kısmi rezerv bankacılığının varlığı (belirli bir dolar üzerinde çeşitli talepler yaratan bankalar), müteakip bu krediyi “havadan” yenileme ve genişletme isteksizliği ile birleştiğinde, paranın kaybolmasında kilit faktördür. Bununla birlikte, bankaların “yoktan var olan” kredilerini yenilememesinin ve bu paranın kaybolmasına neden olmasının bir nedeni olmalıdır.


Bankaların Kredilerini Kısıtlamasının Nedenleri Nelerdir?


Bunun temel nedenlerinden biri, kaliteli borçlular bulmayı çok daha zor hale getiren servet yaratma sürecinin zayıflamasıdır. Bu süreci zayıflatan şeyin merkez bankasının uyguladığı kolay para politikaları nedeniyle para arzındaki genişleme olduğunu unutmayın.


Gevşek para politikaları, bir şey karşılığında hiçbir şeyin değiş tokuşunu, yani önceki servet üretimi tarafından desteklenmeyen tüketimi harekete geçirdi. Bu, servet üreticilerinden servet dışı üreticilere gerçek servetin aktarılmasıyla sonuçlanır.


Bu, servet havuzunu sulandıran önceki parasal enflasyon nedeniyle para arzında bir düşüşün (yani parasal deflasyonun) ortaya çıktığı anlamına gelir. Bundan, para arzındaki bir düşüşün gerçekten sadece bir semptom olduğu sonucu çıkıyor. Para stokundaki düşüş, önceki parasal enflasyonun servet oluşumu sürecine verdiği zarara tepki olarak gelir.


Aralık 1920 ile Ağustos 1924 arasında, Fed'in çok kolay bir faiz oranı politikası izlediğini ve bunun sonucunda üç aylık T-bonosu getirisinin Aralık 1920'deki yüzde 5,9'dan Ağustos 1924'e kadar yüzde 1,9'a düştüğünü unutmayın. Aralık 1925'e kadar getiri, Nisan 1926'da yüzde 3,1'e düşmeden önce yüzde 3,5'e yükseldi. Daha sonra getiri, yükselen bir trend izleyerek Mayıs 1929'da 5,1'de kapandı. (Eylül ayından itibaren üç aylık Hazine Bonosu getirisinin ortalamasının 1924'ten Ekim 1929'a kadar yüzde 3.5'te kaldı - Aralık 1920'den Ağustos 1924'e kadar olan ortalama yüzde 3,9'un altında.)


Ocak 1927'den Ekim 1929'a kadar para arzındaki artışla birleştiğinde (M1 para arzının yıllık büyüme oranı Ocak 1927'de yüzde -2.2'den Ekim 1929'a kadar neredeyse yüzde 8'e fırladı), bu ekonomik patlamayı harekete geçirdi. Servet üretim sürecine zarar verdi, yani servet havuzunu ciddi şekilde baltaladı. Sanayi üretiminin yıllık büyüme oranının Nisan 1929'a kadar yüzde 22'de olduğuna dikkat edin. Ayrıca, sanayi üretiminin yıllık büyüme oranı Aralık 1922 ve 28 Aralık'ta yüzde 42 iken, önceki büyük patlamaların servet havuzuna muhtemelen zarar vermiş olduğuna dikkat edin.


Ekim 1929'dan Nisan 1933'e kadar para stokundaki düşüş nedeniyle, önceki parasal genişlemenin ardından ortaya çıkan çeşitli faaliyetler zorlaştı.

Bu faaliyetler hiçbir zaman gerçek bir servet yaratmadığından ve tabiri caizse, gerçek servet üreticilerinin paltosuna dayandığından, borçlarını ödemekte en çok güçlük çekenler, servet getirmeyen faaliyetlerdir. Kasım 1929'da yüzde 8,7'de kapandıktan sonra, banka kredilerinin yıllık büyüme oranı Eylül 1932'ye kadar yüzde -20,8'e düştü (tabloya bakınız). Buna cevaben para arzı M1 çöktü (tabloya bakınız).

“Yoktan var olmuş” paranın düşmesiyle, servet dışı üreticilere verilen destek durduruldu. Bu, şu anda Büyük Buhran olarak adlandırdığımız ekonomik kabusta kendini gösteren, servet getirmeyen çeşitli faaliyetlerin ölümünü harekete geçirdi.


Özet ve sonuçlar


Popüler görüşün aksine, 1930'lardaki Büyük Buhran'ın arkasında, Fed'in 1930'larda agresif bir şekilde pompalamadaki başarısızlığından ziyade, 1920'lerde Fed'in gevşek para politikası vardı.


Merkez bankası para stokundaki düşüşü önlemede başarılı olsaydı bile, servet havuzu azalıyor olsaydı bu ekonomik çöküşü önleyemezdi.


Popüler düşüncenin aksine, bir ekonomik çöküşü tersine çevirmek için para stokunun kaldırılması, servet yaratma sürecini baltalar ve çöküşü uzatır. Değişim aracı olarak para, bir ekonomide yalnızca mal ve hizmetlerin akışını kolaylaştırabilir - mal ve hizmetlerin üretimini bu şekilde genişletemez. Bu genişlemenin anahtarı, servet havuzundaki bir artıştır.


Çevirmen - xxx

Bu yazı mises.org sitesinin ''Money Pumping Won’t Fix What’s Wrong with the Economy'' adlı yazının çevirisidir.


214 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page