top of page

Pandemiler, Enfeksiyon ve Liberteryenizm

Batılı ülkeler, Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla devlet tarafından zorunlu kılınan (yeşil izinler olarak adlandırılan) "tıbbi pasaportları" kabul edecek (veya kabul etmeyi düşünecek). Belirli tesislere veya etkinliklere (restoranlar, tiyatrolar, konser alanları vb.) erişmek isteyen bireyleri bu tür pasaportları taşımaya zorlayacaklardır. Genellikle liberteryenlerin -ya da sadece liberterliğe sempati duyan insanların- bu tür devlet müdahalelerini şu argümanla desteklediğini duyarım: “Yeşil izinler liberteryenlikle uyumludur, çünkü doğrudan saldırmazlık ilkesinden kaynaklanır; aslında, eğer yeşil izniniz yoksa -ve bu nedenle (potansiyel olarak) bulaştırıcıysanız- diğer insanlara bulaştırarak onlara karşı saldırmış olursunuz.”

Demek istediğim, “enfeksiyon” mutlaka “saldırganlık” ile aynı anlama gelmez. Ancak, hava yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda, iki kişinin (A ve B) aynı odayı veya aynı havayı solumamalarının fiziksel olarak imkansız olduğu herhangi bir fiziksel alanı işgal etmeyi kabul etmeleri, saldırganlık hükmünü ortadan kaldırmak için yeterlidir. Bence bu argümanı anlamamak, liberteryenizmin ne hakkında olduğuna dair derin bir yanlış anlamayı ortaya koyuyor - mülkiyet hakları ve saldırmazlık.

Benim argümanım iki yönlü. İlk olarak, liberteryenizmin ne hakkında olduğuna inandığımı kısaca tanımlayacağım. İkincisi, “mülkiyet” ve “saldırganlık” kavramlarını tutarlı bir şekilde uygulayarak aşağıdakileri ileri süreceğim: A ve B, ikisinin aynı havayı solumamasının fiziksel olarak imkansız olduğu bir fiziksel alanı paylaşmayı kabul ederse, o zaman A'nın B'ye hastalık bulaştırmasını (veya tam tersini) saldırganlık olarak sınıflandırmanın bir anlamı olmaz.

Liberteryenizm, Saldırganlık ve Mülkiyet Hakları

Kısaca liberteryenizm nedir? Bu siyaset felsefesi, 1) kıt kaynaklar üzerindeki insan çatışmalarını çözmek için -insan doğasından türetilen- rasyonel ve adil ilkeler oluşturmak ve 2) mülkiyet hakları ve saldırganlığın sınırlarını belirlemekle ilgilenir.

Rothbard, liberteryenizmin özünün şu olduğunu yazarken tanımın ilk bölümünü mükemmel bir şekilde özetledi:


her insanın mutlak özel mülkiyet hakkını tesis etmesinde: birincisi, insanın kendi bedeni kendi özel mülkiyetidir. İkincisi, önce emeğiyle dönüştürdüğü daha önce kullanılmamış doğal kaynaklar, yani çalışarak kazandığı para veya ürettiği ürün. Bu iki aksiyom, öz-sahiplik hakkı ve “ev güvenliği” hakkı, liberteryen sistemin ilkelerinin tamamını oluşturur. Tüm liberter doktrin o zaman bu merkezi doktrinin tüm içerimlerinin idare ve uygulaması haline gelir.

Tanımın ikinci kısmına gelince, mülkiyet hakkı, sahibinin kendi malını uygun gördüğü ölçüde kullanma hakkı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, sahip olduğu şeyle (ister fiziksel bir nesne ister kendi fiziksel bedeni olsun) yapmak istediği her şeyi yapabilir. Simetrik olarak, saldırganlık mülkiyet hakkının reddidir; yani saldırganlık – veya istila – sahibinin kendi mülkünü kullanmasına veya bundan faydalanmasına herhangi bir müdahale olduğunda ortaya çıkar.

Bu nedenle, belirli bir senaryoda A ve B'nin kendi bedenlerini ve fiziksel mülklerini uygun gördükleri ölçüde kullandıklarını ve bundan zevk aldıklarını tespit edersek, o zaman etkileşimlerinden kaynaklanan herhangi bir saldırganlık olasılığını güvenle ekarte edebiliriz. Tam tersine, üçüncü bir kişinin - ister C, ister kolektivite veya devlet olsun - onların kendi mülklerinden yararlanmalarına ve kullanmalarına müdahale etmesi, A'nın ve B'nin haklarını ihlal edeceği ve böylece onlara karşı saldırmış olacağı sonucuna varmalıyız.

Enfeksiyon, Hava Mülkiyeti ve Sözleşmeler

Şimdi, liberteryen çerçevemizi oluşturduktan sonra soru şudur: Eğer varsa, hangi koşullar altında enfeksiyon saldırganlığa eşittir?

İlk senaryoyu çizelim. A ve B'nin, müşterilerinin “yeşil izin" yoluyla belirli bir hava kaynaklı hastalık taşımadıklarını kanıtlamalarını gerektirmediğini bilerek, C'nin restoranında yemek yemeye karar verdiklerini varsayalım. Ayrıca, A ve B'nin yemek yerken kaplayacağı fiziksel alanın, ikisinin aynı havayı solumamasının fiziksel olarak imkansız olduğunu varsayın (yani, A, B'nin soluduğu havayı solumaya başlar, veya tersi). Son olarak, A'nın hava yoluyla bulaşan hastalığı taşıdığını ve B'ye bulaştığını varsayalım. Şimdi soru şu: A, B'ye saldırdı mı?

Önerdiğim bakış açısı: hayır, saldırmadı. Niye? liberteryen yanıtımız, bu duruma dahil olan mülkiyet haklarını analiz ederek ve herhangi bir mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğini sorarak bulunabilir.

Koşulları şu şekilde şematize edebiliriz: A ve B, C ile, ikisinin aynı fiziksel alanı paylaşması ve aynı havayı soluması gerektiğini zımnen şart koşan bir sözleşmeyi kabul etti. Bu nedenle, kendi vücutlarını potansiyel olarak bulaşıcı bir ortama koymayı kabul ettiler çünkü hava yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklar hava yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla B, A tarafından saldırıya uğradığını iddia edemez: B, A'nın uygun gördüğü ölçüde fiziksel bedeni de dahil olmak üzere kendi mülkünden yararlanma hakkına herhangi bir şekilde müdahale ettiğini iddia edemez. Ve B, C'yi (restoran sahibi) saldırganlıktan dolayı dava edemez: aslında, B'nin C ile kabul ettiği sözleşmenin bir koşulu, A ve B'nin aynı havayı soluyacağı olduğundan, B'nin C'nin restoranında yemek yeme kararı, bu tür hizmet şart ve koşullarını kabul ettiği şeklinde yorumlanmalıdır.

Ancak, neyi iddia etmediğimi de vurgulamak istiyorum; yani, B, A ile bir işlem veya etkileşimde yer alan bir riski kabul ederse ve bunun sonucunda zarar görürse, B'nin bu riski kabul etmesinin, saldırganlığa maruz kalmış olma olasılığını ortadan kaldırmak için yeterli olduğunu iddia etmiyorum.

Örneğin ikinci bir senaryoyu ele alalım: B, A'dan biraz et alır ve bu et bozulur ve B'yi zehirler. Et satın almanın, bu tür etin bozulmasının fiziksel olasılığını içerdiği doğru olsa bile, durumun böyle olması gerekmediği ve A tarafından önlenebileceği de doğrudur. Başka bir deyişle, fiziksel alanda yeterince yakınlarsa A ve B'nin aynı havayı solumamaları imkansızken, B'nin A'dan taze, bozulmamış bir et satın alması imkansız değildir. A ve B arasında et karşılığında para takasını içeren sözleşme, bu etin (beklenen değer ve risk açısından değerlendirirsek) mutlaka bozulacağı anlamına gelmezken, yukarıda bahsedilen A, B ve C (restoran sahibi) arasında olan sözleşme, A ve B'nin fiziksel alanda yeterince yakın olmasını ve dolayısıyla aynı havayı solumasını içerir!

Dolayısıyla, yalnızca ve ancak A, B'nin yasal olarak edindiği mülkü kullanmasını ve bundan yararlanmasını ihlal ederse, enfeksiyon saldırganlıkla eşdeğerdir; ancak, gördüğümüz gibi, durumun böyle olması gerekmez - A'nın B'ye hastalık bulaştırdığı örnekleri, B'nin mülkiyet haklarına müdahale etmeden düşünebiliriz. Bu nedenle, A'nın B'yi enfekte etmesi (veya tam tersi) durumunda, ikisinin kendi mülklerini uygun gördükleri şekilde kullanmaları ve kullanmaları sonucunda enfeksiyon, saldırganlıkla eşit tutulmaz.—örneğin, restoranın sahibi C. ile yukarıda belirtilen sözleşmede olduğu gibi.

Sonuç

Bana göre, ne kadar “pragmatik” ve “uzlaşmaya istekli” olduğunuzun bir önemi yok: Eğer özel kişilerin özgürce ilişki kurma arzusuna hükümetin müdahalesini (yani, hükümet saldırganlığını) destekliyorsanız, o zaman kendinizi bir liberteryen olarak tanımlayamazsınız ve (umarım) gösterdiği gibi, bu, enfeksiyonlar ve pandemiler hakkında konuştuğumuzda da geçerlidir.


Yazar - Fabrizio Ferrari

Çevirmen - Utku Aslanoglu


Bu yazı mises.org sitesinin ''Pandemics, Infection, and Libertarianism'' adlı yazının çevirisidir.


85 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page