top of page

Merkez Bankaları Kafanızı Karıştırıyor

İnsan Eylemi ve Faiz Oranı


İnsanlar şimdiki mallara gelecekteki mallardan daha fazla değer verir. Örneğin, bugün mevcut olan bir elma, diyelim ki bir ay içinde mevcut olan aynı elmadan daha değerli kabul edilir. Bu, inkar edilemez bir gerçek, bir insan eylemi kategorisi olan zaman tercihinin ifadesidir.


“İnsanlar eyleme geçer” cümlesi mantıksal olarak reddedilemez bir gerçektir. Mantıksal bir çelişkiye neden olmadan reddedilemez. "İnsanlar eyleme geçemez" diyerek hareket ediyorsun ve böylece kendi ifadenle çelişiyorsun.


İnsanların eylemde bulunduğuna dair gerçek kavrayıştan, insan eyleminin zaman içinde gerçekleştiğini çıkarabiliriz. Zamansız insan eylemi yoktur. Aksi olsaydı, insanların amaçlarına anında ulaşılır ve eylem imkansız olurdu - ama harekete geçemeyeceğimizi düşünemeyiz.


Piyasa faiz oranı, zaman tercihinin ifadesidir ve bu nedenle aynı zamanda bir insan eylemi kategorisidir. Engellenmemiş bir piyasada belirlenirse, (doğal) piyasa faiz oranı, gelecekteki malların mevcut mallara göre tabi olduğu indirimi ifade eder.


Yılda mevcut bir ABD doları, örneğin 0,95 ABD dolarından işlem görüyorsa, bu, piyasa faiz oranının %5,0 olduğu anlamına gelir (hesaplaması: [0.95 / 1 – 1]*100).


İnsanlar, mevcut mallara gelecekteki mallardan daha fazla değer vermeye başlarsa - bu, zaman tercihindeki bir artışı ifade eder - gelecekteki mallarda mevcut mallara kıyasla indirim ve dolayısıyla piyasa faiz oranı yükselir.


İnsanların zaman tercihi azalırsa, mevcut mallara kıyasla gelecekteki mallarda indirim ve piyasa faiz oranı düşer - bu, insanların mevcut gelirlerinden daha fazla tasarruf etmek ve daha az tüketmek istedikleri anlamına gelir.


Faiz Oranı ve Merkez Bankacılığı


Engellenmemiş bir piyasada, piyasa faiz oranı insanların zaman tercihini yansıtır. Ancak günümüzde piyasa faiz oranı artık engellenmemiş bir piyasada belirlenmemektedir. Merkez bankası tarafından belirlenmektedir.


Merkez bankaları, ticari bankalara kredi sağlayarak kısa vadeli faiz oranları belirlemektedir. Bunu yaparken, kısa vadeli faiz oranları üzerinde güçlü bir etki bırakırlar. Son yıllarda merkez bankaları da tahvil alımları yoluyla uzun vadeli faiz oranlarını belirlemektedir.


Bu bağlamda oldukça rahatsız edici olan gerçek şu ki, merkez bankaları ticari bankalarla yakın işbirliği içinde, gerçek tasarruflarla desteklenmeyen banka kredisi yoluyla üretilen yeni parayı ihraç etmeye devam ediyor.


Böyle bir kredi yaratma yoluyla para artırma planının amacı, faiz oranını düşürmektir: serbest piyasada belirlenen piyasa faiz oranı seviyesinden daha düşük bir seviyeye kasten bastırmaktır.


Bunun geniş kapsamlı sonuçları vardır. Yapay olarak düşürülen piyasa faiz oranı, insanları daha az tasarruf etmeye ve daha fazla tüketmeye teşvik eder - piyasa faiz oranının yapay olarak düşürülmediği bir duruma kıyasla.


Tasarruflar azaldıkça ve tüketim arttıkça, düşen piyasa faiz oranı yeni yatırımlara neden olur ve sonuç yapay bir ekonomik yükseliştir. Ancak, böyle bir “patlama” sürdürülebilir değildir ve bir noktada bir durgunluğa (“çöküş”) dönüşmesi gerekecektir.


Avusturya İş Döngüsü Teorisi'nin (ABCT) merkez bankalarının piyasa faiz oranına müdahalesinin sonuçları hakkında söylediği kısaca budur. Ancak, ABCT'nin ortaya çıkardığı çok daha fazlası var.


Merkez Bankacılığı ve Değerleme


Aslında, ABCT bize merkez bankalarının piyasa faiz oranını manipüle ederek insanların değerleme ölçekleriyle uğraştığını söylüyor. Piyasa faiz oranını aşağı çekmek, sadece borçlanma maliyetlerinin düşmesine veya hisse senedi ve konut fiyatlarının yükselmesine neden olmaz.


Bunlar, insanların isteklerinin gelecekteki tatminine göre şimdiki isteklerin tatminine değer verme ve buna göre hareket etme şeklini etkileyen daha derin ve en temel bir nedenin, yani merkez bankalarının semptomlarıdır.


Piyasa faiz oranının yapay depresyonu yoluyla, insanlar şimdiki tüketime gelecekteki tüketimden daha yüksek değer vermeye zorlanırlar. Aslında, gelecekle daha az ve şimdiyle daha fazla ilgilenmeye mecburdurlar.


Gelecekteki ihtiyaçlar için tasarruf yapılması önerilmez, şimdiki zamanda tüketilmesi teşvik edilir. Ayrıca, yapay olarak düşürülen faiz oranları, insanları borçsuz bir yaşamdan vazgeçmeye ve gelecekteki tüketimi bugüne getirmek için krediye girmeye ikna eder.


Rahatsız edici içgörü, gelecekteki ihtiyaçlara göre mevcut ihtiyaçların böylesine artan bir şekilde değerlendirilmesinin, insanların eğitim, aile, görgü gibi değerleri gibi insan eyleminin tüm alanlarını etkilemesidir.


Yapay olarak düşürülen piyasa faiz oranı, boş zaman biçiminde mevcut tüketimi azaltmak anlamına geleceğinden, bireyin saatlerce öğrenmeye harcamasını daha az çekici hale getirir. Sonuç olarak, genel eğitimin kalitesinin düşmesi beklenebilir.


Ebeveynler mevcut tüketimden vazgeçmek zorunda kaldıklarından, bir aile kurmak daha özverili ve külfetli görünür. Ayrıca, boşanma giderek mevcut ilişki sorunlarından kurtulmanın çekici bir yolu gibi görünür.


Görgü kurallarına sahip olmak - birinin yolundan çekilmek, günaydın demek, karşıdan karşıya geçen bir yabancıya yardım etmek vb. - daha az ödüllendirici olarak kabul edilir, çünkü bu genellikle mevcut tüketimi kısıtlamak ve gelecekte potansiyel olarak daha yüksek tüketimden vazgeçmek anlamına gelir.


Değerleme ve İnsan Eylemi


Merkez bankaları, piyasa faiz oranlarının manipülasyonu yoluyla insanların değerleme ölçeklerini doğrudan etkileyerek, insanların hayatlarının her yönünü etkiler. Alman filozof Frederick Nietzsche tarafından ortaya atılan bir terimi kullanmak, "Tüm Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi" anlamına gelir.


Sosyal konulardaki birçok ciddi kusurun temel nedeninin doğrudan veya dolaylı olarak merkez bankacılığına dayandığını görmek artık kolay olmalı. Merkez bankacılığı söz konusu olduğunda masumiyet karinesi olmaz, olamaz.


Son bir nokta olarak, finansal piyasalardaki “spekülatif balonlar” konusuna değinelim. Tabii ki, yatırımcılar bir finansal varlığın fiyatını tahmini değeriyle aynı hizaya getirmeye çalıştıkça, fiyatlar bazen aşar veya altına düşer, şişer ve sonra söner.


Korku ve açgözlülük, panik ve iyimserlik, aptallık ve bilgelik, finansal varlık fiyatlarının oluşumunda rol oynar - çünkü insanlar neyse odur. Ancak, insanların eğilimlerini ve eylemlerini uç noktalara taşıyan merkez bankacılığıdır.


Merkez bankaları, gerçek tasarruflarla desteklenmeyen banka kredilerinin genişletilmesi yoluyla para arzının artması durumunda kronikleşen piyasa faiz oranını doğal seviyesinin altına çekerek, yatırımcıları kaçınılmaz olarak aşırı hevesli olmaya ikna eder.


Bu anlamda, merkez bankaları spekülatif balonları ağırlaştırmaktan, hatta teşvik etmekten sorumlu tutulacaktır. Daha da kötüsü: Spekülatif balon patladığında, insanların morali bozulur. İçinde bulundukları kötü durum için serbest piyasayı veya kapitalizmi suçlarlar.


Sorunun temel nedeninin, ilk etapta merkez bankalarının piyasa faiz oranlarını aşağı yönlü manipülasyonu olduğunu, bunun da merkez bankalarının desteksiz bir kağıt para sistemi yürütmesiyle mümkün olduğu konusunda ana akım ekonomi tarafından sıklıkla yanlış yönlendirildiklerini görmüyorlar.


Sonuç olarak: Merkez bankacılığının, ne halkın ekonomik çıkarına ne de etik olarak haklı olmayan bir "Tüm Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi"ni getirdiğine dair tartışılmaz anlayış, merkez bankacılığına son verme çabalarını teşvik etmelidir.


Bu tür herhangi bir çaba, merkez bankacılığının toplum için çok zararlı olduğuna dair entelektüel kavrayışı yaymalıdır ve ayrıca George Orwell'in dediği "Kimsenin iktidarı bırakmak niyetiyle ele geçirmediğini biliyoruz" gibi gerçekten cesur ve kararlı bir eylem gerektirir.


Çevirmen - xxx

Bu yazı mises.org sitesinin ''Central Banks Are Messing with Your Head'' adlı yazının çevirisidir.206 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 opmerking


Mehmet Turan
Mehmet Turan
31 jul. 2021

Merkez bankaları hırsızlık kurumlarıdir. Izledikleri yanlış politikalar cebimizdeki paranisn degerinin düşmesine yani azalmasina sebep olur. Biz hiçbir şey yapmasak ahi bu olmaya devam eder.

Like
Yazı: Blog2 Post
bottom of page