top of page

Liberteryen Akademisyenler Konferansı

15 Eylül 2022 – 16 Eylül 2022 - New York City

Eylül ayında New York'ta yapılacak 2022 Liberteryen Akademisyenler Konferansında bize katılın.


İlk Liberteryen Akademisyenler Konferansı, 1972'de New York'ta Liberteryen Araştırmalar Merkezi'nin himayesinde düzenlendi. Konferans 1970'ler boyunca New York'ta veya Princeton, New Jersey'de (1977, 1978) yıllık olarak (1973 hariç) yapıldı ve 8. ve son “ulusal” konferans New York'taki Hotel Diplomat'ta gerçekleşti. 1980'lerin başında, Chicago ve diğer şehirlerde bölgesel Liberteryen Akademisyenler Konferansları düzenlendi. Konferanslarda Murray Rothbard, Leonard Liggio, Walter Block, Ralph Raico, Ron Hamowy, Roy Childs ve Walter Grinder gibi modern liberteryen bilimin kurucu babalarının bildirileri yer aldı. Bildiri sunan diğer önde gelen akademisyenler Henry Veatch, Leland Yeager, Hillel Steiner, Douglas Rasmussen, David Calleo, Bruce Russett ve Samuel Brittain idi.


Liberteryen Akademisyenler Konferansı, başlangıçta, farklı disiplinlerden bilim adamlarının buluşup özgürlük çalışması üzerine fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir forum olarak tasarlandı. Nihai hedef, onların farklı anlayışlarını ve yaklaşımlarını, Murray Rothbard'ın "özgürlük disiplini" olarak adlandırdığı, özgürlük üzerine geniş bir disiplinlerarası perspektife entegre etmekti. Konferansın kurucuları, İngiliz klasik ve Fransız liberal politik ekonomisinin klasik (laissez-faire) liberalizm hareketine rehberlik ettiği gibi, bu disiplinin veya sistematik bilgi birikiminin modern liberteryenizmin büyüyen ideolojik hareketine şekil ve yön vereceğini umdular. Bu konferanslar dizisi, özgürlükçü bir perspektiften bilimsel araştırmaları teşvik etmede ve genç ve yaşlı birçok yeni akademisyeni özgürlüğün bilimsel çalışmasına çekmede takdire şayan bir şekilde başarılı oldu.


Liberteryen hareket, 1980'lerin başından beri muazzam bir şekilde büyümüştür ve bu nedenle, çeşitli disiplinleri insan özgürlüğünün doğasını ve insan özgürlüğünün sosyal düzeni beslemedeki ve sürdürmedeki önemini aydınlatmaya yardımcı olan sosyal bilimler ve beşeri bilimler uzmanlarının entelektüel rehberliğine ihtiyaç duymaktadır.


Bunu akılda tutarak, Mises Enstitüsü, Liberteryen Araştırmalar Merkezi'nin varisi olarak, 2022 yılının Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek olan Liberteryen Akademisyenler Konferansı'nı yeniden canlandırmıştır.


Bireysel bildiriler, tam bildiri oturumları ve sempozyumlar için öneriler teşvik edilmektedir. Makaleler iyi geliştirilmelidir, ancak grubun tartışmasından hala yararlanabilecekleri bir aşamada olmalıdır. Bilimsel dergilere sunulması amaçlanan ve büyük konferanslarda verilmeyen yeni araştırma makaleleri tercih edilecektir. Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerdeki özgürlükçü temalarla ilgili tüm konular açıktır. Özetler 750 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Tüm teklifler, Liberteryen Akademisyenler Konferans Program Komitesi tarafından dikkatle gözden geçirilir.


Kayıt ve mekan detayları gelecektir.


Öğrenciler buradan burs başvurusunda bulunabilirler.


Tanıtım Feragati: Bu etkinliğe kaydolmak, Mises Enstitüsü'ne katılımcıların fotoğraflarını çekme ve fotoğrafları bağış toplama amacıyla kullanma izni verir. Bu yetkilendirme ile katılımcılar, hiçbir katılımcının ücret almayacağını ve fotoğraflar ile bunların kullanımına ilişkin tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatlerin Mises Enstitüsü'ne ait olduğunu anlar ve kabul eder.

71 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page