top of page

Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi, AVM'ye Dönüştürülmesi Anlamına Gelmez

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korunan kamu arazileri - ulusal ormanlar, milli parklar ve benzeri alanlar dahil olmak üzere - yaklaşık 500.000 mil kareyi veya Birleşik Devletler arazi alanının yüzde 14'ünü kaplar. Hükümet tarafından kontrol edilen bu toprakların varlığı, federal hükümete Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu üzerinde muazzam bir güç verir ve bazı ABD eyaletlerinde federal hükümet arazi alanının çoğunluğunu kontrol eder.

Doğal güzellikleriyle tanınan bazı kamu arazilerinin popülaritesi sayesinde, bu kadar çok arazinin federal kontrolü yine de popülerliğini koruyor ve bu arazilerin özelleştirilmesi fikri en hafif tabirle radikal bir fikir olarak görülüyor.


Ama ya bu topraklar bir şekilde federal kontrolden çıkarılırsa. Tam olarak ne olacak?


Genellikle kamu arazilerinin derhal çıkarılacağı veya konut geliştirme alanlarına dönüştürüleceği varsayılır.


Ancak ekonomik gerçekler aksini gösteriyor.


Ne de olsa milli parklar, örneğin doğayı koruduğu için ve ekonomik değere sahip olduğu için, özelleştirme, parklardaki her son yaprak, ağaç ve dal üzerinde buldozerin olması anlamına gelmez.


Ancak insanlar bu parkların bazı kısımlarını doğa rekreasyon alanı olarak kullanımlarından başka amaçlara dönüştürdükleri ölçüde, gerçekten acil ekonomik ihtiyaçlara yönelik olacaktır.


Değerli Turistik Yerler


Doğrudan özelleştirmeye yönelik potansiyel bir ara adım olarak, federal toprakların kontrolünü eyalet ve yerel yönetim kontrolüne devretmek için dava açıldı. Bu tür tekliflerle ilgili endişeleri gidermek için Ryan McMaken şöyle açıklıyor:


Kamu arazilerinin hemen açgözlü müteahhitlere ve petrol sondajcılarına satılacağı efsanesinin aksine, araziler eyalet veya yerel yönetimlerin eline geçecekti, gerçek şu ki, milli parklardakiler gibi kamu arazileri genellikle çevredeki topluluklar ve bulundukları eyaletlerdeki seçmenler tarafından çok olumlu görülüyor. Turistik yerler ve yerel halk için dev rekreasyon alanları olarak kamu arazileri, bölgedeki hem özel hem de devlet kurumları için dolaylı gelir kaynakları olarak oldukça değerlidir.

Kamu arazilerinin federalden yerel yönetim kontrolüne ademi merkezileştirilmesine ilişkin bu argüman, doğrudan özelleştirme için de geçerlidir. Eğer popüler görüş şu anda milli parkları büyük ölçüde destekliyorsa, "Amerika'nın en iyi fikri" - ve onları küçültme ihtimalinden tiksiniyorsa - bu görüşler piyasaya da yansımayacak mı?


Piyasaların nasıl tepki vereceğini düşünün. Sosyal medyanın rolü göz önüne alındığında, Yellowstone'un ortasında bir alışveriş merkezi inşa etmeye çalışan herhangi bir geliştirici, tedarikçi ve tüketici boykotlarını, çevre örgütlerinin utanç kampanyalarını ve Amerikan toplumunun genel öfkesini ciddi şekilde riske atacaktır. Şu anda bu parkların hemen dışında bulunan ve dünyanın dört bir yanından bölgeye müşteri çekmek için onlara bağlı olan işletmelerden ek baskı gelebilir.


Kısmen bu nedenle, eğer bu parklar özelleştirilirse, yeni sahipleri, tüketici talebini takiben, kullanımlarını büyük ölçüde doğal güzelliklerini koruyacak şekilde yönlendireceklerdir. Örneğin, parkların büyük bölümleri yürüyüş, kamp ve ziyaret için rekreasyon alanları olmaya devam edecek, ancak özel mülk sahipleri ve arazi koruma tröstleri altında vergi mükelleflerinin değil, kendi paraları risk altında olacaktır. Devletin berbat çevre sicili göz önüne alındığında, hükümetten gönüllü yönetime geçiş gecikmiştir.


Gönüllü alanın muazzam doğa rekreasyonu ve korunmasını görmek için spekülasyonlara güvenmeye gerek yok. Kanıt zaten var. Amerikalılar, açık hava rekreasyonuna yılda 887 milyar dolar harcıyor; en büyük kategoriler iz sporları, kampçılık ve su sporları. Amerikalılar açık havada eğlenmek için "ilaç ve yakıta harcadıklarından" daha fazlasını isteyerek, 117 milyar dolarlık değişimle ödüyorlar.


Açık hava rekreasyonunun ötesinde, piyasa doğayı daha doğru yollarla da korur.


2015 yılında, ABD'deki özel arazi koruma tröstleri elli altı milyon akreyi koruyarak, kıta ABD'sindeki milli parkların yüzölçümünü ikiye katladı. Bu tröstler, halkın doğayı takdir ederek çevreyi desteklemeye istekli ve yetenekli olduğunu ve vergilendirme yoluyla katkıda bulunmaya zorlanması gerekmediğini göstermektedir. Bu tröstlerin, 4,6 milyonun üzerinde aktif finansal destekçisi olan “yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bağış ve fon” var ve 2015 yılında 6,2 milyon ziyaretçi aldı.


Gönüllü arazi tröstlerinden bile daha büyük bir ölçekte, ülkenin ormanlarının ve ormanlarının 441 milyon akre'si (çoğunluğu) özel mülkiyete aittir. Bunların yüzde 95'i 'Aile ve Şahıs' mülkiyeti, yüzde 4'ü 'Kurumsal' mülkiyet ve yüzde 1'i 'Diğer Özel' mülkiyet olarak sınıflandırılıyor.


On dönüm veya daha fazla araziye sahip özel mülk sahipleri, mülkiyetlerinin ilk beş nedenini azalan sırayla “Güzellik ve manzara”, “Evin bir kısmı”, “Yaban hayatı habitatı”, “Çocuklara/mirasçılara geçmesi” ve “Gizlilik” olarak sıralamaktadır. Bir dönümün üzerindeki herhangi bir miktarın sahipleri arasında bir numaralı "konu veya endişe", "yüksek emlak vergileri" dir. Amaç daha fazla ormanı teşvik etmekse, ilk adım, insanların katma değerli ormanları korudukları veya genişlettikleri için cezalandırılmamaları için emlak vergilerini ortadan kaldırmak olacaktır.


Neyse ki, ülkeler geliştikçe ve harcanabilir gelirler arttıkça güzellik pazarının daha da gelişmesini bekleyebiliriz. İnsanlar meşe ağaçlarının gölgesinde yaşamaktan ve paraları yetiyorsa yürüyüşe çıkmaktan hoşlanırlar. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, insanlar gelirlerini giderek daha fazla estetik, eğlence ve hayır işlerine çevirebilir ve bu da konut peyzajı, kampçılık, koruma tröstleri vb. işletmeleri besler.


Bazı özelleştirilmiş alanlar sondaj ve kaynak kullanımına izin verebilir mi? Evet. Ama bu zaten oluyor:

Bazı milli parklarda, federal hükümet yüzey arazilerinin sahibidir ve özel şirketler yüzeyin altındaki bazı maden haklarının sahibidir. Bu duruma “bölünmüş emlak” denir,... Halihazırda Milli Park Sisteminin 12 biriminde 534 aktif petrol ve gaz kuyusu bulunmaktadır. Bazı “bölünmüş mülk” arazileri olan 30 ek milli park var, ancak bu noktada aktif sondaj yok.(1)

İnsanlığa Hizmet Eden Arazi Kullanımı


Kamu arazileri özelleştirilseydi, bazıları muhtemelen sondaj, madencilik vb. gibi vahşi doğayı korumayan amaçlar için kullanılacaktı. Bu ihtimal birçok kişiler için endişe verici, ama olmamalı. Bunun nedeni, insanların hala konut, gıda ve üretmek için toprağa ihtiyaç duyan diğer mallara ihtiyaç duyması halinde, el değmemiş toprağın zorunlu olarak en iyi kullanımı olduğunu varsaymak için hiçbir neden olmamasıdır.


Neyse ki, piyasa, insanların, doğanın korunması ile diğer teşebbüsler arasında, orantılı olarak insan ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde bir denge kurmasına yardımcı olabilir.


Ülkenin vahşi doğasının ne kadarına dokunulmamalı? Elbette tamamı değil. Ne de olsa, herhangi bir insani gelişmeyi önlemek, insanların ülkesini boşaltmayı gerektirecektir. Soru şu ki, hangi mekanizmanın ne kadar ve hangi arazinin vahşi tutulması gerektiğine ve ne kadarının ve hangi arazinin kalkınma adına yapılmaması gerektiğine karar vermeli ve yaban hayatı koruma alanlarına olan talebi diğer tüm mallara olan taleple dengelemeli?


Takaslara ilişkin bu kararlar, özel mülkiyete dayalı gönüllü olarak hareket eden kişilere bırakılırsa, fiyat ve bunların içerdiği arz ve talebe ilişkin bilgiler kullanılarak soruna karar verilir. Herhangi bir arazinin bir park olarak mı yoksa başka bir şey için mi kullanılacağına karar verirken, işletme sahipleri, her bir potansiyel seçeneğin beklenen gelirlerini, beklenen maliyetlerini veya kârlarını çıkararak hesaplar.


İnsanlar, hangisini takip edeceklerine karar vermek için kendilerine sunulan projelerin karlılığını tahmin ettiklerinde, genellikle “kâr” kelimesinin çağrışımının yaptığı gibi, kendiliğinden kötü bir şeyle meşgul olmazlar. Kâr arayışının yakından incelenmesi, iş başındaki iki yararlı süreci ortaya çıkarır.


Birincisi, girişimciler, tüketicilerin satın almayı seçtikleriyle gösterecekleri istekleri en fazla tatmin etmenin yolunu bularak geliri maksimize etmeye çalışırlar. Tüketicilerin girişimcinin mal veya hizmeti için ödemeye istekli oldukları fiyat ne kadar yüksek olursa, tüketiciler satın aldıkları her şeyden fayda sağlamayı beklediklerini o kadar fazla gösterirler.


İkincisi, girişimciler, tüketicilerin arzu edilen çıktılarını sağlamada girdi olarak en az maliyetli (başka yerlerde acilen ihtiyaç duyulan) kaynak kombinasyonunu kullanarak maliyetleri en aza indirmeye çalışırlar. Başka bir uygulamada belirli bir girdiye ne kadar acilen ihtiyaç duyulursa, fiyatı o kadar yüksek olacaktır. Sonuç olarak, girişimciler maliyetlerini en aza indirmeye çalışırken, bilinçli veya bilinçsiz olarak, başkalarının kaynak ihtiyaçlarını en az engellerken hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar.


Yani, kârı maksimize etmek için geliri maksimize ediyor ve maliyetleri minimuma indiriyorlar. Bir arazi parçası, bir eğlence parkının bir parçası olmaktan ziyade bir sondaj operasyonu olarak daha kârlıysa, bu, insanların bir fazla kamp yerine göre daha fazla yakıt marjı talep ettikleri anlamına gelir.


Kamu arazilerinde sondajı sınırlandırarak yakıt tedariki yerine doğa rekreasyonu lehine ölçeği çevirmek için hükümetin parmağını kullanmak, daha az ayrıcalıklı olanlar için küresel olarak yakıt fiyatlarını yükseltmek pahasına zengin Amerikalılara marjinal olarak daha fazla kamp yeri vermeye öncelik veriyor.


Kaynakların kullanımında, doğanın korunması ile diğer tüm potansiyel kullanımlar arasında bir denge kurulmalıdır. Piyasa, doğaya muazzam, çok yönlü bir hisse tahsis etti. Mülkiyet ve açık hava rekreasyonu üzerindeki vergileri kaldırırken kamu arazilerinin özelleştirilmesi, doğal koruma alanlarının gönüllü idaresini daha da artıracaktır. Bu arada, piyasa özgürlüğü, tüketicilerin doğa koruma dışındaki en acil ekonomik ihtiyaçlarına hizmet etmek için bu parkların bölümlerini kullanma esnekliği de sağlayacaktır.


Kaynakça:

1. Nicholas Lund, “The Facts on Oil and Gas Drilling in National Parks,” National Parks Conservation Association, npca.org, 2017.


Çevirmen: Atilla Seyid


Bu yazı mises.org sitesinin Privatizing Public Lands Doesn't Mean Turning Them Into Shopping Centersadlı yazısının çevirisidir.


194 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page