top of page

Küçük Ülkeler Daha İyidir: Genellikle Büyük Ülkelerden Daha Zengin ve Daha Güvenlidirler

Brexit oylamasının ardından İskoç milliyetçileri, İskoç bağımsızlığı için yeni referandum çağrılarını yinelediler. Ancak birçoğu ikna olmadı ve birçoğu İskoçya'nın bağımsız bir ülke olamayacak kadar küçük olduğunu iddia ediyor. Diğerleri, İskoçya'nın kişi başına düşen GSYİH'sı İngiltere'nin sadece yüzde 90'ı olduğu için İskoçya'nın çok fakir olduğunu iddia ediyor.


Ancak İskoçya hiçbir şekilde "fakir" bir ülke değildir. İngiltere'den daha fakir olabilir, ancak İskoçya'nın kişi başına düşen GSYİH'sı, tüm Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin sıralamasının yaklaşık yarısının üzerindedir. Bu, bu ölçüyle Fransa ve Japonya'ya eşit olduğu anlamına gelir.


İskoçya, diğer birçok zengin Batılı ülkeden nispeten daha az iyi durumdaysa, bunun nüfus büyüklüğünden kaynaklandığını varsaymak için hiçbir neden yoktur. 5,4 milyon nüfusuyla İskoçya, Yeni Zelanda ve Finlandiya ile hemen hemen aynı büyüklükte ve Danimarka'dan sadece biraz daha küçük. Bu ülkelerin hiçbiri "zar zor geçinmiyor".


Yine de bu, eleştirmenleri Birleşik Krallık'ın bile küçük olduğunu iddia etmekten alıkoymadı. Örneğin İskoç uzman George Galloway, İskoç bağımsızlığı fikrini kınadı çünkü bu, "bu küçük ülkeyi parçalayacaktı". O, Birleşik Krallık’ı demek istedi. Bununla birlikte Birleşik Krallık, Avrupa'da yirmi ülke dışında hepsinden daha büyüktür. İskoçya ayrılırsa, kalan İngiltere, Almanya, Fransa ve (elbette) Rusya dışında Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecekti.


Daha Büyük Daha İyi Değildir


Ama neden bu büyüklük takıntısı? Büyük ülkelerin küçük ülkelerden daha zengin, daha mutlu veya daha düzenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ne de olsa, Avrupa'nın en zengin ülkelerinin çoğunda 10 milyondan az insan var. Lüksemburg, Norveç ve İsviçre dünyanın en zengin yerleri arasındadır.


Tecrübe, büyüklüğün sağlık ve zenginlik için bir engel olduğunu gösteriyor.


Örneğin, F. H. Buckley, Amerika'nın ayrılmasıyla ilgili yeni kitabında, küçük kuzey Avrupa ülkelerinin nispeten zengin ve sağlıklı olma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Ancak bu, bu ülkelerin sözde sosyalizminden kaynaklanmıyor. Daha büyük olasılıkla, bu ülkeler ekonomik ve politik istikrarları için dikkate değerdir, çünkü yüksek derecede sosyal uyumu olan küçük nüfusları vardır. Buckley, örneğin Finlandiya'nın dünyanın en zengin ve en az yozlaşmış ülkelerinden biri olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, yalnızca küçük ülkelerin sahip olabileceği türden bir sosyal uyum ve birliğe de sahiptir.... Ülke yirmi kat daha büyük olsaydı, daha çeşitli ve daha az birleşik olurdu. Liderleri halktan daha uzak olacak ve politikaları çıkar gruplarının yolsuzluğuyla daha fazla lekelenecekti.


Amerikalılar elbette böyle düşünmüyorlar. Binlerce kilometre ötedeki bir şehirde uzak bir siyasi seçkinler tarafından yönetilen devasa ve çeşitli bir ülkede yaşamak birçok Amerikalı için normal görünebilir. Ancak dünyanın en varlıklı nüfuslarının çoğu için bu normal değil.


Yine de, Buckley New York Post'ta şöyle yazıyor:

[Amerika Birleşik Devletleri] aşırı büyük, dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Küçük ülkeler daha mutlu ve daha az yozlaşmış. Ağırlıklarını askeri olarak etrafa atmaya daha az eğilimliler ve daha özgürler. Büyüklüğün avantajları varsa, maliyetler faydaları aşar. Büyüklük kötülüktür.


Buckley, bugün sosyal bilimciler arasında popüler olan olağan istatistiksel karşılaştırmaları kullanıyor ve büyüklüğün ille de göreli güvenlik, refah ve sosyal uyum için bir engel olmadığı sonucuna varıyor. Ama bu yardımcı olmuyor. Ve büyüklüğün etkilerini azaltmak için atılabilecek adımlar var. Nispeten yüksek derecede bir ekonomik özgürlüğün mevcudiyeti gibi, ademi merkeziyetçilik de yardımcı olur. Ancak görünen o ki ABD, büyüklüğü nedeniyle değil, büyüklüğüne rağmen müreffeh.


Küçük Ülkelerin Ekonomisi


Gerçekten de, küçük ülkeler ekonomik başarıları açısından dikkate değerdir. Dünya Bankası'ndan ("Küçük Devletler, Küçük Sorunlar?") bir araştırmanın yazarları, "konum için kontrol edildiğinde, daha küçük ülkelerin kişi başına düşen GSYİH'da diğer ülkelerden daha zengin olduğu" sonucuna varıyor. Küçük boyutları nedeniyle bu ülkelerin ekonomik kriz zamanlarında oynaklığa daha duyarlı olabileceği doğrudur. Bu kısmen, küçük ülkelerin ticaret ve yatırım açısından diğer ülkelerle daha fazla bağlantılı olma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Ancak yazarlar şu sonuca varıyor: "açıklıkları büyümede karşılığını veriyor."


Ulusal ekonomik bir özellik olarak küçüklük konusuna yönelik araştırmalar nispeten seyrek olmuştur. Buna rağmen, küçük ülkelerin Büyük Buhran günlerinde "daha iyi uyum sağladıkları" için dikkate değer oldukları gözlemlenmiştir. Küçük ülkeler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, ekonomik küreselleşmeyi hızla benimsedikleri için ilgi çekici olmuştur.


Örneğin, 1990'larda, birçok uzman ve sosyal teorisyen, Soğuk Savaş sonrası büyük ülkelerin daha küçük ülkelere bölünmesinin ekonomik bir tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulunsa da, ampirik kanıtlar aksini ileri sürdü. Ekonomist Gary Becker, "1950'den beri kişi başına düşen reel GSYİH, küçük ülkelerde büyüklere göre biraz daha hızlı arttı" dedi. Becker şu sonuca varmıştır: "Gerçek performansa ilişkin istatistikler, küçük ulusların maruz kaldığı ekonomik fiyatla ilgili korkunç uyarıların hepsinin garanti altına alınmadığını gösteriyor... Küçüklük, ekonomilerin uluslararası işlemlerle birbirine bağlandığı modern dünyada iş bölümünde bir varlık olabilir. " Nüfusu 100 milyonun üzerinde olan on dört ülkeden yalnızca ABD ve Japonya zengin.


Bunların hiçbiri şok edici olmamalı. Tarihçi Ralph Raico'nun gösterdiği gibi, Avrupa'nın bir dünya ekonomik gücü olarak öne çıkması, büyük ölçüde Avrupa'nın Geç Antik Çağ ve Orta Çağ'daki siyasi yetki alanlarının küçüklüğünden kaynaklandı. Büyük devletlerin olmaması, daha yüksek derecede fiili ekonomik özgürlük anlamına geliyordu. Bu daha fazla ekonomik büyüme anlamına geliyordu. Rönesans sırasında büyük devletlerin ve mutlakiyetçi rejimlerin yükselişi, birçok durumda büyümenin itici gücü değil, bir engeliydi.


Peki ya gelirin ötesindeki metrikler?


Suç söz konusu olduğunda, düşük cinayet oranlarına ulaşmanın üç büyük yolu vardır: otoriter olanlar (yani, Suudi Arabistan ve Vietnam), etnik ve kültürel olarak tek tip olanlar (yani, Japonya) veya küçük olanlar. Gerçekten de, son derece düşük cinayet oranlarına sahip ülkeler Lüksemburg, İsviçre ve Malta'dır. Yelpazenin diğer ucunda Brezilya, Meksika ve Kolombiya gibi çok çeşitli ülkeler var.


Küçüklük sağlık açısından da bir sorun değildir. Küçük ülkeler yaşam beklentisi açısından İspanya veya İtalya gibi orta boylu ülkeleri mutlaka geride bırakmasa da, bir kez daha bu önlemle mücadele etme eğiliminde olan ülkelerin büyük ülkeler olduğunu görüyoruz.


Bazı araştırmacılar, sözde bir "mutluluk endeksi" derlemek için bu ölçümleri anket verileriyle eşleştirdi. Anket verilerinin her zaman dikkatli alınması gerekirken, Dünya Mutluluk Raporu'nda 50 milyondan fazla nüfusa sahip hiçbir ülkenin ilk on içinde yer almaması tamamen mantıksız değil.


Jeopolitik Sorun


Ekonomik ve sosyal avantajlarına rağmen, küçük devletler, jeopolitik ve askeri çekişmelerde zayıf oldukları varsayıldığından birçok kişi tarafından yine de kaçınılır. Bu endişeler genellikle daha büyük devletlerin yaratılmasına neden olur. Daha kesin olarak ifade etmek gerekirse: askeri işlerde ölçek ekonomilerinin avantajları olduğu varsayılmaktadır.


Militaristler, elbette, küçük devletin büyük bir askeri aygıt inşa etme konusunda asla çok güvenli olamayacağını varsayma eğilimindeler. Bu durumdaki en kötü suçlular arasında, kendilerinin entelektüel vaftiz babası olan, bir zamanlar ABD'ye askeri tehditler olduğu sürece "Büyük Hükümeti kabul etmeliyiz - çünkü kıyılarımızdaki totaliter bir bürokrasinin araçsallığı dışında ne bir saldırı ne de savunma savaşı yürütülemez" diye ısrar eden William F. Buckley'nin Amerikalı muhafazakarları vardı.


Bununla birlikte, daha sağduyulu teorisyenler, bu tür paranoyanın dezavantajını kabul ettiler ve büyük devletlerin - bazıları tarafından askeri olarak daha güvenli olduğu varsayılmasına rağmen - ekonomik ve sosyal göstergelerde genellikle düşük performans gösterdiği gerçeği devam ediyor. Uzun vadede bu, bir devletin gücünü yansıtma ve istikrarlı ittifakları sürdürme yeteneğini olumsuz yönde etkileyecektir. Zengin ülkeler en iyi askeri donanıma daha fazla erişime sahiptir ve yumuşak gücü daha az zengin olanlardan daha kolay kullanabilirler.


Bu nedenlerle, savunma amaçlı askeri koalisyonların gerekli olduğu durumlarda bile, merkezi olarak yönetilen siyasi ve ekonomik birlikten kaçınmak en iyisidir. Ne de olsa, tek bir yetki alanı içinde geniş ve çeşitli nüfusların bulunması(neredeyse her büyük ülkenin karşılaştığı bir sorun) önemli maliyetlerle birlikte gelir. Büyük ülkelerin ekonomi politiğine ilişkin bu çalışmada belirtildiği gibi, demokratikleşme çok çeşitli ülkelerdeki nüfusları ayrılmaya doğru iter. Yani, bir devlet diktatörlüğe dönüşmedikçe, büyüklük sonunda daha fazla istikrarsızlığa ve muhtemelen daha büyük jeopolitik zayıflığa yol açar.


Çözüm, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ademi merkeziyetçiliktir ve yazarlar, "dünyanın farklı ülkelere bölünmesini düşünmek yerine, bir ülkenin özerk bölgelere bölünmesini düşünün" sonucuna varıyorlar. Savunma kabiliyeti açısından “ölçek ekonomilerine” ihtiyaç varsa, daha küçük ölçekte sosyal, ekonomik ve politik özerklik ihtiyacı büyük önem taşımaktadır.


Dünya maalesef şu an için çok ters yönde ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri açıkça siyasi ve sosyal bölünmüşlük yolunda ilerliyor olsa da, merkezi devlet hem ekonomik hem de siyasi kontrol sağlama konusunda yalnızca daha agresif hale geldi. Bu arada, Avrupa'da -Birleşik Krallık hariç- AB her zamankinden daha fazla düzenleyici ve birleştirici güç olduğunu iddia ediyor. Liberalleşmiş bir Çin vaatleri de henüz bir yanılsamadır.


Bu, daha fazla ademi merkeziyetçilik ve bağımsızlık hareketlerinin yüzeyin altında köpürmediği anlamına gelmiyor. Bu eğilimler var, ancak modern ulus-devletlerin mekanizması, küçüklüğün ve siyasi bağımsızlığın faydalarını kabul etmeye henüz çok istekli değil.Çevirmen: Atilla Seyid


Bu yazı mises.org sitesinin Small Countries Are Better: They're Often Richer and Safer Than Big Countriesadlı yazısının çevirisidir.


210 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page