top of page

İnsan Doğasının Sorunları İçin Klasik Liberalizmi Suçlamayı Bırakın

Yeni çevrimiçi muhafazakar dergi IM-1776'da yakın zamanda yayınlanan bir makalede yazar Alex Kaschuta, çağdaş dünyanın, zihninde insancıl yaşamı yok eden, geleneği ortadan kaldıran ve atomize bireyleri giderek tüm sosyal ve kişisel kısıtlamalardan “özgür” bırakan “Ağır Liberalizm Zincirleri” altında olduğunu savunuyor. Bu şikayetler yeni bir şey değil ve işaret ettiği sorunların bazıları fazlasıyla gerçek, ancak liberalizme yönelik geniş çaplı saldırısı neredeyse her cephede hedefi kaçırıyor.


Birincisi, bugün kullanılan birçok etiket gibi, liberal kelimesi o kadar yaygınlaştı ki, kullanımı birçok farklı düşünce akışını içeriyor ve önemli farklılıklar ve nüanslar üzerinde gözdağı veriyor. Liberteryenler ve klasik liberaller, liberal teriminin yozlaştırılmasıyla uğraşmanın bir yolu olarak bu etiketleri benimsemiş olduklarından, bu soruna yakından aşinadırlar.


En son kitabı The Great Delusion'da John Mearsheimer, liberalizmi genellikle birbiriyle çatışan iki farklı düşünce okuluna ayırır. Bir yandan, büyük ölçüde bireysel olumsuz haklara odaklanan ve öncelikle devletin yaşama müdahalesiyle ilgilenen modus vivendi liberalizmi tanımlarken, diğer yandan, pozitif haklar ve toplum mühendisliği ile çok daha fazla ilgilenen ilerici liberalizmi tanımlar. En önemlisi, ilerici liberalizm, dünyayı evrenselci imajında yeniden şekillendirmek için seferberlik planlarıyla yakından bağlantılıdır. Mearsheimer'ın F.A. Hayek ile özdeşleştirdiği modus vivendi liberalizmi, bu evrensel mücadeleci dürtüsünden yoksundur.


Ancak, bugün birçokları gibi, Kaschuta ayrıntılara gitmeden anlatıyor ve John Stuart Mill'in kalıbında tek bir liberalizm tasavvur ediyor. O, "özgürlüğün seçimi yükseltmekte ve külfetli gelenekleri bir yana bırakmakta yattığını, gerçekten özgür olmanın tek yolunun kendinizi sosyal adetlerin bağlarından, daha özgür bir seçime dönüştürmek olduğunu iddia etti."


Elbette, maksimum bireysel tercihi tanımlayan ve bu nedenle insan varlığının her yönü üzerinde kontrol sahibi olan liberteryenizmin özü olarak görünen liberteryenler vardır. Örneğin, Nick Gillespie ve Matt Welch'in 2008 ReasonThe Libertarian Moment“ makalesindeki şu satırı dikkate alın: “Aslında, Liberteryen An olarak adlandırılması gereken şeyin zirvesinde yaşıyoruz; bazı efsanevi, klişe ve rahat Aquarius Çağı'nın şafağı değil, her yönden giderek aşırı bireyselleştirilmiş, hayatımızın her yönü üzerinde aşırı genişlemiş seçim zamanı.”


“Aşırı bireycilik”e böylesi bir odaklanmanın ne ölçüde modus vivendi kampına ait olduğu kuşkusuz sorgulanabilir.


Buna karşılık, Misesci bir liberalizm anlayışı, toplumsal adetlerin ve geleneğin yıkımına pek odaklanmaz. Aksine, Mises'in sözleriyle, "liberalizm programı... tek bir kelimeye sıkıştırılsaydı, mülkiyet, yani üretim araçlarının özel mülkiyetin olarak okunması gerekirdi". Bu, yaşamın her alanında maksimum bireysel seçimden farklı bir vurgu değil, ama Mises aslında Mill'e “İngiliz liberalizminin düşüşüne ve İngiliz halkının yaşam standartlarının altını oymasına yol açan liberal ve sosyalist fikirlerin düşüncesizce karıştırılmasının yaratıcısı olarak saldırır... Mill, sosyalizmin en büyük savunucusudur.”


Hayek'in çalışması da bu Milliyan dürtüden yoksundur, ve aslında, gelenek fikrini savunarak birçok durumda onunla doğrudan çelişir ve aslında, gelenek fikrini, "bilinçli olarak tasarlanmamış bir insani amaca hizmet eden hiçbir şeyi tasavvur edemeyen" kimseler tarafından gelişigüzel bir şekilde bir kenara atılmaması gereken evrimsel bir deneme yanılma sürecinin sonucu olarak savunarak, pek çok durumda onunla doğrudan çelişir ve aslında bu tür insanları “neredeyse zorunlu olarak özgürlüğün düşmanı” olarak adlandırır.


Birçok illiberalden farklı olarak Kaschuta, “piyasanın çalıştığını ve mucizevi bir şey olmadığını” kabul ediyor. Ancak, “gezegenin yağmalanması, yerel toplulukların yok edilmesi ve giderek artan yoğunluktaki patlama ve düşüş döngüleri” için piyasayı suçlamaya devam ediyor. Serbest piyasa sistemiyle ilgili eleştiri ne olursa olsun, bunlar pek iyi değil.


Mülkiyet haklarına vurgu yapan liberal toplumların daha iyi çevresel sonuçlara yol açtığını gösteren veri eksikliği yoktur. Ve piyasa temelli olmayan bir ekonomik sistemin çevreyi ne kadar önemsediğini görmek için Aral Gölü'nü neredeyse tamamen ortadan kaldıran ve hiçbir amaç için on binlerce balina katleden Sovyetler Birliği'nin tarihine bakmak yeterlidir.


Benzer şekilde, topluluğun gerilemesi için serbest piyasa sistemini suçlamak da tahmini yanlış çıkarır. Topluluğun ve sivil toplumun çürümesinin birçok nedeni vardır, ancak sosyologlar Frank Tannenbaum ve Robert Nisbet'in çalışmalarının gösterdiği gibi, başlıca nedenlerden biri, sosyal güç için herhangi bir rakibi baltalamaya çalışan devletin merkezileştirici gücüdür. Bunun suçu modus vivendi tarzı liberalizme atılamaz.


Son olarak, Kaschuta'nın piyasanın doğal olarak ekonomik dalgalanmalara ve patlamalara yol açtığı iddiası, bu tür iş döngülerinin piyasa güçlerinin doğal ürünü olmaktan ziyade merkez bankası para politikası tarafından yaratılan kötü yatırımların sonucu olduğunu savunan Avusturya İş Döngüsü teorisinin tamamını görmezden geliyor.


Kaschuta, modern insanın tüm kısıtlamalardan “özgürleştirildiğinden” şikayet ederken birçok göze çarpan noktayı gündeme getiriyor, ancak bu çözülmenin tüm suçunu liberalizmin omuzlarına yüklemekle hedefi kaçırıyor. Tarih, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda, kolektif bir özdenetim kaybının olduğu benzer dönemlerle doludur. Bu dönemler, liberalizmin “zincirlerinin” değil, insan doğasının hiçbir dünyevi ideolojinin asla çıkarmayı umamayacağı prangalarının göstergesidir. İnsan doğası neyse odur.


Liberalizm insan doğasını çözmeyecek, ancak Mises ve Hayek geleneğinde, insanların maddi refahla barış içinde yaşayabileceği bir sosyal sistemin kurulmasına yardımcı olabilir. Bu, insanlık tarihinde o kadar nadir bir başarıdır ki, eleştirmenleri onu tarihin çöplüğüne göndermeden önce daha dikkatli olmalıdır.


Çevirmen: Atilla Seyid

Bu yazı mises.org sitesinin Stop Blaming Classical Liberalism for the Problems of Human Natureadlı yazısının çevirisidir.


123 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2 Post
bottom of page