top of page

Eğitim Bir Hak Değildir


Amerikan siyasetindeki konular arasında, halk eğitimi birçok seçmen için yargılanılmaması gereken bir düşünce olmaya devam ediyor.


Siyasi seçkinler bize sürekli olarak toplumsal eğitiminin medeniyetin temel direği olduğunu hatırlatır. Toplumsal eğitim olmasaydı, eğitimsiz vahşiler olmaya devam ederdik.


İnternet gibi önümüzde gördüğümüz tüm yenilikler, devlet tarafından sağlanan eğitim süreci olmasaydı mümkün olmazdı.


Ya da bize öyle söylendi.


Yanlış Anlaşılan Haklar


Akademisyenler ve politikacılar eğitimin bir “hak” olduğunu ileri sürmekte ve böylece devleti müdahale etmeye ve hizmet tekelini sürdürmeye zorlamaktadır.


Eğitim, halk arasında yaygın bir inanış olmasına rağmen, bir hak değil, ekonomik bir maldır. Tanım olarak, ekonomik mallar kıttır ve tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılar. Ne yazık ki, dar görüşlü bir şekilde seçilmiş yetkililer genellikle bu uygunsuz gerçeği görmezden geliyorlar.


Bu yanlış anlama, bir hakkı neyin oluşturduğuna dair temel bir yanlış anlamadan, özellikle de negatif haklar üzerinde pozitif hakların aşırı vurgulanmasından kaynaklanmaktadır. Profesör Aeon Skoble, pozitif ve negatif haklar arasındaki farkları ortadan kaldırmakta mükemmel bir iş çıkarıyor:


“Temel olarak, pozitif haklar, başkalarının size bir mal veya hizmet sunmasını gerektirir. Negatif bir hak ise yalnızca başkalarının sizin eylemlerinize müdahale etmekten kaçınmasını gerektirir. Doğamız gereği özgür ve eşitsek ve negatif haklara inanıyorsak, herhangi bir pozitif hakkın rızaya dayalı düzenlemelere dayanması gerekir.”


Özetle, yaşam, özgürlük ve mülkiyet gibi negatif haklar, başkalarının, özellikle de devlet kurumlarının, kişilerine veya mülklerine müdahale etmesini yasaklar.


Pozitif haklar, bireysel hakları hor görür. Müdahaleciler ve politikacılar, herhangi bir tazminat veya rıza olmaksızın bir grup insandan başka bir insan grubuna kadar kaynakların zorla el konulmasını haklı çıkarmak için “toplum” gibi soyutlamaları kullanırlar.


Bismarckçı refah devletinin ortaya çıkışından bu yana, pozitif haklar Batı'da ve sayısız başka ülkede kamu politikası oluşturmanın direğini oluşturmuştur. Eğitimden emekli maaşlarına kadar, devletin bireyleri ya belirli bir faaliyete katılmaya zorlaması ya da bir başka bireye söz konusu mal veya hizmeti sağlamak için gelirlerinden vazgeçmeye zorlaması gerektiği fikrine dini bir bağlılık vardır.


Sonuçta Ücretsiz Eğitim O Kadar Ücretsiz Değil


Hükümetin eğitime yaklaşık iki yüzyıl boyunca dahil olması, vatandaşları eğitimin yalnızca bir hak olduğuna değil, bir şekilde ücretsiz olduğuna da inanmaya şartlandırdı. Bu bakış açısı en iyi ihtimalle dar görüşlüdür.


Nüfusun önemli bir bölümü toplumsal eğitimden bile yararlanmıyor. Evde eğitim görenler ve özel okullar gibi kamu eğitiminden vazgeçenler, hala devlet okullarına devam eden diğerlerini sübvanse etmek zorunda kalıyorlar. Frederic Bastiat'ın gözlemlediği gibi, "Hükümet, herkesin başkalarının pahasına yaşamaya çalıştığı büyük kurgudur."


Bastiat'ın zekice gözlemi, ne yazık ki, politikacılar ve aydınlar sınıfı tarafından bu hizmetlerin "ücretsiz" olduğuna ve toplumun kolektif bütünü tarafından sağlanması gerektiğine inandırılarak kandırılan kitlelerin başının üstünden uçuyor.


Bu denklemdeki gerçek trajedi, aksi takdirde daha üretken faaliyetler için kullanılacak olan kaynakların yanlış tahsis edilmesidir. İnsanlar devlet okullarını görüyor ama birinci aşamanın ötesine bakmıyorlar. İlk etapta bu para yeniden dağıtılmamış olsaydı yaratılabilecek üretken çabaları gözden kaçırıyorlar.


İnsanların paralarını saklayabilecekleri bir sistemde, serbest piyasada kendi eğitim düzenlemelerini inşa etme yeteneğine sahip olduklarını söylemek zor değil.


Hükümet baskısından arınmış bir ekonominin güzelliği burada yatmaktadır. Müteşebbis girişimleri anında ortaya çıkacak ve hizmetlerini bürokratik tasarım veya siyasi elitlerin kaprislerine göre değil, tüketici tercihlerine göre şekillendirecektir.


Eğitim başka bir Piyasa Hizmetidir


Eğitimle ilgili ortada sihirli bir şey yoktur; diğer herhangi bir mal veya hizmet gibi işlev görür. Çoğu meslek içerisinde eğitimli işçiler için doğal bir talep vardır. Bu nedenle, insanların kendilerini eğitmek için kendi çıkarları doğrultusunda çalışacakları veya başkalarına iş gücüne katılmak için gerekli araçları sağlamak üzere eğitim kurumları inşa edecekleri mantıklıdır.


Aslında, Coursera, Khan Academy ve Lynda gibi insanların yüksek talep becerilerini makul fiyatlarla edinebilecekleri paralel eğitim kurumları zaten var.


Montessori eğitimi gibi alternatif eğitim biçimlerinden bahsetmiyorum bile, bize serbest piyasada eğitimin nasıl görüneceğine dair bir ön fikir veriyor.


Bürokrasinin Bitmeyen Döngüsü


Ancak her şeyi bir hak olarak ilan etmeye başladığımızda, dolayısıyla devletin müdahalesini gerektirdiğimizde, yeni bir dizi sorun ortaya çıkıyor.


Devlet, ekonominin bir sektörüne el koyduğunda, onu yalnızca tekelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda her türlü ekonomik hesaplamayı da yok eder. Mülk sahiplerinin maliyetleri ve kazançları karşılaştırma veya kar ve zararları ayırt etme yeteneklerinin yok edilmesi, tutarsız ekonomik karar verme ve söz konusu ürün veya hizmetlerin tüketicileri için optimal olmayan bir deneyim sağlar.


Bu gözlem teorikten pratiğe geçti.


Amerika Birleşik Devletleri'nde, Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 1979'da 14.5 milyar dolardan başladı ve şu anda 70 milyar dolara yakınlaştı. Okul kahvaltı ve öğle yemeği ve Head Start programları gibi diğer harcama girişimleri dahil edildiğinde, toplam yaklaşık 100 milyar dolara çıkıyor.


Amerikan devlet okullarının uluslararası rakipler karşısında düşük performans gösterdiğine dair göstergeleri tamamen göz ardı eden federal hükümet, eğitime müdahale ederek beyhude arayışını sürdürüyor.


Devlet hizmetleri diyarında, yetersizlik daha büyük bütçeler ve daha büyük bürokratik ayrıcalıklarla ödüllendirilmektedir. Öte yandan, serbest girişim, hizmetleri eşit değilse, kuruluşları işsiz bırakma gücüne sahip tüketicilere yanıt verir.


Devlet tekelinden faydalanmak zorunda olan eğitim kavramı, özgür insanların eğitim hizmetlerini serbest piyasaya getiremeyeceklerini düşünen siyasi aktörlerin kibrini örneklemektedir.


Bir Jetson'ın eğitim dünyasında yaşama potansiyeline sahibiz, ancak siyasi sınıf, eğitim sağlamak için devlet zorlaması gibi Çakmaktaş uygulamalarını kullanmakta ısrar ediyor.


Yazar - José Niño


Bu yazı mises.org sitesinin ''Education Is Not a Right'' adlı yazının çevirisidir.


653 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


Yazı: Blog2 Post
bottom of page