top of page

Devlet Okullarını Kaldırın

Devlet okullarının kaldırılması düşüncesi pek çok kişi için refleks olarak dehşet verici, ama olmamalı. Okulların devlet tarafından sağlanmasıyla ilgili muazzam sorunlar Murray Rothbard'ın Education: Free and Compulsory ve E.G. West’s Education and the State.gibi çok sayıda kitabı doldurabilir.


Yoksulluk Endişesi


Devlet okullarına verilen desteği körükleyen açık ara en acil korku, onlar olmadan yoksulların okula gidemeyecek olmalarıdır. Ancak bazılarının devletin mali yardımı olmadan okullaşmayı karşılayamayacağı doğru olsa bile, bunun hükümetin kendi okullarını oluşturmasını ve işletmesini gerektirdiği fikri göze batan bir çelişkidir.


Yoksullar devlet yardımı olmadan okula gidemiyorsa, devlet yoksullara yalnızca özel okullara, evde eğitime veya sivil toplum tarafından sağlanan diğer eğitim biçimlerine harcanabilecek parayı sağlayabilir. Devletin devlet okullarıyla uğraşma şekli, yiyecek kuponlarının sağlanmasını durdurmak ve bunun yerine çoğu marketi işletmek gibidir.


Devlet tarafından özel eğitime yönelik mali yardım hala çok fazla taviz veriyor, ancak bu makalenin odak noktası devlet tarafından işletilen okulları eleştirmek.


Toplum ve Devlet Arasındaki Güç Dengesi


Devlet okullarına sosyolojik gerekçelerle itiraz edilebilir. Devlet, toplumdaki tek kurum değildir. Başkaları da vardır: çekirdek aile, geniş aile, kilise, kardeşlik örgütleri, hayır kurumları, özel okullar ve üniversiteler, spor kulüpleri, senfoni orkestraları ve diğerleri.


Devlet şu anda ordu, polis ve mahkemeler üzerinde tekel sahibi bir kurumdur. Genel olarak ülkenin ulaşım ağlarını ve kamu hizmetlerini kontrol eder. Vergilendirme ve düzenleme yoluyla, neredeyse her şeyde bir eli vardır. Ve diğer tüm organizasyonlardan daha fazla, ülkenin K-12 öncesi öğrenciler için resmi eğitimini kontrol ediyor: yaklaşık yüzde 90'ını.


Bir ülkenin kurumlarından tek bir tanesinin, geri kalanların tümü pahasına bu kadar çok işlev ve yetkiye sahip olması sağlıklı mı yoksa güvenli mi? Yoksa bu, bugün yumuşak, yarın daha kötü bir totaliterlik kaynağı mı?


Diyelim ki bir yazılım şirketinin pazar payının belirli bir eşiğinin üzerinde kalmasından endişe duyan herkes, çatılardan devletin kendi antitröst ilacından bin kat doz aldığını haykırmalıdır.


Bir ulusun örgütleri arasında daha dengeli bir güç dengesi, totaliterliğe karşı bir kontroldür. Ancak büyüyen devlet, rakip kurumların kaynaklarını ve rollerini emmeye devam ettikçe, sürekli olarak körelmekte olan bir sivil toplum, tüm insan yaşamı devletin etrafında dönene kadar gelecekteki gaspları durdurmak için giderek daha güçsüz hale geliyor.


Hayatın her alanındaki bu tekelleşme, özellikle dört ila on yedi yaşındaki çocukları okula göndermek ve onları belirli bir tarih, ekonomi, edebiyat, kültür, ahlak ve yurttaşlık görüşüne maruz bırakmak söz konusu olduğunda endişe vericidir. Çocuklara devletin tarihi sicilini ve uygun rolünü öğretmek devletin çıkar çatışması değil midir?


Ekonomik Hesap Problemi


Gücün dağılımıyla ilgili endişelere ek olarak, hükümetin okul eğitimi sağlaması, ekonomik hesaplama sorunu nedeniyle kaynakları yanlış tahsis edecektir.


Kaynaklar kıt ama istekler sınırsız. Eğitime harcanan kaynaklar sağlığa harcanamaz. Müzik kutularına harcanan kaynaklar traktörlere harcanamaz. Sınırlı kaynaklarımız üzerinde bir çekişme yaratan tüm bu rakip hedeflerle, tüketicilerin isteklerini en iyi şekilde karşılamak için kaynakları nasıl dağıtacağımıza nasıl karar verebiliriz?


Cevap, para cinsinden kar ve zarar hesaplamasıdır. Para, tüm malların alınıp satıldığı ortak bir paydadır, bu nedenle ekonomik kararlar alırken hesap birimidir. Bir ton çeliğin kaç muzla değiş tokuş edilebileceğini söyleyebilirim çünkü bu malların her ikisi için de para fiyatları var.


Şimdi, kâr iki şey tarafından belirlenir: gelir ve maliyet. Gelirin önemi, insanların bir mal veya hizmet için gerçekte ne kadar para ödedikleridir ve eylemleriyle o mal veya hizmeti o miktarda parayla satın alabilecekleri her şeye tercih ettiklerini gösterirler.


Maliyetin önemi, bir başkasını belirli bir mal veya hizmetten vazgeçmeye ikna etmek için ne kadar paradan vazgeçmesi gerektiğidir. X hedefine ulaşmak için bir mal veya hizmete ne kadar çok ihtiyaç duyulursa, kullanımını Y hedefine yönlendirmek için o kadar fazla paradan vazgeçmek gerekir.


Her şeyi bir araya getirmek için, parasal gelir maliyetleri aştığında ve bir girişimci kâr ettiğinde, bu, girişimcinin girdilerini kullanma şeklinin tüketiciler tarafından bu girdilerin hizmet edebileceği alternatif kullanımlara tercih edildiği anlamına gelir. Tersine, maliyetler geliri aştığında ve bir girişimci bir zarara uğradığında, bu, tüketicilerin bu girdilerin başka bir amaç için farklı şekilde kullanılmasını dilediği anlamına gelir.


Ekonomik Hesap ve Okullar


Artık ekonomik hesaplama fikrini devlet okullarına karşı özel okullara uygulayabiliriz.


Özel okul üreticileri, para cinsinden kâr ve zarar hesaplamasına girerler. İş hayatında kalmak istiyorlarsa, gelirlerinin (insanların ödemeye veya bağışlamaya istekli olduğu) okulu işletme maliyetlerini aştığından emin olmaları gerekir. Başarılı olurlarsa, kazandıkları karlar, toplumun sağladığı eğitimi, kendisini yaratan kaynakların diğer olası kullanımlarına tercih ettiği anlamına gelir: tuğla, sıva, asfalt, kağıt, bilgisayarlar, öğretmenlerin ve yöneticilerin emeği, vb.


Bir özel okul zarar görürse, bu tüketicilerin o okula giden kaynakların başka türlü harcanmasını tercih edecekleri anlamına gelir. Bu, okulun farklı şekilde yönetilmesi, farklı sınıflar sunması, farklı bir programda çalışması, farklı öğretmenler alması vb. anlamına gelebilir. Veya bu okulun hiç var olmaması gerektiği anlamına gelebilir.


Vergiyle finanse edilen devlet okulları veya vergiyle finanse edilen herhangi bir şeyle ilgili sorun, ekonomik hesaplamanın yapılamamasıdır. Finansmanın gönülsüz doğası, tüketicilerin tercihleri ​​ile kaynakların kullanımı arasındaki bağlantının kaybolduğu anlamına gelir.


Kaç tane devlet okulu inşa edileceği, nerede inşa edileceği, kimin kiralanacağı, otoparkların ne kadar büyük olması gerektiği, her sınıfın ne kadar sürmesi gerektiği vb. sorular, müşterilerin hangi okulu tercih edeceklerini gönüllü olarak seçmeleri tarafından belirlenmez. Vergi ödemezsen hapse girersin.


Bunun yerine, bu ekonomik kararlar bürokratik ve politik olarak alınır. Ancak, özel işletmeler için gelir, tüketici tercihleri ​​hakkında bilgi verirken, gönülsüz vergilendirmenin sağladığı gelir, tüketici tercihleri ​​hakkında hiçbir şey söylemez.


Sonuç olarak, bürokratların ve politikacıların denklemin gelir tarafında piyasa fiyatları yoktur ve belirli bir okulu belirli bir şekilde işletmek için kullandıkları kereste, alçı, kağıt ve emeğin daha acil istenip istenmediği konusunda hiçbir fikirleri yoktur.


Gönüllü mübadele olmadan piyasa fiyatları yoktur ve dolayısıyla üretim araçlarının kullanılmasının tüketicilerin tercihleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Ekonomik hesaplama kelimenin tam anlamıyla imkansız hale gelir. Toplum Y'yi daha acil olarak istediğinde, kıt kaynaklar X'e harcanıyor.


Özetle, yoksulluğun varlığı devlet okullarını haklı çıkarmaz. Eğitimde devletin tekelleşmesi, yumuşak totaliterliğin bir işaretidir. Ve devlet okullarıyla ilgili ekonomik kararlar, gönüllü olarak finanse edilmedikleri için piyasa fiyatları olmadan yapılmalıdır. Vazgeçilmez bir kurum olarak devlet okuluna yönelik tutum, dikkatli bir müzakerenin ürünü değildir.


Çevirmen - xxx

Bu yazı mises.org sitesinin ''Abolish Government Schools'' adlı yazının çevirisidir.


364 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page