top of page

Davranışsal Ekonomi? I Tibor R. Machan

Yazar - Tibor R. Machan

The New York Times'ta bildirildiği üzere gelişmekte olan ve nispeten yeni olan bir ekonomi teorisyenleri ekolü, ekonomiye daha fazla hükümet düzenlemesi için girişimde bulunuyor. Özellikle Harvard Üniversitesi'nden Profesör David Laibson ve MIT'den Sendhil Mullainathan, piyasaları daha iyi anlamak için ekonomi biliminin psikolojiyle birleştirilmesi gerektiği fikriyle bazı dalgalar yaratıyor.


The Times'ın ifade ettiği gibi, "Davranışsal ekonomistler, ABD'nin şu anda girmek üzere olduğu geri dönülmesi zor olan iflaslar sırasında ani artışların nasıl devam ettiğini açıklamaya yardımcı olurlar." Bu, piyasa eğilimlerinin tahmininde insan davranışının belirli psikolojik unsurlarının hesaba katılmasıyla gerçekleştirilir.


Şimdi ABD ekonomisi bir yavaşlama yaşadığına göre, insan davranışının belirli karamsar yönlerine yer açan bir bakış açısıyla bunu "açıklayan" bazı bilim adamları görüyoruz. Örneğin, akademisyenlerin araştırması, “kimliklerin (insanların kendilerine ve başkalarına atfettikleri özellikler) ekonomide neden büyük ve çoğu zaman zarar verici bir rol oynadığına ışık tutuyor." Dolayısıyla kendimizi nasıl gördüğümüz, ne yapacağımız üzerinde sıklıkla bir etkiye sahiptir. Bu, tüm nüfusa genellendiğinde, ekonomi hakkında çeşitli sonuçlar çıkarılabilir.


Rapor devam ederken, "Davranışçılar haklıysa, New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki şirketlerin hisseleri aşırı değerlenecektir ve Dow Jones endüstriyel ortalaması daha da düşecektir." Eh, belki…


Ancak can alıcı nokta bu değildir, çünkü insan psikolojisinin ekonomik davranışta hiçbir rolü olmadığına neredeyse hiç kimse inanmamıştır. The New York Times'ı heyecanlandıran şey şudur: "Davranışçılar galip gelirse, rasyonel, kendi kendini düzenleyen bir ekonomiye ilişkin ana akım görüş pekâlâ değiştirilebilir ve irrasyonel, bazen yıkıcı davranışları kontrol etmek için politikalar benimsenebilir. Yirmi beş yıllık deregülasyon cazibesini kaybedebilir." Burada kast edilen şey, ana akım ekonomik sosyal bilimcilerin serbest piyasanın, piyasaların nasıl işlemesi gerektiğine dair laissez-faire fikrinin coşkulu savunucuları olduklarıdır.


Bazıları bunu savunmuşken, bazıları ise bunun savunucusu olmamıştır ve ABD ekonomisinin nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin kamu politikası tartışmalarının çoğunda onlar galip gelmiştir.


Ana akım ekonomideki fikir, gerçek anlamda eğer yeterli bilgiye sahip olsalardı ve karar vermenin maliyeti önemsiz olsaydı, insanların rasyonel davranacakları ve kendi çıkarlarının peşinden gidecekleri (yani, temelde kendi hedeflerini takip edecekleri) idi. Bununla birlikte, bilgi kusurlu olduğundan ve piyasa davranışında değişiklik yapmanın maliyeti göz ardı edilemez olduğundan, birçok ana akım kamu politikası yönelimli ekonomist, hükümetin piyasaya müdahalesini de savunmuştur. Hükümetlerin bilgi eksikliğini giderebileceğini ve sadece insanların gerçekler hakkında yeterli bilgiye sahip olması halinde ekonomiyi gideceği yöne yönlendirebileceğini varsaydılar.


Bu da, para arzını kurcalayarak ve piyasanın işleyişine ilgili hükümet müdahaleleriyle çok sayıda hükümet düzenlemesi meydana getirdi. Yeni grup aslında çoğunlukla piyasa kusurları olarak adlandırılan şeylerin açıklamasını değiştirdi. Onlara göre tam bilgi eksikliği yerine, artık piyasaların

-yani tabii ki insanların- neden tam anlamıyla rasyonel, tahmin edilebilir şekilde davranmadığını açıklayan piyasa ajanlarıyla ilgili çeşitli psikolojik faktörlerin olması gerekiyor. Negatif bir öz imajları vardır, "irrasyonel taşkınlık" ya da her neyse kendilerini şımartırlar. Teorik iktisatçılar ne derse desin, kamu politikası teorisyenlerinin büyük bir kısmı -tahmin edebileceğiniz gibi- bir tür hükümet düzenlemesi önerecektir.


Profesör Ernest van den Haag'ın The Intercollegiate Studies Review'in 2000 Sonbahar sayısında öne sürdüğü gibi, entelektüeller Adam Smith'in görünmez elini desteklemek için serbest piyasayı baltalamaya ve kendi piyasalarını enjekte etmeye eğilimlidirler. Platon'un Devlet'inde Filozof Kral'ın çok önemli rolünü belirlediği zamandan beri olduğu gibi, kendi bilgeliklerinin korkunç bir şekilde kurbanı olmaktadırlar.


Aslında, ne bilgi eksikliği ne de değişken bir insan psikolojisinin gerçekleri, hükümetin ekonomiye karışmasını haklı çıkarmaz. Birincisi, hükümet, ekonominin hayati - özellikle yerel - gerçekleri hakkında geri kalanımızdan daha iyi bilgi sahibi değildir.


İkincisi, ekonomik yaşam anlayışının "irrasyonel, bazen yıkıcı davranışları kontrol etmek için değiştirilmesi ve politikaların benimsenmesi" gerektiğini düşünmek için kesinlikle hiçbir neden yoktur. Hükümet yetkilileri, hiçbir şekilde mantıksız davranmaya daha az eğilimli değiller - bu gerçeği doğrulamak için günlük haberleri kontrol etmek yeterlidir. Hiçbir şekilde yardım sözü vermiyorlar!


New York Times, "Yirmi beş yıllık deregülasyonun çekiciliğini kaybedebileceği" fikrini teşvik etmek için ideolojik bir tercihe sahip olabilir. Ancak davranışçı ekonomideki hiçbir şey, hükümet tarafından düzenlenen bir ekonomi fikrini benimsemek için herhangi bir gerekçe sunmaz. Bu sadece kaynakların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bazı kişilerin diğerlerinin sorumluluğuna atanmasını savunmak için başka bir bahane.


Yazar - Tibor R. Machan

Tibor R. Machan (1939 - 2016), Hoover araştırma görevlisiydi, Alabama, Auburn Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Fahri Profesör idi. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


Çevirmen - Utku Aslanoglu


Bu yazı mises.org sitesinin ''Behavioral Economics?'' adlı yazısının çevirisidir.

91 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page