Dört Adımda Sağlık Çözümü I Hans-Hermann Hoppe

ABD sağlık sisteminin bir karmaşa olduğu doğru, ancak bu piyasanın değil, hükümetin başarısızlığını gösteriyor. Sorunu çözmek için, kendi kendine hizmet eden politikacıların inanmamızı istedikleri gibi, farklı veya daha fazla hükümet düzenlemesi ve bürokrasisi değil, mevcut tüm hükümet kontrollerinin ortadan kaldırılması gerekiyor.


Sağlık reformu konusunda ciddileşmenin zamanı geldi. Vergi kredileri, kuponlar ve özelleştirme, sistemin ademi merkezileştirilmesi ve iş dünyasından gereksiz yüklerin kaldırılması için uzun bir yol kat edecektir. Ancak dört ek adım daha atılmalıdır:


Sadece bu dört adım, sert olmasına rağmen, tıbbi tedarikte tamamen serbest bir piyasayı geri getirecektir. Benimsenene kadar sektörün ciddi sorunları olacak ve biz de tüketicileri olacağız.


  1. Tıp fakülteleri, hastaneler, eczaneler ve tıp doktorları ve diğer sağlık personeli için tüm lisans gerekliliklerini ortadan kaldırın. Arzları neredeyse anında artacak, fiyatlar düşecek ve piyasada daha çeşitli sağlık hizmetleri ortaya çıkacak. Rakip gönüllü akreditasyon kurumları, zorunlu devlet lisanslamasının yerini alacak - sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu tür bir akreditasyonun kendi itibarlarını artıracağına ve tüketicilerinin itibara önem verdiğine ve bunun için ödeme yapmaya istekli olduğuna inanıyorsa. Tüketiciler artık sağlık hizmetlerinin "ulusal standardı" diye bir şey olduğuna inanarak aldatılmayacakları için, arama maliyetlerini artıracak ve daha ayrımcı sağlık hizmeti seçimleri yapacaklardır.

  2. Farmasötik ürünler ve tıbbi cihazların üretimi ve satışına ilişkin tüm hükümet kısıtlamalarını ortadan kaldırın. Bu, şu anda yeniliği engelleyen ve maliyetleri artıran Gıda ve İlaç İdaresinin artık olmayacağı anlamına geliyor. Maliyetler ve fiyatlar düşecek ve daha geniş çeşitlilikte daha iyi ürünler pazara daha erken ulaşacaktır. Piyasa, tüketicileri hükümetin risk değerlendirmesi yerine kendi risk değerlendirmesine göre hareket etmeye zorlayacaktır. Rakip ilaç ve cihaz üreticileri ve satıcıları, müşterileri çekmek kadar ürün sorumluluğu davalarına karşı da koruma sağlamak için giderek daha iyi ürün tanımları ve garantiler sağlayacaktır.

  3. Sağlık sigortası endüstrisini kuralsızlaştırın. Özel teşebbüs, sigortalının sonuçları üzerinde kontrol sahibi olmadığı olaylara karşı sigorta sunabilir. Örneğin, intihara veya iflasa karşı kişi kendini sigortalayamaz, çünkü bu olayları meydana getirmek kendi elindedir. Bir kişinin sağlığı veya eksikliği, giderek artan şekilde kendi kontrolünde olduğundan, sağlık risklerinin hepsi olmasa da çoğu aslında sigortalanamaz. Bir bireyin sistematik olarak etkileyebileceği risklere karşı "sigorta", o kişinin kendi sorumluluğundadır.

  4. Ayrıca tüm sigortalar, bireysel risklerin bir havuzda toplanmasını içerir. Bu, sigortacıların bazılarına daha fazla, bazılarına daha az ödeme yaptığı anlamına gelir. Ancak "kazananlar" ve "kaybedenler"in kim olacağını önceden ve kesin olarak kimse bilemez. "Kazananlar" ve "kaybedenler" rastgele dağıtılır ve sonuçta ortaya çıkan gelir yeniden dağılımı sistematik değildir. "Kazananlar" veya "kaybedenler" sistematik olarak tahmin edilebilseydi, "kaybedenler" risklerini "kazananlar" ile değil, diğer "kaybedenler" ile birleştirmek isterler, çünkü bu onların sigorta maliyetlerini düşürür. Kişisel kaza risklerimi, örneğin profesyonel futbolcuların riskleri ile değil, sadece benimkine benzer koşullarda, daha düşük maliyetlerle olan kişilerle bir havuzda toplamak isterim. Sağlık sigortacılarının herhangi bir bireysel riski sigortalanamaz olarak hariç tutmayı reddetme hakları üzerindeki yasal kısıtlamalar nedeniyle - mevcut sağlık sigortası sistemi sigorta ile sadece kısmen ilgilidir. Sektör, farklı grupların riskleri arasında serbestçe ayrım yapamaz. Sonuç olarak, sağlık sigortacıları, gerçek sigorta risklerinin yanı sıra çok sayıda sigortasız riski kapsar ve bunlarla bir havuzda toplanır. Önemli ölçüde farklı sigorta riskleri oluşturan çeşitli insan grupları arasında ayrım yapmazlar. Bu nedenle endüstri, sorumlu bireyler ve düşük risk grupları pahasına sorumsuz aktörlere ve yüksek risk gruplarına fayda sağlayan bir gelir yeniden dağıtım sistemi yürütür. Sektörü kuralsızlaştırmak, onu sınırsız sözleşme özgürlüğüne geri döndürmek anlamına gelir: bir sağlık sigortacısının herhangi bir sözleşme teklif etmesine izin vermek, herhangi bir riski dahil etmek veya hariç tutmak ve herhangi bir birey grubu arasında ayrımcılık yapmak. Sigortalanamayan riskler teminatı kaybedecek, kalan teminat için sigorta poliçelerinin çeşitliliği artacak ve fiyat farklılıkları gerçek sigorta risklerini yansıtacaktır. Ortalama olarak, fiyatlar büyük ölçüde düşecektir. Ve reform, sağlık hizmetlerinde bireysel sorumluluğu geri getirecektir.

  5. Hasta veya sağlıksızlara yönelik tüm sübvansiyonları ortadan kaldırın. Sübvansiyonlar, sübvanse edilenden daha fazlasını yaratır. Hastalar için sübvansiyonlar dikkatsizliği, yoksulluğu ve bağımlılığı teşvik eder. Bu tür sübvansiyonları kaldırırsak, sağlıklı yaşama ve yaşamak için çalışma isteğimizi güçlendirmiş oluruz. İlk etapta bu, Medicare ve Medicaid'in kaldırılması anlamına gelir.

Yazar - Hans-Hermann Hoppe Çevirmen - Zorbey Uyanık Bu yazı mises.org sitesinin ''A Four-Step Healthcare Solution'' adlı yazının çevirisidir.


466 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör