top of page

Covid Yasal Süreç Hakkınıza Nasıl Son Verdi?

05/18/2021 - Daren A. Wiseley


Bir yıldan fazla bir süre önce, covid paniği dünyayı salladı. İşletmeler kilitlendiğinden, "gerekli olmayan" çalışanlar işten atıldığından (gerekli olmayan çalışan efsanesi hakkında burada yazdım), maskeler zorunlu hale geldiğinden, bize yalnızca "eğriyi düzleştirmek için 15 gün" olacağı söylendi. Bireylerin gruplar halinde toplanmasına veya dini hizmetlere katılmasına izin verilmedi.


Tipik bir şekilde, hükümet tarafından zorunlu kılınan bir "geçici" özgürlük gaspı, dört yüz gün sonra hala covid emirleri altında olmamızın gösterdiği gibi, süresiz bir ihlale dönüştü. Zamanın uzunluğuna bakılmaksızın, çok az kişinin sorduğu bir soru var: Hükümet hangi yetkiye sahip olacak ve bizi işsiz bırakacak?


Bu bizi, temel özgürlükten yoksun bırakılmadan önce en azından bir yargıcın önüne çıkma ve jüri önünde kendini temsil etme hakkını gerektiren yasal süreç konusuna getiriyor. Kapanan binlerce işyeri, işsiz kalan milyonlar bu hakka sahip oldu mu? Tabii ki hayır. Tek taraflı olarak evlerine ekmek götürme ve faturalarını ödeme hakları hiçbir itiraz hakkı olmaksızın elinden alındı.


Sağlığı Kanıtlanana Kadar Hasta


"Karantina" kavramı, yüz yılı aşkın bir süredir Amerikan hukukunda iyi bir şekilde yerleşmiştir. Bir kişi hasta olduğunda ve başkalarına bulaştırma riski altında olduğunda, kişi artık bulaşıcı olmayana kadar mahkeme tarafından karantinaya alınabilir veya tecrit edilebilir. Karantina hala temel yasal süreç gerektiriyor. Potansiyel karantinaya tabi olan kişinin hala mahkemeye başvurma hakkı vardır ve bireyin halk sağlığına yönelik riskine dair kanıt oluşturulmalıdır.


Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamını, algılanan covid yayma tehdidi altında fiili karantinaya aldı. Karantina hastalar için olsa da, uzun kısıtlama listesine tabi olanların çoğu sağlıklıydı. Etkilenen tek bir kişi bile mahkemeye çıkma ve itiraz etme fırsatı bulamadı. Bu kapsamlı önlemler, her bir vatandaşı, sahip oldukları varsayılan yasal süreç hakkından mahrum bıraktı.


Sağlıkları ispatlanana kadar hasta sayıldılar, ve ne yazık ki hiç kimse sağlığını kanıtlama fırsatı bile bulamadı. Hükümetler, "evde kal" emirlerinin sorununu sona erdirmenin bir yolu olarak karantina olmadığını savundu. Durum buysa, yetkilerini nereden alıyorlar? Ne ABD Anayasası, ne de herhangi bir eyalet, bir pandemi durumunda yasal süreç için bir istisna sağlamıyor. Pek çok devlet, bu eylemleri haklı çıkarmak için bir yabancı güç işgalinde kullanılması amaçlanan belirsiz tüzüklere güvendi, ancak senaryoya nesnel olarak bakan herkes, yasal süreç için hiçbir “salgın istisnası” olmadığını görebilir. Bu yetkiler, kendisine bu gücü vermek için kesinlikle hiçbir yetki olmaksızın, yoktan var edildi.


Tahliye Moratoryumu


Kilitlemeler yeterli değilse, yedi eyalet dışında tüm eyaletler tahliye veya haciz konusunda moratoryumlar yayınladı ve kiracıların bir sonraki duyuruya kadar ev sahibi mülkünde kira ödemeden oturmasına izin verdi. Durum daha da kötüleşiyor: ev sahipleri, karşılığında hiçbir şey almasalar bile, ev sahibi-kiracı yasasının, yaşanabilirlik garantisi gibi temel yasal görevlerini yerine getirmekle halen yükümlüler. Ev sahipleri mülklerini kullananlardan kira alamıyorlar ve işgalcileri mülklerinden çıkarmalarına izin verilmiyor. Açıkça mülk sahibinin mülkünü kullanma hakkı devlet tarafından el konulmuştur.


Daha aklıselim bir dünyada, bu, Haklar Bildirgesi'nin Beşinci Maddesi tarafından görünüşte korunan mülkiyet haklarının ihlali olarak kabul edilecektir. Buradaki temel fikir, özel mülk bir devlet kurumu tarafından alındığında mülk sahibine “adil tazminat” sağlanması gerektiğidir. Bu en az iki şekilde ihlal edilebilir. İlk olarak, ev sahibi, “adil tazminat” fikrine aykırı olarak, moratoryumlar sonucunda HİÇBİR tazmin olmaksızın mülkünü alıp başkasına verir. İkincisi, ev sahibinin, alıma itiraz etmek için duruşma yapma hakkı reddedilir. Buna tipik olarak bir istimlak davasında izin verilmesine rağmen, duruşma yapılmaksızın alınan mallara itiraz hakkının bulunmaması elbette ki hukuka aykırılıktır. Tazminatsız mülkü alma ve konuyla ilgili bir duruşmayı reddetme yetkisi nerede? Daha önce belirtildiği gibi, “pandemi istisnası” yoktur. Bu, hükümetin kendisine hiç yoktan yetki vermesinin bir başka örneğidir.


Bu konuları birleştirmek, hızlı yargılanma hakkının ihlalidir (Haklar Bildirgesi'nın Altıncı Maddesi'nde belirtildiği gibi). Ülkenin dört bir yanındaki mahkemeler, covid karantinaları sırasında kapandı ve açıldığından beri inanılmaz derecede uzun birikmeyle kaldı. Birçoğu, yeniden açıldıktan sonra hala yalnızca video yoluyla işlem yapıyor. Sanıklar aylarca hapiste bekliyor. Temel yasal süreç haklarına yönelik tehdit açıkça görülmeldir.


Eyaletlerin tahliye moratoryumlarını sona erdirmeye başlamasıyla birlikte, birçok ev sahibi hala mülklerinde olanlar için kira alamıyor. Suçlu bir kiracıyı tahliye etmelerine izin verilmesi gerekirken, mahkemelere yığılan, birikmiş davalar bunu pratik olmaktan çıkarıyor. Kapatma nedeniyle aylarca ertelenen mahkeme işlemleriyle, ev sahipleri mülkleri süresiz olarak işgalciler tarafından işgal edildi. Hukuk sistemi, bir ev sahibinin tahliye hakkını kendi başına kullanmasını yasaklayarak, ev sahibinin bunu mahkemeler aracılığıyla yapmasını şart koşar. Ev sahibinin kendi mülkünü kullanma yeteneğinin belirsiz bir mahkeme tarihine kadar ertelenmesi, mahkemenin yine de aleyhine karar verebileceği veya kiracıya daha fazla süre tanıyabileceği, ev sahiplerinin covid emirleri uyarınca yasal işlemden mahrum bırakılmasının bir başka yoludur.


Sonuç


Amerikalılara Haklar Bildirgesi tarafından korunduğu söylenen, toplanma ve din özgürlüğü, hükümeti düzeltme yeteneği, hızlı yargılanma hakkı ve, hukuka uygun süreç gibi temel özgürlükler, sürekli olarak "covid'le mücadele" adına görmezden gelindi.


Geçen yıl, yasal süreç ve mülkiyet haklarının (hem federal hem de eyalet anayasalarında ne kadar açık bir şekilde korunursa korunsun) hükümetler için kendi yetki alanları dahilindeki sakinlere iradelerini dayatmakta önemsiz bir zahmetten başka bir şey olmadığını her zamankinden daha net bir şekilde ortaya koydu. Devletin bu kolları her zaman hukukçuları ve yargıçları kullanarak yasayı bükerek arzu ettikleri sonuca ulaşmak için devlete istenen bir amaca ulaşmak için ne gerekiyorsa gücü verirler. Doğal haklara yönelik bu iğrenç saldırı, Amerikalıların “sınırlı bir hükümet” sistemi altında yaşadıkları fantezisini parçalıyor. Bunun yerine hükümet gücü, yalnızca onu işgal edenlerin hırslarıyla sınırlıdır. Lysander Spooner’ın, yaşasaydı "Size demiştim." diyeceğine eminim.


Yazar - Daren A. Wiseley

Çevirmen - Utku Aslanoğlu Bu yazı mises.org sitesinin ''How Covid Put an End to Your Right to Due Process'' adlı yazının çevirisidir.


49 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page