top of page

Avusturya İktisadi Okulu'na Giden Yolum I Hans-Hermann Hoppe

12/06/2019 - Hans Hermann Hoppe

[Bu konuşma 23 Kasım'da Avusturya'nın Viyana kentindeki Palais Coburg'da Mises'in İnsan Eylemi'nin yayınlanmasının 70. yıldönümünü anan bir etkinlikte yapıldı.]


Günümüzde, ' 20 veya 30 gibi genç yaşlardaki insanlar için dünya ile anılarını paylaşmak zorunda hissetmesi nadir değildir. İleri yaşımda bile, hayatımdaki kişisel şeyler ve deneyimler hakkında alenen konuşmayı değil, bunu özel sohbetler için saklamayı tercih ederim..


Ancak bu olay vesilesiyle size entelektüel gelişimim hakkında bir şeyler söylemek istiyorum: Ludwig von Mises ve Avusturya İktisat Okulu ile karşılaşması sayesinde entelektüel bir egzotik (bazılar ise başka bir zamandan gelmiş tehlikeli bir deli der) haline gelen, zamanının bir çocuğu hakkında... Ve bu amaçla, önden biraz biyografik hikayemi anlatmayı uygun görüyorum.


1949'da savaş sonrası Almanya'da doğdum, Ludwig von Mises'in başyapıtı İnsan Eylemi'nin yayınlandığı yılda. Bunu da neredeyse 30 yıl sonra keşfedeceğim. Entelektüel gelişimim üzerinde belirleyici bir etkisi olan bu eser bugün bu vesileyle ilk kez Almanca'ya tercüme edilecek.


Annem ve babam eski Doğu Almanya bölgesinden mültecilerdi, savaştan sonra kendini Batı Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesinde küçük bir köyde bulmuşlardı. Babam serbest çalışan bir terzi idi. (pek çok şeyin yanı sıra babası da usta bir terzi olan Roland Baader ile ortak bir özelliğim var), Savaş esiri olduktan sonra Sovyet işgali altındaki memleketine dönmemişti. Daha sonra ilkokul öğretmeni olacak olan annemin ailesi, 1946'da Sovyetler tarafından sözde Doğu Elbian Junkerleri olarak kamulaştırıldı ve sırt çantalarından başka bir şey olmadan evlerinden ve çiftliklerinden sürüldü.


Doğumumdan yedi yıl sonra yakındaki ilçe kasabasına taşınana kadar, küçük atölye dairesinin dışında bir ek bina ile büyük bir yoksulluk içinde yaşıyorduk. Ama bir çocuk olarak bunu gerçekten fark etmedim. Aksine, küçük bir köy çocuğu olarak ilk yıllarımı çok mutlu bir zaman olarak hatırlıyorum. Ailem, ellili yılların başından beri, ailemin muazzam sıkı çalışması ve hayatları boyunca uyguladıkları kararlı ve disiplinli tutumları sayesinde, yıldan yıla ekonomik bir yükseliş yaşadı.


Hannoversche Allgemeine'in yerel baskısı ailemin evinde düzenli olarak okunurdu ve her Pazartesi Der Spiegel dergisi evimize girerdi. Ayrıca, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist ve Fontane'ninki gibi klasik edebiyat ve Thomas ve Heinrich Mann, Max Frisch, Böll ve Grass'ınki gibi modern edebiyata ait birçok kitap vardı. Ayrıca Alman, Avrupa ve antik tarih üzerine birkaç eser ile çeşitli referans eserler ve atlaslar da vardı. Ailem hevesli okuyuculardı ve beni her zaman okumaya teşvik ettiler, bu nedenle tarih beni her zaman edebiyattan daha fazla büyüledi (ve bu bugüne kadar öyle kaldı). 16-17 yaşıma kadar televizyonumuz yoktu. Ama ailem okumamda bana rehberlik edebilecek, beni disipline edebilecek ya da yargımı keskinleştirebilecek entelektüeller değildi. Ve neredeyse tamamı savaştan ve savaş öncesi nesilden gelen ilköğretim okulu öğretmenlerim için de aynı yargıya varırdım. Okuldaki tarih dersleri tarihe ilgimi güçlendirdi, biyoloji dersleri Konrad Lorenz ve etolojiye dikkatimi çekti ve ilk defa bir Protestan ilahiyatçının verdiği din eğitimi felsefeye olan ilgimi uyandırdı.


Hannoversche Allgemeine'in yerel baskısı ailemin evinde düzenli olarak okunurdu ve her Pazartesi Der Spiegel dergisi evimize girerdi. Ayrıca, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist ve Fontane'ninki gibi klasik edebiyat ve Thomas ve Heinrich Mann, Max Frisch, Böll ve Grass'ınki gibi modern edebiyata ait birçok kitap vardı. Ayrıca Alman, Avrupa ve antik tarih üzerine birkaç eser ile çeşitli referans eserler ve atlaslar da vardı. Ailem hevesli okuyuculardı ve beni her zaman okumaya teşvik ettiler, bu nedenle tarih beni her zaman edebiyattan daha fazla büyüledi (ve bu bugüne kadar öyle kaldı). 16-17 yaşıma kadar televizyonumuz yoktu. Ama ailem okumamda bana rehberlik edebilecek, beni disipline edebilecek ya da yargımı keskinleştirebilecek entelektüeller değildi. Ve neredeyse tamamı savaştan ve savaş öncesi nesilden gelen ilköğretim okulu öğretmenlerim için de aynı yargıya varırdım. Okuldaki tarih dersleri tarihe ilgimi güçlendirdi, biyoloji dersleri Konrad Lorenz ve etolojiye dikkatimi çekti ve ilk defa bir Protestan ilahiyatçının verdiği din eğitimi felsefeye olan ilgimi uyandırdı.


Öğrenci isyanının önde gelen isimlerinden ilham alarak önce Marx'ı, ardından yeni solun teorisyenlerini, Frankfurt Okulu'nun sözde kültürel Marksistlerini: Marcuse, Fromm, Horkheimer, Adorno, Habermas, vb. Sorularıma onlardan bir cevap bulacağımı varsaydım. (Geçici olarak) bir sosyalist oldum, ancak eski Doğu Almanya'da uygulanan ve düzenli akraba ziyaretlerimden kendi deneyimlerimden tanıdığım ve sefil, zavallı kıtlık ekonomisi ve proleter liderleri olan 'gerçek mevcut sosyalizm'in takipçisi olmasam da beni iğrendirdi. Bunun yerine, sözde bilge bir filozof seçkinleri tarafından yönetilen “insancıl demokratik sosyalizm” olarak adlandırılan hareketin bir takipçisi oldum.


Ve öyle oldu ki, o zamanlar yeni solun yükselen genç yıldızı ve bugün sosyal demokrat devletçiliğin ve politik doğrucu duyar kasmanın baş rahibi olan Jürgen Habermas benim en önemli ilk felsefe öğretmenim ve tez danışmanım oldu. Doktora yılım olan 1974'te, sosyalist dönemim elbette çoktan bitmişti ve epistemolojik bir konu -ampirizmin eleştirisi- üzerine yaptığım tezin sosyalizm ya da "sol" ile hiçbir ilgisi yoktu.


Benim kısa solcu evremi eşit derecede kısa bir "ılımlı" evre izledi. Frankfurt Okulu yerine entelektüel merakım giderek Viyana Okulu'na odaklandı. Daha spesifik olarak: Moritz Schlick çevresindeki sözde Viyana çevresine ve daha da spesifik olarak, bu mantıksal pozitivistler çemberinin kenarında yer alan Karl Popper'ın felsefesine. Bugüne kadar muhtemelen en yaygın ve etkili dünya görüşü olan Popper'ın felsefesinin özü, özellikle akademik olmayan alanda şu ikili tezdir: Gerçeklikle ilgili tüm ifadeler varsayımsal niteliktedir, yani deneyimle çürütülebilir veya yanlışlanabilirler. Tersine, tüm varsayımsal olmayan, a priori veya apodiktik ifadeler, yani ilke olarak yanlışlanmaya maruz kalmayan ifadeler, gerçeğe atıfta bulunmayan ifadelerdir.


Hiçbir şekilde bu tezin evrenselliğini kabul etmeye hazır değildim. (Bu arada: Bu varsayımsal mı yoksa apodiktik bir ifade mi?) Doktora tezim üzerinde çalışırken bile Paul Lorenzen ve özellikle doğa bilimleri alanında Popper tezinin geçerliliğini oldukça şüpheli gösteren sözde Erlangen Okulu ile karşılaştım. Nedensel bağlantılarla ilgili bir hipotezi test etmek için önce verileri toplamak ve ölçmek ve kontrollü deneyler yapmak gerekli değil mi? Ölçü aletlerinin yapımına ve kontrollü deneylerin performansına ilişkin bilgiler metodik olarak hipotez testinden önce gelmiyor mu? Ve hipotezlerin yanlışlanabilirliği, ölçüm aletlerinin inşasının ve deney metodolojisinin yanlışlanamazlığına borçlu değil mi?


Bugün bu soruların öneminin o zamandan daha büyük olduğunu düşünüyorum, ancak bu konuyu (veya daha üst bir felsefeyi) sürdürmenin yeri ve zamanı burası değil. O zaman (şimdi olduğu gibi), asıl ilgim sosyal bilimlerdi ve bu konuyla ilgili olarak, başlangıçta Popper'ı takip etmeye büyük ölçüde istekliydim. Popper gibi ben de sosyal bilim ifadelerinin genellikle varsayımsal olduğunu, prensipte yanlışlanabilir "eğer öyleyse" ifadeleri olduğunu ve Popper'ın dediği gibi, pratik sosyal araştırmanın "parça parça toplum mühendisliği" olması gerektiğini düşündüm. Kişi, hipotezlerini o an için kanıtlamadan (ama asla kesin olarak değil) veya yanlışlamadan ve gözden geçirmeden önce her zaman test etmelidir. Öte yandan yanlışlanamayan ifadeler, özellikle gerçeklikle, yani gerçek nesnelerle ilgili olanların sosyal bilimlerde yeri yoktur.


Bugün Popper'ın görünüşte çok hoşgörülü ve deneyime açık olan bu tezini sadece yanlış değil, aynı zamanda düpedüz felaket ve hatta tehlikeli olarak görüyorum.


İlk olarak, hatalarını göstermek için günlük deneyimlerden küçük bir örnek verelim. Hiç kimse “bir insan aynı anda iki farklı yerde olamaz” ifadesini tahrifata maruz bırakmak istemeyecektir. Bunun yerine, bunu "apodiktik" veya "apriori" bir doğru ifade olarak kabul ediyoruz. Yine de, suç gerilim filmlerinin her hayranının bildiği gibi, şüphesiz gerçeğe bir gönderme var. Örnek olarak, Bay Meier 1 Ocak 2019'da Viyana'da bıçaklanarak öldürüldüyse ve Bay Müller o sırada New York'taysa, Bay Müller bu durumda bir katil olarak kabul edilemez: sadece varsayımsal olarak değil, açıkça ve kategorik olarak da yanlış. Bu ifade, bize günlük yaşamda defalarca yanılmaz yardım sağlayan mazeret ilkesinin temelini oluşturur.


Popperizmden tamamen kopuşum sosyoloji ve ekonominin temelleri üzerine habilitasyon tezim üzerinde çalışırken gerçekleşti. Bir yandan, insan eylemini açıklarken, ilke olarak seçim, amaç veya hedef, araç, başarı veya başarısızlık kategorileri olmadan yapamayacağımı anladım. Oysa doğal olaylar ve doğal süreçler "oldukları gibidir" ve seçime, hedefe, araçlara, başarıya veya başarısızlığa atıfta bulunmaksızın nedensel olarak açıklanmalıdır. Öte yandan, daha az belirgin ve kıyaslanamayacak kadar daha büyük bir öneme sahip olan insan eylemi bilimlerinin bir parça içerdiğini anladım: ekonomi (tarih ve sosyolojinin aksine), bir şeyin nasıl bittiğini bilmek için bir şeyi test etmek zorunda kalmadan, ancak sonucun nereden bilindiğini çok iyi bir şekilde apodiktik ifadeler ve yargılar yapabilir. başlangıç, 'a priori'dir ve bunu kesinlikle tahmin edebilir.


Ekonomi okurken, para arzındaki bir artışın para birimi başına satın alma gücünde bir azalmaya yol açtığına göre paranın miktar teorisi gibi ifadelerle karşılaştım. Benim için bu ifadenin, herhangi bir "ampirik veri" tarafından yanlışlanamayan, mantıksal olarak doğru bir ifade olduğu ve yine de gerçek şeyler hakkında gerçekliğe açık bir referansı olan bir ifade olduğu açıktı. Ancak, ister solda Paul Samuelson, ister sağda Milton Friedman olsun, çağdaş literatürde nereye baksam, tüm iktisatçılar loncası, açıkça söylemek gerekirse, Viyana'nın mantıksal pozitivizm felsefesine ya da Popperizm'e aşıktı. Buna göre bu tür apodik olarak doğru gerçek ifadeler imkansızdır veya bilimsel olarak kabul edilemez. Onlar için bu ifade, bunun yerine ya salt bir totoloji, (gerçekliğe herhangi bir gönderme olmaksızın) başka sözcüklerden oluşan sözcüklerin bir tanımı ya da ampirik olarak yanlışlanabilecek, test edilecek bir hipotezdi.


Bununla birlikte, başlangıçta bu bariz çelişkiden kaynaklanan entelektüel gerilim ve rahatsızlık, beni tam tatmin edecek şekilde hızla dağıldı. Dolambaçlı yollarda, sonunda Michigan Üniversitesi'nin kütüphanesinde, çalışmalarımda Mises'in İnsan Eylemi'ne rastladım. Mises, yalnızca merkezi ekonomik ifadelerin mantıksal karakteri hakkındaki yargımı doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda bütün bir apodiktik veya a priori ifadeler sistemi (onun sözde prakseolojisi) sundu ve Viyana menşeli pozitivist felsefenin hatalarını ve feci sonuçlarını açıkladı: Çağdaşları olarak yakından tanıdığı ana karakterler.


Mises'in ve hemen ardından Amerikalı öğrencilerinin, özellikle Murray Rothbard'ın keşfi, bir yandan bana büyük bir entelektüel rahatlama getirdi. (işte nihayet uzun zamandır beklenen bütünleşik, her şeyin tutarlı genel görünümü, insan bilgisinin bir mimari yapısıydı!) ancak öte yandan, beraberinde büyük bir öfke ve hayal kırıklığı da getirdi ve akademik-üniversite iş dünyasına ve hakim kamuoyuna giderek artan bir yabancılaşmaya yol açtı.


Bu ikircikli gelişme, bir yanda artan entelektüel kesinlik, diğer yanda artan sosyal yabancılaşma ile birleştiğinde, Mises-Rothbard Ekolü (diğer bir deyişle Austro-Liberterler) tarafından gün ışığına çıkarılan apodiktik ya da yarı-apodiktik ifadelerin örneklerinin küçük bir listesi temelinde gösterilebilir ve açıklanabilir. Aşağıdaki örneklerin her biri için, söz konusu ifadenin Popper'ın anladığı anlamda ne kadar yanlışlanabilir bir ifade olmadığı konusunda daha ayrıntılı bir açıklama mevcuttur, ancak ben burada bu durumun her zaman doğrudan, sezgisel olarak anlaşılabilir olduğuna ve her durumda çeşitli örneklerin yoğunlaştırılmış gücü, kişinin nasıl bittiğini (ve ayrıca kesinlikle nasıl bitmediğini) bilmek için hiçbir şekilde her şeyi denemek ve tahammül etmek zorunda olmadığını kabul etmek için yeterlidir.


Bu ikircikli gelişme, bir yanda artan entelektüel kesinlik, diğer yanda artan sosyal yabancılaşma ile birleştiğinde, Mises-Rothbard Ekolü (diğer bir deyişle Austro-Liberterler) tarafından gün ışığına çıkarılan apodiktik ya da yarı-apodiktik ifadelerin örneklerinin küçük bir listesi temelinde gösterilebilir ve açıklanabilir. Aşağıdaki örneklerin her biri için, söz konusu ifadenin Popper'ın anladığı anlamda ne kadar yanlışlanabilir bir ifade olmadığı konusunda daha ayrıntılı bir açıklama mevcuttur, ancak ben burada bu durumun her zaman doğrudan, sezgisel olarak anlaşılabilir olduğuna ve her durumda çeşitli örneklerin yoğunlaştırılmış gücü, kişinin nasıl bittiğini (ve ayrıca kesinlikle nasıl bitmediğini) bilmek için hiçbir şekilde her şeyi denemek ve tahammül etmek zorunda olmadığını kabul etmek için yeterlidir.


Benzer, yani apodiktik veya yarı-apodiktik nitelikteki bir dizi ifadeyle devam edeyim.


İnsan eylemi, değerli olarak kabul edilen hedeflerin kıt kaynaklarıyla bilinçli bir arayıştır.


Hiç kimse bilerek hareket etmemezlik edemez.


Her eylem, oyuncunun kendi iyiliğini artırmaya çalışır.


Bir malın daha büyük bir miktarı her zaman aynı malın daha küçük bir miktarına tercih edilir.


Belirli bir amaca belirli araçlarla daha erken ulaşılması, daha sonra elde edilmesine tercih edilir.


Üretim her zaman tüketimden önce gelmelidir.


Sadece tasarruf edenler - kazandıklarından daha az harcayanlar - refahlarını kalıcı olarak artırabilir (çalmadıkları sürece).


Bugün tüketilen yarın tekrar tüketilemez.


Asgari ücret gibi piyasa fiyatının üzerindeki fiyat sabitlemeleri satılamaz fazlalara, yani zorunlu işsizliğe yol açar.


Kira tavanları gibi piyasa fiyatının altında fiyat sabitleme, kıtlığa ve kalıcı bir kiralık konut sıkıntısına yol açar.


Üretim faktörlerinin özel mülkiyeti olmadan (klasik sosyalizmde olduğu gibi) faktör fiyatları olamaz ve faktör fiyatları olmadan ekonomik bir hesaplama imkansızdır.


Vergiler – zorunlu ücretler – gelir üreticileri ve/veya mülk sahipleri üzerinde bir yüktür ve üretimi ve sermaye oluşumunu azaltır.


Hiçbir vergilendirme şekli kanun önünde eşitlik ilkesiyle bağdaşmaz, çünkü herhangi bir vergilendirme, çıkarları çatışan iki eşitsiz insan sınıfının yaratılmasını içerir: tBir yanda vergilerin kendileri için azaltılmaya çalışılan bir yük olduğu (net) vergi mükellefi, diğer yanda ise (net) verginin alıcıları ya da daha doğrusu tüketicileri sınıfı: yani vergiyle geçinenler.


Demokrasi (çoğunluk kuralı) özel mülkiyetle (bireysel mülkiyet ve kendi kaderini tayin hakkı) bağdaşmaz ve tırmanarak büyüyen sosyalizme, yani sürekli yeniden dağıtıma ve tüm özel mülkiyet haklarının aşamalı olarak aşınmasına yol açar. Karlı müşteri talebi olmayan şeyleri yapmak gibi vergilerle sübvanse edilen her şey, sübvansiyon tarafından daha da teşvik edilir ve güçlendirilir.


Kim kendisi tarafından veya iştiraki ile üstlenilen sözde kamu borçlarının geri ödenmesinden ve geri ödenmesinden kişisel olarak sorumlu değildir. Bugün bütün politikacılar ve parlamenterlerde olduğu gibi, şimdiki menfaati için ve gayri şahsi bir gelecek kamuoyunun zararına olmak üzere, boş yere ve tereddüt etmeden borç alacaktır.


Bütün sözde merkez bankaları gibi, devlet gücü tarafından uygulanan bölgesel bir para basma tekelini kim kontrol ediyorsa, bu ayrıcalıktan yararlanacak ve para miktarındaki bir artış hiçbir zaman bir bütün olarak toplumsal refahı artırmasa bile, sadece yeniden dağıtırsa, kendi yararına ve doğrudan bağlı kuruluşlarının ve en yakın iş ortaklarının yararına giderek daha fazla yeni para basacaktır.


Ve son olarak şu var: Kim ya da hangi kurum, tüm devletlerin fiilen iddia ettiği gibi, güç kullanımı ve yargı yetkisi üzerinde bölgesel bir tekele sahipse, bundan da yararlanacaktır. Yani sadece kendisi şiddet uygulamakla kalmayacak, aynı zamanda nihai yasal temsilcisi aracılığıyla şiddet uygulamasının yasal olduğunu da beyan edecektir. Ve özel bir kişinin bu kurumun (devletin) temsilcileriyle olan tüm çatışmalarında ve anlaşmazlıklarında, hiçbir bağımsız, tarafsız üçüncü taraf, iyi ve kötü ya da rakiplerin suçluluğu ve masumiyeti hakkında karar vermez. Bağımlı bir temsilci olan, her zaman ve değişmez bir şekilde, iki çatışan taraftan (devlet) biri olan ve buna karşılık gelen, güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir partizan, "devleti destekleyen" bir sonuç olan bir çalışandır.


Bu tür apodiktik veya yarı-apodiktik ifadelerin listesi kolaylıkla uzatılabilir, ancak sosyal bilimin bu temel kavrayışları bütününden ne tür sonuçların ortaya çıktığını görmek için yeterince uzun olmalıdır.


Açıktır ki, bu anlayışlar toplumsal gerçeklikle bariz bir çelişki içindedir. Bu gerçeklikte şiddet tekelleri, para basma tekelleri, vergiler, vergi mükellefleri ve vergi tüketicileri, vergi sübvansiyonlu aylaklık ve yararsızlık, çoğunluk yönetimi (demokrasi), kamu borcu, sorumluluktan muaf politikacılar ve parlamenterler, sermaye tüketimi (tasarruf yapmadan tüketim), mülkün yeniden dağıtımı, asgari ücretler ve azami kiralar vardır. Üstelik tüm bu eylemler ve kurumlar sürekli eleştiriye tabi değildir. Aksine, neredeyse tekdüze ve her yönden, apaçık, doğru, iyi ve bilgece kararlar olarak sunulur ve övülürler.


Bu kavrayışların sonucu ve toplumsal gerçeklikle karşılaştırılması açık olmalıdır. Konuşma diline göre söylemek gerekirse: biri - ve ben de öyleydim - ilk başta sadece şaşkına döndüm. Şimdiki dünyada hangi bariz çılgınlığın hüküm sürdüğü benim için giderek daha açık hale geldi. Ve aslında bu bariz içgörüye varmak için harcadığım zaman ve çaba karşısında şaşkına dönmüştüm.


Ve bu çılgınlığın belli ki iki nedeni vardı. Biri sadece insan aptallığıydı. Güya peşinde olunan amaçlar iyi niyetli olsa da, kişi araç seçiminde yanıldı. Örneğin, asgari ücretle işsizlikle ya da kira tavanı ile konut sıkıntısıyla mücadele etmeye çalışmak aptalcaydı. Para arzındaki bir artıştan daha genel bir refah veya bir kredi genişlemesinden (artan tasarruflar olmaksızın) daha fazla ekonomik büyüme beklemek aptalcaydı. Mülkiyeti korumanın bir yolu olarak demokrasiyi tanıtmak aptalcaydı. Ayrıca, güç kullanımı ve yargı üzerinde bir tekelcinin (yani bir devletin) kurulmasından şiddetin ve hatta adaletin, yani tarafsız çatışma çözümünün azalmasını beklemek de aptallıktı; çünkü vergiler, yani güç tehdidi ve kullanımı ve çatışmaların çözümünde partizanlık, herhangi bir devletin temel özellikleridir.


Ama deliliğin kuralından sorumlu olan hiçbir şekilde (ve ne yazık ki) yalnızca aptallık ya da cehalet değildi. Ayrıca kasıtlı aldatma, yalan ve dolandırıcılık vardı. Bütün bunları bilen yalancılar ve aldatanlar da vardı. Yukarıda sözü edilen tedbirlerin ve kurumların, kendilerinin, arkadaşlarının ve takipçilerinin kâr edebileceği için, yine de veya tam olarak bu nedenle kendilerini şiddetle yayan ve destekleyen daha basit çağdaşlarının umduğu hayırsever sonuçlara götüremeyeceğini ve asla getiremeyeceğini biliyorlardı. onlardan - sadece başkalarının pahasına ve üzüntüsüne bile olsa. Ve elbette, bu dolandırıcıların ve onların yardakçılarının kim olduğu, insanların ve çevrelerin kim olduğu benim için hemen anlaşıldı.


Mises ve onun düşünce okulu üzerine yaptığım araştırmalardan anladığım başka bir şey daha vardı: Popperizmin özellikle bu çevrelerde sevilmesinin ve sevecen tanıtımının nedeni. Çünkü herhangi bir çılgın iddianın varsayımsal olarak mümkün görülmesine ve herhangi bir saçmalığın denenmesine izin veren yalnızca bu felsefe değildir. Tam tersine, sözde alıcılığının ve deneyime açıklığının tam tersine, her türlü saçmalığı ucuz bahanelerle çürütmeye karşı korumaya da izin verir. Asgari ücretler işsizliği veya yoksulluğu azaltmıyorsa, bunun nedeni yeterince yüksek olmamasıdır. Para veya kredi genişlemesi refah artışına yol açmıyorsa, bunun nedeni çok küçük olmasıdır. Sosyalizm refah yerine yoksullaşmaya yol açıyorsa, bunun nedeni yanlış kişiler tarafından yürütülmesi veya iklim değişikliği veya başka bir "ara değişkenin" araya girmesi vb.dir.


Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, tüm bu bilgi ve anlayış ve Mises'in eseriyle karşılaşmam yoluyla deneyimlediğim iç huzur, tatmin ve neşenin de bir bedeli vardı. Bir kez Mises'i anladıktan ve dünyayı Austro-Liberteryen gözlerle görmeyi öğrendikten sonra, en azından kabul ederseniz, birçok bakımdan oldukça yalnız ve yalıtılmış olduğunuzu hemen fark edeceksiniz.


Sadece bu siyasi dolandırıcıların muhalefetiyle değil, aynı zamanda çeşitli yandaşlarının geniş kesimlerinin, özellikle de bir yol bulmaya çalıştığım, neredeyse tamamen vergiyle finanse edilen akademik-üniversite kurumunun muhalefetiyle de karşı karşıya kaldı. Akademik bir kariyer imkansız değilse de zordu ve büyük cesaret, savaşma istekliliği ve istifa etmemek veya pes etmemek için fedakarlık gerektiriyordu. Almanya'da - Avusturya'yı bir kenara bırakın - o zamanlar çok zor durumdaydım. Bu nedenle Amerika'ya taşınmaya karar verdim. Ve böylece Mises benim için sadece bir entelektüel değil, aynı zamanda kişisel bir rol model oldu.


Mises’e, Avusturya'da düzenli bir akademik kariyer edinmesine müsaade edilmedi ve Nasyonal Sosyalistler iktidarı ele geçirdikten sonra ABD'ye göç etmek zorunda kaldı. Kapitalizmin kalbinde bil yer edinmesi onun için zordu. Ancak cesareti ve savaşma isteği kırılmamıştı ve çalışmalarının giderek daha fazla duyulmasını ve en başta parlak Murray Rothbard olmak üzere yeni nesil öğrenciler yetiştirmeyi başardı. Rothbard da hayatı boyunca engellenmişti ve akademik kariyeri oldukça inişli çıkışlı olmuştu. Ama şimdi beni ABD'de kanatları altına alan, bir profesörlük almama yardım eden ve özellikle 1982'de Lew Rockwell tarafından kurulan ve akademik direktör olarak ondan ilham alan Ludwig von Mises Enstitüsü'ne beni bağlayan Rothbard’dı.


Bu, esasen, mütevazi başlangıcından günümüze kadar sıkı bir şekilde bağlı kaldığım ve eşsiz Lew Rockwell'in yönetimi altında, dünya çapında çekiciliği olan bir kurum haline gelen Mises Enstitüsü'nün çalışmaları sayesinde bunun gibi bir olayın bugün Avusturya'da bir kez daha gerçekleşebileceğini gördük. Onun çalışmaları sayesinde, Mises ve Rothbard'ın isimleri ve eserleri, günümüzde yaşadıklarından çok daha fazla tanınmaktadır. Aslında dünyada Misesçilerin veya Rothbardçıların olmadığı hiçbir ülke yoktur. Kendi yazılarım da artık 30'dan fazla dilde mevcut. Ve bu, aynı zamanda, yakın zamanda Moskova'da verdiğim bir konferansa 1.500 kişilik bir dinleyici kitlesi katıldığında ve hatta birkaç yüz kişinin daha yer sıkıntısından dolayı geri çevrilmesi gerektiğinden, o zamandan beri Avusturya okulunun kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi.


Bu yadsınamaz ilerlemeye rağmen, elbette, Mises Avusturya Okulu'nun hala entelektüel bir dışlananlar pozisyonu temsil ettiği gerçeği gizlenemez. Gerçekten de, özellikle bir "Avusturyalı" olarak, Batı dünyasının en azından kısa ve orta vadede daha da gelişmesi konusunda karamsar olmamak için hiçbir neden yok. Çünkü şu anda, daha önce bahsettiğim normal çılgınlığın, çılgın politik doğruluk doktrini ve çocuksu sözde iklim koruyucularının patolojik, yarı-dini iklim çılgınlığı tarafından bir kez daha yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Kiminle karşı karşıya kalınırsa, artık sadece ağlamak mı, yoksa gülmek mi gerektiği artık bilinemiyor.


Ancak, bugün artık Mises Okulu'nu durdurmak artık mümkün değil. Ve gerçek sonunda galip geldiğinde, çünkü sadece doğru olan uzun vadede sorunsuzca işleyebilir, işte o zaman Avusturya İktisat Okulu'nun zamanı gelmiş olacaktır.


Bu yazı mises.org sitesinin ''My Path to the Austrian School of Economics'' adlı yazının çevirisidir.


191 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page