top of page

Asgari Ücret Yasasının Gerçek Etkileri

Son yıllarda Amerikan Solu arasında asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarma hareketi var. Bu, asgari ücrete sahip olmanın işçilere yardımcı olduğu ve şirketlerin adil paylarını ödemelerini sağladığını varsayar. Ancak bu, asgari ücretin tersi bir etkidir. Düşük vasıflı (genellikle siyah veya diğer etnik azınlık) çalışanları iş bulmaktan alıkoyar, onları hükümete bağımlı olmaya zorlar ve şirketlere fayda sağlayan küçük işletmelerin (özellikle siyahların sahip olduğu işletmeler) kapanmasına yol açar. İşçilere ve küçük işletmelere gerçekten yardımcı olmak için asgari ücreti kaldırmalıyız.

1931'de ilk asgari ücret yasalarından biri olan Davis-Bacon Yasası geldi. Kamu işleri projelerinde çalışan müteahhitler için 2.000 $ (bugün yaklaşık 35.000 $) gerekiyordu. Pennsylvania Senatörü ve eski Çalışma Bakanı James Davis ve New York Kongre Üyesi Robert Bacon tarafından tanıtıldı. Davis bir öjenikçiydi ve Bacon bir iş kanunu çıkaran bir ırkçıydı çünkü bölgesindeki Gaziler Bürosu Hastanesi siyah işçiler tarafından inşa edilmişti. Davis'in diğer tasarısında olduğu gibi, bu yasa düşük vasıflı işçilerin (çoğunlukla siyah) istihdam edilmesini engellemek için tasarlandı. Diğer Kongre Üyeleri, Davis-Bacon'u neden desteklediklerini açıkça ortaya koydular. Missouri Kongre Üyesi John Cochran, "son aylarda, düşük ücretli siyahi tamirciler çalıştıran güneyli müteahhitler hakkında çok sayıda şikayet aldığını" bildirdi ve meslektaşı Kongre üyesi Clayton Allgood, "ucuz siyahi işçiliğin ülke genelinde beyaz işçiyle rekabet halinde olduğunu söyledi." Otuz yıl sonra, 1960'larda, asgari ücret yasaları yine siyahların işlerini kaybetmelerine neden oldu. Çiftçilerin günde 3,50 $ (bugün yaklaşık 31 $) yerine saatte 1 $ (bugün yaklaşık 9 $) ödemeleri gerekiyordu. Bu, binlerce kişinin işini kaybetmesine ve bir adamın karısının, kocasının işi yoksa doların hiçbir şey ifade etmediğini söylemesine neden oldu.

Asgari ücret savunucuları, Davis ve Bacon'un ırkçı nedenleriyle bunu savunmasa da, etkileri siyahlara karşı hala ayrımcı. Siyah işçiler, düşük vasıflı ya da yarı vasıflı meslekleri işgal etme eğilimindedir. Göçmenler, şehir içi azınlıklar ve gençler de düşük vasıflı ticaretin çoğunluğunu oluşturuyor. Bu işçilerin işe alınmasını daha pahalı hale getirmek, yoksulluğa, evsizliğe, suça ve diğer birçok toplumsal hastalığa yol açar. Asgari ücret olmadan, bu düşük vasıflı işçiler ve onların işverenleri bir ücret üzerinde anlaşabilir ve işçi istediği kadar çalışabilir. Becerilere (mesela bir ticaret okulundan) ve iş deneyimine sahip olduktan sonra daha iyi olanaklar için, onlara daha fazla ödeme yapmaya istekli bir işveren bulabilirler. Asgari ücret, işvereni kontrol altına alır ve onlara düşük vasıflıları işe almamaları için pek çok neden verir.


Asgari ücret kavramı şirket karşıtıysa, Amazon, Google, Target ve Hobby Lobby neden saatte 15 dolarlık asgari ücreti destekliyor? Çalışan başına neredeyse 30.000 $ alabilirler. Bunu küçük işletmeler yapamaz. USA Today'in belirttiği gibi, "Main Street pahasına kazanılan Wall Street ve büyük işletmelerin daha fazla pazar hakimiyeti için yol açık olacaktır." İnsanlar yerel satın alımı yapamayıp, şirketler güçlerini artırabilirdi.


Bu özellikle siyahların sahip olduğu küçük işletmeler için geçerlidir. Siyahi işletmelerin çalışan bulmak için daha az parası var ve işlerini finanse etmek için genellikle kendi paralarını kullanmaları gerekiyor. Sonuç olarak daha az çalışanı var. Çalışan başına kendi cebinden 30.000 dolar ödemeleri gerekip gerekmediğini bir düşünün. Zaten sahip oldukları birkaç çalışanı kaybederler. Bu siyah girişimciliği öldürür ve siyah toplulukları mahveder. Bu, siyah toplulukların beyazlaştığı ve orijinal siyah sakinlerin kovulduğu soylulaştırmaya yol açabilir.

CBO'ya göre, asgari ücret artışı 900.000'i yoksulluktan kurtaracak, ancak 1.4 milyonu işsiz bırakacak. Genç, daha az eğitimli insanlar, bu iş kayıplarının orantısız bir kısmını oluşturmaktadır. Bu düşük vasıflı işçiler, başka bir iş bulma becerisine sahip olmayabilir. Düşük vasıflı bir işin ne olduğunu unutuyoruz; Bulaşık yıkamak, perakende kasiyer olmak, resepsiyonist olmak ve çamaşırhane görevlisi olmak. Sıhhi tesisat veya otomotiv tamircisi veya marangozluk değil. Bu işler on binlerce dolar ödüyor. Bu işler sadece bir lise diploması değil, ticaret okulu gerektirir. Asgari ücret, yoksul doğmuş ve ticaret okuluna veya koleje gitme ve bu becerileri edinme fırsatı verilmemiş olanları cezalandırır.

İşgücüne yardım etmenin en iyi yolu, işçilere herkese uyan tek bir ücret uygulamak değil, istedikleri ücreti pazarlık etme izni vermektir. Küçük ve azınlık mülkiyetindeki işletmeleri kurtarmanın en iyi yolu, her çalışanı pahalı bir meta haline getirmek değildir. Asgari ücret yasaları düşük vasıflı, genellikle siyah işçilere zarar veriyor. Bu yasaların uygulanması, küçük işletmelerin pahasına büyük işletmelerin büyümesine yol açar. Gerçek anlamda emek yanlısı ve şirket karşıtı olmak için asgari ücreti kaldırmamız gerekiyor.


Bu yazı mises.org sitesinin ''THESE ARE THE REAL EFFECTS OF A MINIMUM WAGE LAW'' adlı yazının çevirisidir.


230 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page