top of page

Anarko-Kapitalist Toplumlar Var mıydı ?

Aşağı yukarı evet. Hem anarşizmin hem de kapitalizmin teorik model olmasından dolayı, herhangi bir gerçek durumun %100 devletsiz ve %100 serbest piyasa kapitalisti olduğunu iddia etmek zordur. Ancak bir şekilde devletsiz olan ve özel hukuk gibi anarko-kapitalist "programlar" uygulayan toplumlar vardır. İşte kısa bir listesi:


1) Harappa (MÖ 3000 - MÖ 1500)


Tunç Çağı Hindistan'ın Harappan kültürü, büyük şehirlere ve geniş alanlara sahiptir. Görünüşe göre tüm altyapı, yollar, surlar ve sıhhi tesisat dahil olmak üzere tüccarlar tarafından ödeniyordu. Mezarların, höyüklerin veya piramitlerin olmaması, arkeologları bunun bin yıldan fazla süren devletsiz bir toplum olduğuna inandırıyor.


2) Kelt İrlanda (650 - 1650)


Kelt İrlanda toplumunda, mahkemeler ve kanunlar büyük ölçüde özgürlükçüydü ve tamamen devletsiz bir tarzda işletiliyordu. Bu toplum, 17. yüzyılda İngiltere tarafından vahşice fethedilene kadar, yaklaşık bin yıl boyunca bu özgürlükçü bir şekilde varlığını sürdürdü. Ve benzer şekilde işleyen birçok ilkel kabilenin (Batı Afrika'daki İbolar ve birçok Avrupa kabilesi gibi) aksine, fetih öncesi İrlanda hiçbir anlamda "ilkel" bir toplum değildi. Yüzyıllar boyunca oldukça gelişmiş, hatta Batı Avrupa'nın en gelişmiş, en bilgin ve en uygar toplumuydu. Eski İrlanda hukuku konusunda önde gelen bir otorite şöyle yazdı: "Yasama organı, icra memuru, polis, adaletin kamu tarafından uygulanması yoktu... Devlet tarafından yönetilen adaletten hiçbir iz yoktu".


3) İzlanda Topluluğu (930 - 1262)


David Friedman bu kültürün hukuk sistemini inceledi ve şu gözlemde bulundu:

İzlanda'nın 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan yasal ve siyasi kurumları iki nedenden dolayı ilgi çekicidir. İlk olarak, bunlar nispeten iyi belgelenmiştir; destanlar, bu kurumlar altında yaşamış ve çalışmalarının ayrıntılı bir iç görünümünü sunan insanlar tarafından yazılmıştır. Hukuki ihtilaflar ortaçağ İzlandalılarını çok ilgilendiriyordu. Destanların en ünlüsünün kahramanı olan Njal bir savaşçı değil, bir avukattır - "hukukta o kadar yeteneklidir ki, kimse onun dengi sayılmazdı." Destanların eyleminde, hukuk davaları savaşlar kadar merkezi bir rol oynar.

İkinci olarak, ortaçağ İzlanda kurumlarının birkaç tuhaf ve ilginç özelliği vardır; neredeyse çılgın bir ekonomist tarafından, piyasa sistemlerinin en temel işlevlerinde hükümetin yerini alabileceği görevleri test etmek için icat edilmiş olabilirler. Öldürme, mağdurun hayatta kalanlarına para cezası ödenmesiyle sonuçlanan bir sivil suçtur. Yasalar, koltukları pazarlanabilir bir meta olan "parlamento" tarafından yapılırdı. Yasanın uygulanması tamamen özel bir meseleydi. Yine de bu olağanüstü kurumlar üç yüz yıldan fazla bir süre varlığını sürdürdü ve içinde yaşadıkları toplum birçok yönden çekici görünüyor. Vatandaşları, ortaçağ standartlarına göre özgürdü; rütbe veya cinsiyete dayalı statü farklılıkları nispeten küçüktü ve edebi çıktısı, büyüklüğüne göre, biraz zorlamayla Atina'nınkiyle karşılaştırıldı.


4) Rhode Adası (1636 - 1648)


Dini muhalif Roger Williams, 1636'da teokratik bağnaz Massachusetts Körfezi Kolonisi'nden kaçtıktan sonra Providence Rhode Adasını kurdu. Acımasız bağnazların aksine, yerleşimi için yerel Kızılderililerden titizlikle toprak satın aldı. Siyasi olarak Williams, İngiltere'nin Levellers'ına yakındı. Rhode Adası yerel "devletini" şöyle tanımlıyor: "Ailelerin önde gelenleri normalde iki haftada bir buluşur ve ortak barış, gözetleme ve bolluk hakkında istişare eder ve karşılıklı rızayla tüm sorunları bir çırpıda bitirirdi. Roger Williams açıkça anarşist değildi. Başka bir Rhode Adası sakini Anne Hutchinson’du. Anne ve takipçileri 1638'de Rhode Adası’na göç ettiler. Kızılderililerden Aquidneck Adası’nı satın aldılar ve Pocasset (şimdi Portsmouth) kasabasını kurdular. Bir diğeri "Rogue Adası" liberteryeni Samuell Gorton'du. O ve takipçileri "anarşist" olmakla suçlandı. Massachusetts Körfezi Valisi Winthrop, Gorton'u "yeryüzünde yaşamaya uygun olmayan bir adam" olarak nitelendirdi. Gorton ve takipçileri 1642'nin sonlarında tamamen yeni bir yerleşim yeri kurmaya zorlandılar: Shawomet (daha sonra Warwick). Gorton'un sözleriyle, yaşayışları 5 yılı aşkın bir süredir şöyleydi: "birlikte barış içinde yaşanılabilir bir yer, ne İngiliz ne de Hintli hiç kimseye yanlış yapmamayı arzuladı ve çabaladı, tüm farklılıklarımızı karşılıklı olarak aramızdan seçtiğimiz komşu ve sevgi dolu bir hakemlik yoluyla sona erdirdik. "


5) Albemarle (1640'lar - 1663)


Albemarle Sound'un kuzeyindeki kıyı bölgesi, şu an kuzeydoğu Kuzey Karolina olarak adlandırılan bölge, 17. yüzyılın ortalarında yarı anarşist bir topluma sahipti. Resmi olarak Virginia kolonisinin bir parçasıydı, aslında bağımsızdı. Quaker'lar ve muhalif Presbiteryenler gibi siyasi ve dini mülteciler için bir sığınaktı. Liberter toplum, 1663'te İngiltere Kralı'nın Carolina'yı ordu tarafından desteklenen sekiz feodal mülk sahibine vermesiyle sona erdi.


6) Kutsal Deney (Quaker) Pensilvanya (1681 - 1690)


William Penn, Pennsylvania'daki Quaker kolonisinden ayrıldığında, insanlar kira ödemeyi bıraktı ve resmi hükümete dair her türlü görüntü buharlaştı. Quaker'lar Kızılderililere saygılı davrandılar, onlardan gönüllü olarak toprak satın aldılar ve hatta Kızılderililer ile Beyazları jürilerde temsil ettiler. Voltaire'e göre, Shackamaxon anlaşması "Hintliler ve Hıristiyanlar arasında asla yemin edilmeyen ve asla bozulmayan tek anlaşma" idi. Quaker'lar, New England'ın Kızılderili savaşlarına herhangi bir yardım sağlamayı reddetti. Penn'in Quaker olmayan bir askeri adam olan John Blackwell'i vali olarak atayarak hükümeti empoze etme girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu.


7) Amerikan "Çok Vahşi Olmayan" Batı - çeşitli yakın yerler


Amerika'nın batısındaki yerleşim yerlerine ilişkin yasaların çoğu, ABD hükümet yetkililerinin gelmesinden çok önce oluşturuldu. Mülkiyet hukuku genellikle yerel gelenekler ve/veya yerleşimciler arasındaki anlaşma ile tanımlanıyordu. Maden dernekleri düzenli madencilik yasaları oluşturdu, hayvancılık dernekleri ovalardaki mülkiyet haklarını ele aldı, yerel "düzenleyiciler" ve özel vatandaşlar bütün bunlara uygulama alanı sağladı. Yine de çoğu film izleyen insan, suç oranlarının Batı'da, "uygar" Doğu'dan daha düşük olduğunu öğrenince şaşırır.


8) Bırakınız Yapsınlar(Laissez-Faire) Şehri


Yeni bir ülke kurmak için daha yakın tarihli fakat başarısız girişim olan LFC, Hong Kong'u rehber alarak anarko-kapitalist bir toplum başlatmak için bir üçüncü dünya devletinden 100 mil kare arazi kiralamaya çalıştı. Orası çöktüğünde, bazı üyeler devletin nispeten zayıf olduğu, sürekli bir ordunun olmadığı ve çok az bir devlet müdahalesinin bulunduğu Kosta Rika'ya taşındı. Orta vadide (Curridabat) ve Pasifik kıyısında (Nosara) küçük özgürlükçü topluluklar bunlara örnektir.


Kaynak Linki

Çevirmen - Can Kilercioglu


1.173 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page