top of page

Adem-i Merkeziyetçilik ve Tarafsızlık I Hans-Hermann Hoppe

27/04/2022 - Hans-Hermann Hoppe

Devletler, anayasaları ne olursa olsun ekonomik işletmeler değillerdir. Aksine, Devletler, insanların gönüllü olarak satın almak istedikleri bir şeyi üreterek ya da insanların gönüllü olarak istedikleri hizmetleri sunarak para kazanan kuruluşlar değildir. Devletler zorunlu harçlar, vergiler ve kendi paralarını basmakla geçinirler.


Ekonomistlerin bu nedenle hükümetlere - yani devlet iktidarını elinde bulunduranlara - sabit haydutlar olarak atıfta bulunmaları normaldir. Hükümetler ve maaş bordrolarındaki herkes, diğer insanlardan çalınan ganimetler ile geçiniyorlar. Boyun eğdirilmiş ve "mülk sahibi" bir nüfusun pahasına parazit bir varoluşa öncülük ediyorlar.


Bundan bir dizi başka anlayış ortaya çıkmaktadır.

Doğal olarak, sabit haydutlar daha büyük ganimeti daha küçük ganimetlere tercih ederler. Bu, devletlerin her zaman vergi gelirlerini artırmaya ve daha fazla kağıt para vererek harcamalarını daha da artırmaya çalışacakları anlamına gelmektedir. Yağma ne kadar büyük olursa kendilerine, çalışanlarına ve destekçilerine bir o kadar çok iyilik yapabilirler. Ancak bu aktivitenin doğal sınırları vardır.


Bir yandan haydutlar, çalışmaları ve performansları ile parazit varlıklarını mümkün kılan "mülk sahiplerine" çalışmalarını duraklatacak kadar yük bindirmemek için dikkatli olmalılar. Öte yandan, “mülk sahiplerinin” ve özellikle içlerinden en verimli olanlarının kendi egemenliklerinden (topraklarından) göç edip başka yerlere yerleşeceklerinden korkmak zorundadırlar.


Bu arka plana karşı, bir dizi tarihsel eğilim ve süreç anlaşılabilir hale gelmektedir.


Her şeyden önce, neden bölgesel genişlemeye ve siyasi merkezileşmeye doğru bir eğilim olduğu anlaşılır hale gelmektedir: Bunun sayesinde devletler giderek daha fazla “mülk sahibini” kontrol altına alıyor ve yabancı topraklara göç etmelerini zorlaştırmakta başarılı oluyor. Bunun ise daha büyük miktarda ganimetle sonuçlanması bekleniyor. Ve sık sık iddia edildiği gibi bu sürecin son noktasının yani bir dünya devletinin kurulmasının, neden hiçbir şekilde tüm insanlık için bir nimet olmayacağı netleşiyor. Çünkü tek dünya devletinden göç edilemez ve bu bakımdan devlet yağmalamasından göç ederek kurtulmanın da imkanı yoktur. Bu nedenle bir dünya devletinin kurulmasıyla birlikte, diğer şeylerin yanı sıra devlet gelir ve harcama düzeyi, parasal enflasyon tarafından devlet sömürüsünün kapsamının, sözde kamu malları ve “kamu hizmetinde” istihdam edilen kişilerin sayısının daha önce bilinen herhangi bir düzeyin üzerinde artması beklenecektir. Ve bu, devletin üst kademesini finanse etmek zorunda olan “mülk sahibi nüfus” için kesinlikle bir lütuf değildir!


İkinci olarak, “Batı”nın dünyanın önde gelen ekonomik, bilimsel ve kültürel bölgesi haline gelmesinin temel nedeni anlaşılır hale gelmektedir. Özellikle Çin'in aksine Avrupa, Orta Çağ'ın başlarından yakın geçmişe kadar yüzlerce hatta binlerce bağımsız egemenlik ile yüksek derecede siyasi ademi merkeziyetçilik ile karakterize edildi. Bazı tarihçiler bu durumu “düzenli siyasi anarşi” olarak tanımladılar. Ve şimdi iktisat tarihçileri arasında bu yarı anarşik durumda sözde Avrupa mucizesi için önemli bir neden arayışında olmak yaygın bir şeydir. Çünkü birbirine yakın, çok çeşitli bağımsız, küçük ölçekli toprakların olduğu bir ortamda, kişilerin oy kullanmaya tabi olması ve devlet yöneticilerinin soygunlarından göç yoluyla kaçması nispeten kolaydır. Bu tehlikeyi önlemek ve yerel üreticileri aynı hizada tutmak için bu yöneticiler, sömürülerini yumuşatmak için sürekli olarak büyük bir baskı altındadır. Bu ılımlılık ise ekonomik girişimciliği, bilimsel merakı ve kültürel yaratıcılığı teşvik eder.


Son olarak, yukarıdaki düşünceler ışığında Avrupa Birliği'nin (AB) köklü bir tarihsel sınıflandırması ve değerlendirilmesi mümkündür.

AB, yukarıda bahsedilen bölgesel genişleme ve siyasi merkezileşme eğiliminin başlıca örneğidir ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şöyledir: sömürücü devlet önlemlerinde bir artış yaşanması ve parazit devlet üst kademesinde buna karşılık bir büyüme meydana gelmesi (anahtar kelime: Brüksel).


Daha somut bir ifadeyle: AB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), sonunda ABD ve Federal Rezerv'in egemen olduğu tek bir dünya hükümetinde birleşmesi gereken bir Avrupa süper devletinin kurulmasına yönelik ilk adımdır. Coşkulu siyasi açıklamaların aksine, AB ve ECB hiçbir zaman serbest uluslararası ticaret ve rekabetten yana olmadı. Bunun için yönetmelik ve yönetmeliklerle dolu binlerce sayfa kağıda ihtiyacınız yok! Aksine her zaman ve her şeyden önce bu, tüm ekonomik konum rekabetini bu şekilde azaltmak veya ortadan kaldırmak için tüm üye devletlerin vergi, yasal ve düzenleyici hükümlerinin uyumlaştırılması meselesiydi. Çünkü vergi oranları ve eyalet düzenlemeleri her yerde aynıysa veya giderek daha uyumlu hale geliyorsa, üretken insanların faaliyetlerini başka bir yere taşımaları için giderek daha az ekonomik neden olacaktır, böylelikle sabit haydutlar daha fazla baskı altında hissetmeyeceklerdir ve bu nedenle gasp etmeye ve dağıtma faaliyetlerine devam edebileceklerdir.


Onlarca farklı devletin monopolü olan günümüzdeki AB'nin dağılmaması, ancak üretken halkın sırtından geçinen daha zengin haydutlar güneydeki ve doğudaki daha az üretken olan muhtaçları desteklemeye gönüllü olduğu sürece mümkündür. Bu durum sürekli ve geniş bir çerçevede, diğer bütün yerel üreticilerin aleyhine olacak şekilde gerçekleşir.

Özetle, AB ve ECB ahlaki ve ekonomik canavarlardır. Asalaklığı, israfı ve ekonomik başarısızlığı felakete neden olmadan ödüllendirirken üretkenliği ve ekonomik başarıyı sürekli olarak cezalandıramazsınız. AB bir ekonomik krizden diğerine yuvarlanacak ve sonunda dağılacaktır.


Bunun ışığında, artan siyasi merkezileşme sürecine olası alternatifler hakkında net bir fikir edinmek acil görünüyor. Ve yukarıda bahsedilen “Avrupa mucizesi”nin hatırası, ilerlemenin yolunu göstermelidir. Avrupa'nın gelişmesi için radikal ademi merkeziyetçilik gerekiyor. İhtiyaç duyulan şey, AB ve ECB yerine, serbest ticaret ve uluslararası bir altın standardı ile birbirine bağlanan ve çekici konumsal koşullara sahip üretken insanları tutmak ve çekmek için rekabet eden binlerce Lihtenştayn ve İsviçre kantonundan oluşan bir Avrupa'dır.


Ancak bu durumu sadece akla yatkın olması değil, aynı zamanda uygulanabilir olması için devletlerin ve politikacıların artık iddia ettikleri gibi değil de, gerçekte oldukları gibi sabit haydutlar, gangsterler ve dolandırıcılar olarak görülmesi gerekir. Yakın zamana kadar, bu anlayış nüfusun ezici çoğunluğu için düşünülemezdi. Ancak son iki yıldaki koronavirüs rejimi, karantinalar, temas ve toplanma konusundaki keyfi ve saçma yasaklar ve zorunlu aşılar da dahil olmak üzere sürekli değişen test, sertifika ve aşı düzenlemeleriyle, çok sayıda politikacının ağır silahlı ve vicdansız şiddet suçluları olarak görülmesine neden oldu.

PS: Ukrayna'daki mevcut askeri olaylar, yukarıdaki analizlerin gözden geçirilmesini veya düzeltilmesini gerektiriyor mu?


Tam tersi.


Her şeyden önce savaşlara neden olan Ruslar, Ukraynalılar, Almanlar veya Amerikalılar değil, Rusya'yı, Ukrayna'yı, Almanya'yı ve Amerika'yı yöneten ve savaşın bedelini söz konusu sivil nüfusa yansıtan haydut çeteleridir.


Bu durumda küçük devletler veya haydut çeteleri, küçük rakiplere karşı nispeten küçük savaşlar yürütürler. Öte yandan, daha önceki başarılı küçük savaşlardan türeyen büyük devletler, genellikle daha savaşçıdır ve büyük rakiplere karşı sadece küçük değil, aynı zamanda daha büyük savaşlar da yürütürler. Ve tüm devletlerin en büyüğü ve en güçlüsü olan ABD ve onun NATO'da (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) toplanan vasal devletleri, savaşa ve genişlemeye en hevesli olanlardır. Tek başına bu, küçük devletlerin ve ademi merkeziyetçiliğin bir nedenidir.


Son olarak, daha küçük bir devlet, yayılmacı dürtü ve daha büyük bir devletin tehdidi ile karşı karşıya kaldığında temelde iki seçeneği vardır: Teslim olabilir ya da bağımsızlığını korumaya çalışabilir. Ve bu hedefe ulaşmak ve savaştan kaçınmak veya savaş riskini en aza indirmek için umut vadeden tek bir reçete vardır: tarafsızlık. Büyük gücün iç işlerine karışmaz, onu tehdit etmez, kışkırtmaz. Büyük bir güç bile başka bir ülkeyi kolayca işgal edemez. Bunun için her zaman bir savaşın yükünü taşımak zorunda olan kendi nüfusuna gerekçe gösterilmesi gerekir. Ve bir devlet ne kadar küçükse, davranışını bir tehdit veya provokasyon olarak göstermek o kadar zor olur. (Kim Lihtenştayn tarafından tehdit edildiğini hissediyor?!) Ve bu tarafsızlık zorunluluğu, Ukrayna örneğinde olduğu gibi aynı anda rakip iddiaları olan iki büyük güçle karşı karşıya kaldığınızda ve birinin tarafını tutmak, diğeri için ek bir tehdit anlamına geldiğinde daha da geçerlidir. Mevcut savaş ise, Ukrayna hükümeti tarafından bu kuralın birden fazla ihlalinin sonucudur. 2014'te ABD tarafından düzenlenen bir darbeyle iktidara gelen hükümet, eğer İsviçre gibi NATO ve AB'ye katılmaktan açıkça kaçınsaydı ve ülkenin doğusundaki Rusça konuşulan iki vilayet zorbalığa uğramak ve terörize edilmek yerine serbest bırakılsaydı, Rusya'ya yönelik potansiyel tehdit azalırdı ve mevcut felaket neredeyse kesinlikle gerçekleşmezdi. Sürekli ABD baskısı altında ve kendi cüretkarlıklarıyla birleşen Ukrayna'nın yönetici sınıfı böyle bir şey yapmadı ve NATO üyeliği talep etmeye devam etti. Bu, ABD askeri varlığını, düşman devlet ilan edilmiş olan büyük Rusya'nın sınırlarına kadar genişletecekti. Bu nedenle Ukrayna hükümetinin tavrının Rusya tarafından büyük bir provokasyon ve ciddi bir tehdit olarak algılanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda mevcut olan bu provokasyonun fiili sonucu öngörülebilir değildi. Ancak kişinin kendi davranışının, gerçekte meydana gelene benzer bir Rus tepkisini daha olası kılacağı oldukça öngörülebilirdi. Tarihte sık sık olduğu gibi Ukrayna'daki savaşta Putin'in sadece tek bir akıl hocası yok, birden fazla var. Bu nedenle Batı'da şu anda yaygın olan tamamen tek taraflı Rusya karşıtı histeri ve ajitasyon, yalnızca olgusal olarak yanlış değil, aynı zamanda esas olarak Batı'nın mevcut dramadaki kendi rolünden dikkati dağıtmaya yöneliktir. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve onun NATO vasalları bize, son otuz yılda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ve şu anda Ukrayna'da bulunan Rusya'dan çok daha fazla savaş zayiatı ve savaş hasarından sorumlu olduğunu unutturmayı amaçlıyor.


Hans-Hermann Hoppe, Avusturya Okulu ekonomisti ve liberteryen/anarko-kapitalist filozoftur. Mülkiyet ve Özgürlük Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır.

Çevirmen - xxx


Bu yazı mises.org sitesinin ''Decentralized and Neutral'' adlı yazısının çevirisidir.


Image source: Getty


372 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


Yazı: Blog2 Post
bottom of page