top of page

Açık Sınırlar Neden Serbest Piyasa ile Bağdaşmaz ve Neden Özel Mülkiyete Tecavüzdür?

Bu yazımda bazı gerçekleri açığa çıkarmak istiyorum. Bir çok farklı görüşten olan insanların arasında en çok tartışılan bir diğer konu ise açık sınırlardır. Bazı liberteryenler, göç konusundaki doğru liberteryen pozisyonun “açık sınırlar” veya insanların tamamen sınırsız hareketi olması gerektiğini varsaydılar. Yüzeysel olarak, bu doğru görünüyor: elbette insanların istedikleri yere gitmesine izin vermeye inanıyoruz!


İnsanların liberteryenlerle ilişkilendirdiği bir diğer ilke olan “ifade özgürlüğü”nü düşünün. Soyut bir ilke olarak ifade özgürlüğüne gerçekten inanıyor muyuz? Bu, bir film sırasında bağırma hakkım ya da bir cami de yapılan ibadeti bozma hakkım ya da evinize girip size bağırma hakkım olduğu anlamına gelir.


İnandığımız şey özel mülkiyet haklarıdır. Kuralları ben koyduğum için mülkümde hiç kimsenin “ifade özgürlüğü” yoktur ve son çare olarak birisini sınır dışı edebilirim. Kendi mülkü üzerinde veya onu dinlemek isteyen herkesin mülkü üzerinde istediğini söyleyebilir, ama benimki üzerine değil.


Açık sınırların özgürlükçü felsefeyi benimseyen insanlar tarafından desteklenmesi ve bunun hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan daha iyi olacağını söyleyenler tamamen yanılıyorlar.


Göç konusu potansiyel olarak tehlikeli sonuçlarla dolu bir konudur, bu nedenle liberteryenlerin onu doğru bir şekilde anlamaları özellikle önemlidir.


Nedenler sıralandığında umarım ki günümüz politik gidişata karşı liberteryen perspektiften bakan insanlar daha doğru bir yorumlama yapabilirler.


Bir çok siyasi meselede olduğu gibi, göçle ilgili yerel karar alma süreçlerini de tartışmalıyız. Herkes gibi Türkler de kendi kaderini tayin hakkını istiyor(Almanlar, Fransızlar, İspanyollar vb. gibi). Mises'in gücü bireylere verme anlayışına yakınlaşmamız için bu konuda karar mekanizmalarını küçültmek durumundayız. İslam ülkelerinden devlet destekli kitlesel göç AB ve Alman hükümeti tarafından oluşturulan siyasi bir proje olarak Türklere ve Almanlara dayatılıyor.


Jeff Deist'in dediği gibi;

Liberteryenler, günlük yaşamın bir parçası olarak "terörizmle yaşamayı öğrenmek" yerine sadece şehirlerinde huzur içinde yaşamak isteyen ortalama Almanları desteklerken, bu siyasi projeyi eleştirmekte haklılar.

Bu anlayışımı özgür toplumu doğru bir şekilde anlamak için vazgeçilmez olan iki kişiden alıyorum: Murray N. Rothbard ve Hans-Hermann Hoppe.


Bir örnek üzerinde bu konuyu ele almak istiyorum.


Şimdi, tüm dünyadaki tüm arazi parselleri özel mülkiyete ait olsaydı, sözde göç sorununun çözümü açık olurdu. Aslında ilk etapta göç sorunu olmayacağını söylemek daha doğru olabilir. Yeni bir yere taşınan herkes, o yerin sahibinin rızasını almak zorunda kalacaktı.


Devlet ve sözde kamu mülkiyeti resme girdiğinde, işler bulanıklaşır ve uygun liberteryen pozisyonu ortaya çıkarmak için ekstra çaba gerektirir. Bunu en hafif tabiriyle yapmak istiyorum.


Bir ülkedeki her arazi parçası bir kişiye, gruba veya şirkete ait olsaydı, bu, girmeye davet edilmedikçe ve mülk kiralamasına veya satın almasına izin verilmedikçe hiç kimsenin giremeyeceği anlamına gelirdi. Tamamen özelleştirilmiş bir ülke, belirli mülk sahiplerinin istediği kadar kapalı olacaktır. O halde, ABD ve Batı Avrupa'da fiili olarak var olan açık sınırlar rejiminin tüm sokaklardan ve kamu arazilerinden sorumlu devlet tarafından zorunlu bir açılış anlamına geldiği ve gerçekten sahiplerinin isteklerini yansıtmıyor olduğu açık görünüyor.


Hans, "Mağazalar, oteller ve restoranlar gibi ticari mülk sahipleri artık uygun gördükleri şekilde erişimi engelleme veya kısıtlama konusunda özgür değiller" diye yazıyor. “İşverenler artık dilediklerini işe alamaz veya işten çıkaramazlar. Konut piyasasında, ev sahipleri artık istenmeyen kiracıları hariç tutmakta özgür değildir.''


Hans devamında:


Devlet ayrıca, birini kendi topraklarına kabul ederek, bu kişinin kamu yollarında ve arazilerde her yerli sakinin kapısına kadar ilerlemesine, tüm kamu olanaklarından ve hizmetlerinden (hastaneler ve okullar gibi) yararlanmasına ve çok sayıda ayrımcılık yapmama yasasıyla korunan her ticari kuruluşa, istihdama ve konutlara erişmesine izin vermektedir.

Elbette kamu mülkiyetinin hükümete ait olduğunu söyleyemeyiz, çünkü hükümet yasal olarak hiçbir şeye sahip olmayabilir. Hükümet mülkünü zorla, genellikle vergilendirme yoluyla elde eder. Bir liberteryen bu tür bir mülk edinimini ahlaki olarak meşru kabul edemez, çünkü masum insanlar üzerinde güç kullanımını (vergi alınmasını) içerir. Dolayısıyla hükümetin sözde mülkiyet tapuları gayri meşrudur.


Ancak kamu malının sahipsiz olduğunu da söyleyemeyiz. Hırsızın mülkiyetindeki mal, o anda hak sahibine ait olmasa bile, sahipsiz değildir. Aynı şey sözde kamu mülkiyeti için de geçerlidir. Vergi mükelleflerinden ele geçirilen paralarla satın alınmış ve geliştirilmiştir. Kısacası onlar(mükellefler) gerçek sahipleridir.


(Bu arada, Doğu Avrupa'nın eski komünist rejimlerinde sosyalleşmeye yaklaşmanın doğru yolu buydu. Bütün bu endüstriler, onları inşa etmek için yağmalanan insanların mülküydü ve bu insanlar, katkıları belirlenebildiği sürece orantılı olarak hisse alabilmeliydi.)


Tüm mülklerin özel mülkiyete ait olduğu anarko-kapitalist bir dünyada, “göç” kararı her bir mülk sahibine bağlı olacaktır. Şu anda ise göç kararları, mülk sahiplerinin istekleri tamamen göz ardı edilerek merkezi bir otorite tarafından alınıyor. Bu nedenle, ilerlemenin doğru yolu, bireysel mülk sahiplerinin çeşitli halk hareketlerine rıza gösterdiği uygun liberteryen pozisyona her zamankinden daha yaklaşmamız için, göçle ilgili karar alma sürecini mümkün olan en düşük seviyeye ademi merkezileştirmektir.


Büyük liberteryen tarihçi Ralph Raico bir keresinde şöyle yazmıştı:


Serbest göç, diğer politika kararlarından farklı bir kategoride görünmektedir, çünkü sonuçları, bu kararları veren demokratik siyasi yapının bileşimini kalıcı ve kökten değiştirmektedir. Gerçekte liberal düzen, var olduğu yerde ve ölçüde, oldukça karmaşık bir kültürel gelişimin ürünüdür. Örneğin, “açık sınırlar” rejimi altında İsviçre'nin liberal toplumuna ne olacağı merak ediliyor.

İsviçre aslında ilginç bir örnek. Avrupa Birliği işin içine girmeden önce, İsviçre'nin göçmenlik politikası burada tarif ettiğimiz sisteme yakındı.


Açıktır ki, tamamen açık bir sınır sisteminde, Batılı refah devletleri basitçe yabancılar tarafından istila edilecektir. Liberteryenler olarak, refah devletinin çöküşünü elbette desteklemeliyiz. Ancak, laissez faire'ye(bırakınız yapsınlar) ani bir bağlılığın, refah devletindeki bir çöküşün olası sonucu olmasını beklemek, özellikle akıl almaz türden bir saflığa dalmak olur.


Bir göçmenin yalnızca bir işveren tarafından işe alınmış olması gerçeğiyle “davetli” sayılması gerektiği sonucuna varabilir miyiz? Hans bu soruya hayır diyor çünkü işveren yeni çalışanı ile ilgili tüm maliyeti üstlenmez. İşveren, o çalışanın vergi ödeyen kamu üzerindeki maliyetlerini kısmen dışsallaştırır:


Çalışma iznine sahip olan göçmenin her türlü kamu tesisinden (yollar, parklar, hastaneler, okullar) ücretsiz olarak faydalanmasına izin verilir ve hiçbir ev sahibi, işadamı veya özel iş ortağının konut, istihdam, konaklama ve barınma konularında kendisine karşı ayrımcılık yapmasına izin verilmez. Yani göçmen, (davetiyeyi uzattığı iddia edilen) işveren tarafından değil, davette hiçbir söz hakkı olmayan vergi mükellefleri olarak diğer yerli mülk sahipleri tarafından ödenen önemli bir yan yardım paketi ile davet edilir.

Kısacası bu göçler piyasanın sonucu değildir. Tanık olduğumuz şey, sübvansiyonlu hareket örnekleridir. Bu kitlesel göçleri sanki piyasa fenomeniymiş gibi savunan liberteryenler, yalnızca gerçek serbest piyasayı gözden düşürmeye ve baltalamaya yardımcı oluyorlar.


Gerçek şu ki, politik olarak dayatılan çokkültürlülük son derece zayıf bir geçmişe sahiptir. Yirminci yüzyıl, öngörülebilir başarısızlıktan sonra başka bir başarısızlığa izin veriyor. İster Çekoslovakya, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, ister Pakistan ve Bangladeş, ister Malezya ve Singapur, istersen de bugüne kadar çözülmemiş etnik ve dini ayrımların olduğu sayısız yer olsun, kanıtlar evrensel masallardan oldukça farklı bir şey önermektedir.


ABD hükümetinin yetenekli kişiler arasında göçü teşvik etme konusundaki ilgisizliğine rağmen, yeni gelenlerin bazılarının kesinlikle düzgün insanlar olacağına şüphe yok. Ama bazıları o düzgün insanlar olmayacaktır. ABD tarihinde 1850, 1900 ve 1960'ta başlayan üç büyük suç dalgası, kitlesel göç dönemlerine denk geldi.


İnsanların kitlesel göçe karşı meşru bir şekilde direnmek istemelerinin tek nedeni suç değildir. Singapur'da dört milyon Amerikalı ortaya çıkarsa, o ülkenin kültürü ve toplumu sonsuza dek değişecekti. Ve hayır, liberteryenizmin bu durumda Singapur halkının omuzlarını silkmesini ve bu sürerken toplumumuzun olmasının güzel olduğunu söylemesini gerektireceği doğru değil ama her güzel şeyin bir sonu olmalı. Singapur'da hiç kimse bu sonucu istemez ve özgür bir toplumda aktif olarak bunu engellerlerdi.


Gelen göçmenlerin bizi zenginleştirdiği söylenen kültürler, farklı kültürlerden insanlar tarafından sürekli göç dalgalarıyla bombardımana tutulmuş olsaydı gelişemezdi. Yani çokkültürlülük argümanı mantıklı bile değil.


ABD'nin veya Avrupa'nın birkaç on yıllık kesintisiz kitlesel göçten sonra daha özgür bir yer olacağına inanmak imkansız. ABD ve AB hükümetlerinin teşvik ettiği göç kalıpları göz önüne alındığında burada olan uzun vadeli sonuç hükümetin sürekli büyümesi için seçmenleri pratikte durdurulamaz olacak kadar büyütmek olacaktır. O zamanlar aktif olan açık sınır liberteryenleri, kafalarını kaşıyacak ve serbest piyasaları teşvik etmelerinin neden bu kadar az başarılı olduğunu anlamadıklarını iddia edecekler. Fakat cevabı başka herkes bilecektir.


Peki bir de şu argümana bakalım: ''Göçmenler ekonomik anlamda üretim potansiyelimi arttırır ve refahımızı arttırabilirler.'' Bu argümana kapsamlı bir cevap vermek için bu argümanın geçerli olduğunu varsayalım. Kısacası bu argümanda bahsedilmek istenen şey göçmenliğin maddi zenginliği sağlayabileceğidir. Göçün bir sonucu olarak kişinin gerçek gelirinin artması söz konusu olsa bile, bu göçün “iyi” olarak kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmez, çünkü önemli olan tek şey maddi zenginlik değildir. Hoppe'nin dediği gibi aksine, "refah" ve "zenginliği" oluşturan şey özneldir ve kişi daha yüksek maddi yaşam standartları ve daha küçük bir mesafe yerine daha düşük maddi yaşam standartlarını diğer bazı insanlardan daha fazla uzak olmak için seçebilir. Bu aslında insan birliğinin ve ayrımının mutlak gönüllülüğüdür.


Ekonomik anlamda düşük ücret sağlayan ülkelerden yüksek ücret sağlayan ülkelere olan göç serbest ticaret politikalarıyla azaltılır, yani Hoppe'nin söylemi burada dikkate alınmalı:


Ticaret ve göç arasındaki ilişki (katı münhasırlıktan ziyade) esnek ikame edilebilirlik ilişkisidir: Birinden ne kadar fazla (veya az) varsa, diğerine o kadar az (veya daha fazla) ihtiyaç duyarsınız. Diğer şeyler eşit olduğunda, işletmeler düşük ücretli alanlara ve emek yüksek ücretli alanlara hareket eder, böylece (aynı tür emek için) ücret oranlarının eşitlenmesine ve sermayenin optimal yerelleştirilmesine yönelik bir eğilim etkiler. Yüksek ücretli alanları düşük ücretli alanlardan ayıran siyasi sınırlar ve yürürlükte olan ulusal (ülke çapında) ticaret ve göç politikalarıyla, bu normal göç ve sermaye ihracatı eğilimleri, serbest ticaretle zayıflatılır ve korumacılıkla güçlendirilir. Düşük ücretli bir bölgenin ürünleri olan Meksika ürünleri, ABD gibi yüksek ücretli bir bölgeye serbestçe girebildiği sürece, Meksika halkının ABD'ye taşınma teşviki azalır. Buna karşılık, Meksika ürünlerinin Amerikan pazarına girmesi engellenirse, Meksikalı işçilerin ABD'ye taşınmasının cazibesi artar. Benzer şekilde, ABD'li üreticiler Meksikalı üreticilerden ve tüketicilerden alım ve satım yapmakta özgür olduklarında, ABD'den Meksika'ya yapılan sermaye ihracatı azalacaktır; ancak, ABD'li üreticilerin bunu yapması engellendiğinde, üretimi ABD'den Meksika'ya taşımanın çekiciliği artar.
Koşulsuz serbest göçün savunucularına göre, yüksek ücretli bölge olarak ABD, her zaman serbest göçten yararlanacaktır; bu nedenle, mevcut koşullar ne olursa olsun, yani ABD korumacılık ve iç refah tuzağına düşmüş olsa bile, açık sınırlar politikasını yürürlüğe koymalıdır. Yine de kesinlikle, böyle bir teklif makul bir insana fantastik gelir. ABD'nin veya daha doğrusu İsviçre'nin artık herhangi bir sınır denetimi olmayacağını, ücreti ödeyebilen herkesin ülkeye girebileceğini ve bir mukim olarak her "normal" yerel refah hükmüne hak kazanabileceğini ilan ettiğini varsayalım. Böyle bir deneyin mevcut dünyada ne kadar felaketle sonuçlanacağına dair herhangi bir şüphe olabilir mi? ABD ve İsviçre, daha da hızlı bir şekilde, milyonlarca üçüncü dünya göçmeni tarafından istila edilecektir, çünkü Amerikan ve İsviçre'nin halka açık sokaklarında ve dışında yaşam, üçüncü dünyanın birçok bölgesindeki yaşama kıyasla rahattır. Geçim fonu (geçmişte birikmiş ve geçmişten miras kalan sermaye stoku) yağmalanırken, refah maliyetleri fırlayacak ve boğulan ekonomi parçalanıp çökecekti. ABD ve İsviçre'deki uygarlık, bir zamanlar Roma ve Yunanistan'da olduğu gibi yok olacaktı.

Sonuç olarak, Dr. Hans-Hermann Hoppe'un göçmenlik ve sınırlar konusundaki görüşleri, mantıksal olarak özel mülkiyet düzeniyle tutarlıdır. Bu, söz konusu mülk sahiplerinin göçün fayda ve yüklerini üstlendiği bir düzendir. Gayrimenkulün devlet mülkiyeti, özellikle demokratik refah devletlerinde, göç sorununu gölgede bırakıyor ve bizi "en az kötü" politikaları analiz etmeye zorluyor.


Bir diğer sorun hakkında da kısa bir açıklama yapıp bu büyük ilgiyle yazdığım yazıya son vermek istiyorum.


Peki, Türkiye de Bahsi Geçen Afgan-Suriyeli Mülteci Akımı için Ne Yapılmalı?


Bu durumda yapılması gerekenler oldukça basit. Bu işgalciler durdurulmalı ve yalnızca kişisel olarak tüm maliyetleri üstlenmiş davetliler içeri alınmalıdır. Mevcut işgalciler, çoğu durumda, mümkün olduğu kadar yumuşak ve kibar bir şekilde ifade etmek gerekirse, oldukça düşük düzeyde sermaye sahibi insanlardır. Kaçak göçmenler tespit edilmeli, geldikleri yere geri gönderilmelidir. Bunları sınırlar içerisine taşıyan kişiler ise tutuklanmalıdır. İç Anadolu bölgesine bu mültecileri izinsiz taşıyan araçlara el konulmalı, aynı şekilde bu taşıyıcılarda tutuklanmalıdır. Aynı prosedür, örneğin Balkanlar üzerinden kara yoluyla yapılan istilaları organize edenlere ve katılanlara da uygulanmalıdır. İster özel şahıslar, ister camiler/kiliseler veya diğer herhangi bir kuruluş olsun, sözde mültecilerin tüm yerel sponsorları, sponsor oldukları müşterilerinin mevcudiyetiyle ilgili tüm masrafları karşılamalı ve bunların neden olduğu her türlü zarardan sorumlu tutulmalıdır.


Sığınmacılara gelince, eğer mümkünse, ilk olarak istedikleri yerin en yakın büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurmaları ve bu kurumlar tarafından taranmaları istenmelidir, çünkü bu kurumlar, yerel koşullara daha fazla aşinalıklarından dolayı, gerçek ve sahte vakaları ayırt etmek için en iyi donanıma sahiptir: Ne de olsa, masum bir şekilde öldürülme veya işkence görme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden birinin daha dün veya bir yıl önce kendisinin masum insanların katili veya işkencecisi olduğu pek çok vakaya aşinayız. Bu tür yaratıklar sığınmayı hak ediyor mu?


Avrupa halkı hükümetlerinin bu istilaya olan toleransına topyekün karşı olduğu gibi, Türkler de Türk hükümetinin bu istilaya sessiz kalmasına karşıdır.


Yazar - xxx


Kaynaklar:

Immigration Roundtable: Hans-Hermann Hoppe, (Why Open Borders Between States in America Might Lead to Disaster) 1.a. b. In this article, a "patrolled border" is a border where the movement of goods and persons are at least nominally monitored, and there is the potential to regulate this flow. It does not imply a closed border. For a variety of reasons, including the need for traded goods, and the cost to taxpayers, few borders are ever closed. 2."Open borders" as used here refers to truly open borders: borders that have no physical barriers, checkpoints, or even accompanying policies designed to control the flow of goods and persons.

Open Borders Are an Assault on Private Property by Lew Rockwell(This talk was delivered at the Mises Circle in Phoenix, AZ, on November 7, 2015.)

On the Corona Panic and Other Insanities by Hans-Hermann Hoppe Hans-Hermann Hoppe is interviewed by Andrea Venanzoni for the Italian Online Magazine Atlantico. Rivista Di Analisi Politica, Economica e Geopolitica @ atlanticoquotidiano.it691 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


suriye ve afganistandan gelen mülteciler daha iyi bir ülkeye geldikleri için daha az maaşa razı oluyor. iş sahipleri nasıl tüm yükü ve sorumluluğu üstüne alabilir ki? adamlar kârına bakıyor. "iş sahipleri iyi şeyler yapsın kötü şeyler yapmasın" gibi bir şey oluyor yazdığınız

Like
Yazı: Blog2 Post
bottom of page