Açık Sınırlar Değil, Piyasa Sınırları I Jeff Deist

Bu haftanın başlarında Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen ve görünüşe göre Pakistanlı bir göçmen tarafından gerçekleştirilen saldırı, Almanya'daki bir dizi şiddetli ve rahatsız edici terör olaylarının sadece sonuncusu. Olay göçmenlik, kültür çatışmaları, İslam ve kimlik hakkında rahatsız edici soruları gündeme getiriyor: Yalnızca Almanya'da yaşayan biri yerine Alman olmak ne anlama geliyor? Ayrıca, Alman hükümetinin böylesine dramatik başarısızlıkları göz önüne alındığında, kamusal alanlarda fiziksel güvenliğin nasıl sağlanacağına dair pragmatik soruları da gündeme getiriyor.


Liberteryenler bu sorulardan kaçabilir veya onları göz ardı edebilir. Herkesin nasıl bir birey olduğunu, İslam'ın nasıl suçlanamayacağını ya da Pakistanlıların nasıl öldürücü şiddete Almanlardan daha fazla eğilimli olmadıklarını koklayabiliriz. Refah devletçiliği, dış politika ve insan göçüne bütüncül bir yaklaşım savunabiliriz. Ancak bu argümanların hiçbiri Almanların burada ve şimdi korkunç suçlarla başa çıkmasına yardımcı olmayacak. Hükümette, medyada ve akademide son derece liberal olmayan ve düşmanca izleyicilere erdem sinyali vermektense, mülkiyet ve güvenliğin radikal özelleştirilmesi için popülist argümanlar yapmalıyız. Özel mülklerinde meydana gelen bir terör olayına tepki olarak özel bir alışveriş merkezi, tema parkı veya stadyumun hemen yapacağı eylemleri hayal edin!


Her siyasi meselede olduğu gibi, göçle ilgili yerel karar alma sürecini de tartışmalıyız. Herkes gibi Almanlar da kendi kaderini tayin hakkını istiyor ve hak ediyor. Siyasi birim ne kadar küçükse, Mises'in bu gücü her bireye verme anlayışına o kadar yaklaşırız. İslam ülkelerinden devlet destekli kitlesel göç, AB ve Alman hükümeti tarafından oluşturulan siyasi bir proje olarak Almanlara dayatılıyor. Piyasa talebinin sonucu değildir. İşverenleri ve aile akrabalarını karşılamaya yönelik bir tür kahramanca emek hareketine değil, çoğunlukla gerçek mülteci olmayan insanların koordineli ve aşamalı bir şekilde yer değiştirmesine tanık oluyoruz. Liberteryenler, günlük yaşamın bir parçası olarak "terörizmle yaşamayı öğrenmek" yerine sadece şehirlerinden zevk almak isteyen ortalama Almanları desteklerken, bu siyasi projeyi eleştirmekte haklılar.


Değilse, daha kötüsü riske gireriz: özgürlükçülüğün (halkın zihninde) Brüksel, Washington ve Berlin'den çıkan tüm gereksiz "kamu politikası" fikirleriyle birleşmesi. Liberteryenizmin ortak eleştirisi, teoride kulağa harika geldiği, ancak gerçek dünya sorunlarına somut çözümler sunamadığıdır. Bu eleştiri yanlıştır. Liberteryenizm, akla gelebilecek en pragmatik, orantılı ve etkili çözümleri sunar: pazar çözümleri. Sınır kontrolü ve terörizm gibi zorlu sorunları yetkin bir şekilde çözemeyenler, siyasi entrikaları, sklerotik tekelleri, verimsiz bürokrasileri ve sapkın teşvikleriyle modern hükümetlerdir. Kesin olarak bu sorunlar o kadar karmaşık ve inatçıdır ki, piyasaya göre sıralanmaları gerekir.


Çok gerçek dışsallıklarla dolu ve "kamu mülkiyeti" tarafından çarpıtılan çetrefilli göç meselesi piyasa düzenini gerektiriyor. Güvenlik için bir pazar olduğu gibi, göçmenlik için de bir pazar var. Açık sınırlar savunucuları, tıpkı ani göçmen akınlarının neden olduğu muazzam dışsallıkları görmezden geldikleri gibi, piyasanın grup içi tercihlerini de görmezden geliyorlar. Asıl soru sınırların açık veya kısıtlı olup olmadığı değil, daha çok kim karar verecek? Birisi göç konusunda özgürlükçü pozisyon sorduğunda, cevabım liberteryenlerin piyasanın talep ettiği kadar çok veya az göç istemesi.


Göçmenlik ve sınırlar liberteryenler tarafından uzunca ve yüksek sesle tartışıldı. Muhtemelen, açık sınırların savunucusu Walter Block ve kısıtlı göçmenlik savunucusu Hans-Hermann Hoppe tarafından yapılan birkaç araştırmadan daha iyi bir örnek yoktur. Konu hakkında, Block ve Hoppe'un zaten sunduklarından daha yeni veya daha anlayışlı bir şekilde söylenecek çok az şey var. Bununla birlikte, belirli noktaların tekrar edilmesi veya detaylandırılması söz konusudur:


Sınırlar, doğuştan gelen düzen ve ayrılık arzularını tatmin eder. Sınırlar, siyasi varlıklar tarafından oluşturulmadan veya uygulanmadan doğal olarak ortaya çıkar ve var olur (modern hükümetler çağından önce genellikle daha az katı bir şekilde tanımlanmış ve daha geçirgen olsalar da).

Murray Rothbard'ın hatırlattığı gibi ulus devlet değildir. Devletler, doğal sınırlara zarar veren sanat eserleri olma eğilimindeyken, uluslar doğal olarak ortaya çıkabilir.

Grup içi tercihler güçlüdür. Grupların zorlama veya şiddet olmaksızın bir arada yaşamaları koşuluyla, liberteryenizmin bu tür tercihler hakkında söyleyecek özel bir şeyi yoktur.

İnsanların hepsi iyi niyetli değiller ve ayrıca yenilebilir de değiller. Parası, zekası veya talep edilen becerilere sahip insanlar, bu özelliklere sahip olmayan insanlardan daha iyi göçmenlerdir. Yoksul ve suçlu göçmenler çok büyük maliyetler getirir. Bunu reddeden veya küçümseyen herhangi bir dünya görüşü, gerçeklikle uzlaşmaz. Doğal hukuka dayanan liberteryenizm, tanımı gereği gerçeklikle daha iyi uyuşmalıdır.


Yazar - Jeff Deist Bu yazı mises.org'un yayınladığı ''Market borders, not Open Borders'' yazısının çevirisidir.147 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör