top of page

Özgür Toplumu İnşa Etmenin Dört Yolu

10/11/2015 - Jeff Deist

Bu sabahki sempozyumumuzun konusu, aslen Dr. Hans-Hermann Hoppe tarafından 1997 yılında bir Mises Enstitüsü konferansında verilen bir konuşmanın başlığı olan "Ne Yapılmalı"dır. Hoppe başlığını bir bildiri olarak ortaya koydu ama aynı zamanda devletin ve onun savunucularının bu kadar hakim olduğu bir dünyada liberteryenler olarak hepimizin boğuştuğu da bir soru bu.


Ve bu, Mises Enstitüsü'nde tekrar tekrar duyduğumuz bir sorudur: Hükümete karşı savaşmak için ne yapabiliriz? Hepimiz sorunu anlıyoruz ama çözüm nedir? Daha aklı başında ve özgürlükçü bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için mevcut ortamda ne yapabiliriz? Ve bugün yaşamlarımızda daha özgür yaşamak için bir ölçüde özgürlüğü nasıl bulabiliriz?


Dört Yaygın Strateji

Liberteryenler ne yapılması gerektiği hakkında konuştuğunda, tartışma dört ortak strateji seçeneği etrafında dönme eğilimindedir. Bunların hiçbiri zorunlu olarak birbirini dışlamaz ve aralarında çok fazla örtüşme olabilir.


1. Siyasi Seçenek

Birincisi, siyasi seçenek ya da eski bir tabirle “sistemin içinden çalışmak” diyeceğiz.

Argüman şu: hükümet ve onu çevreleyen siyasi süreç, gerçek dünyada kaçınılmazdır. Bu nedenle, politikacılar amansız bir şekilde özgürlüklerimizi çalarken liberteryenler kenarda boş durmamalıdır. Bunun yerine, Liberteryen Parti gibi bir üçüncü taraf aracının bayrağı altında veya Cumhuriyetçi Parti içinde çalışarak siyasi olarak örgütlenmeli ve aktif hale gelmeliyiz çünkü siyasete kendimizi dahil etmek istesek de, siyaset kendini bize dahil eder.


Siyasal eylem bir nefsi müdafaa biçimi olarak görülebilir. Bu yaklaşım, eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde siyasi eylemi de tasarlamasına rağmen, genellikle bir cumhurbaşkanı adaylığı gibi ulusal bir odak noktasına sahiptir. Deyim yerindeyse bu seçenek aceleci liberteryenleri ilgilendiriyor. Nihayetinde, en azından teoride siyasi seçenek, geçen yüzyılda siyasi Sol için çok başarılı olan artırımlıcılığı taklit etmeye ve tersine çevirmeye çalışır.


Siyasi seçeneğin, en azından ulusal siyaset açısından, bugün elimizde mevcut olanlar arasında bana en az çekici gelen alternatif olduğunu söylememe izin verin.


Siyasi savaşları kazanmak için harcanan zaman, enerji ve insan sermayesi şaşırtıcı ama bunun için ne gösterebiliriz? Yirminci yüzyıl, Sol ilerlemeciliğin siyasi alanda tam zaferini temsil ediyor: merkez bankacılığı, gelir vergileri, Yeni Anlaşma ve Great Society yetkilendirme planları, manzarayı sonsuza dek değiştiren muazzam siyasi zaferlerdi. Her şey politize hale geldi: transseksüel insanların hangi banyoyu kullanması gerektiğinden çevrimiçi fantezi futboluna izin verilip verilmeyeceğine kadar. İlericiler her soruyu “Hükümet ne yapmalıdır?” şeklinde çerçeveler.

Dolayısıyla siyasi seçeneği ilerici zafer bağlamında anlamamız gerekiyor.


2. Stratejik Geri Çekilme

Liberteryenlerin sıklıkla düşündükleri ikinci bir yaklaşım ise, gevşek bir şekilde stratejik geri çekilme olarak adlandırılabilir. Kilisenin ve daha geniş kültürün yönünden mutsuz olan Katolikler tarafından tartışılan “Benedict seçeneği”ni duymuş olabilirsiniz. Ayn Rand’ın hayranları, Atlas Silkindi’deki üretken sınıfın greve gitmesine atıfta bulunarak “Galt gibi olmasından” bahseder.


Bu yaklaşım, daha geniş toplum ve siyasi manzaradan bir şekilde ayrılmayı ve geri çekilmeyi içermektedir. Mevcut ortamın siyasi ve kültürel olarak liberteryenler için büyük ölçüde umutsuz olduğunu ve bu nedenle, kuralların devlet lehine bu kadar ağır bir şekilde eğimli olduğu oyunu oynamaya çalışmanın aptalca olduğunu iddia ediyor.


En azından şimdilik geri çekilmek ve mümkün olduğu kadar devletin parametrelerinin dışında bir yaşam kurmak daha iyidir. Bu anlamda geri çekilme seçeneği taktiksel olarak çekicidir: Bazı dövüş sanatlarında olduğu gibi daha büyük bir gücü onunla yüzleşmek yerine saptırmaya ve yönlendirmeye çalışır.


Stratejik bir geri çekilme, mutlak ayrılıktan oldukça ince yaşam tarzı değişikliklerine kadar çeşitli alternatifler arasında birçok biçim alabilir. Bazı durumlarda bu strateji, kişinin yaşadığı ve çalıştığı yerden fiilen fiziksel olarak ayrılması anlamına gelebilir. New Hampshire’deki Free State Project, Avrupa’da Liberland ve Güney ve Orta Amerika’da liberteryen arazi yerleşimleri kurmak gibi örnekler mevcut.


Ancak geri çekilme başka şekillerde olabilir. Bazı liberteryenler, hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak sistemden uzak yaşamayı seçerler. Prepper hareketi, yalnızca kırsal veya uzak bir bölgeye taşınmayı seçmenin yaptığı gibi bir tür stratejik kendi kendine yeterliliği temsil eder.

Amerikan tarzı sonsuz tüketim ve borçtan - “küçük yaşamak” - geri çekilmek, başka bir stratejik geri çekilme biçimi sunar ve genellikle liberteryenlerin yalnızca daha mutlu yaşamlar sürmelerine değil, aynı zamanda devletin düzenleyici ve vergi kısıtlamalarını en aza indirmesine veya bunlardan kaçınmasına izin verir.


Elbette evde eğitim, modern çağda milyonlarca çocuğun ve ebeveynin devlet eğitim kompleksinden kaçmasını sağlayan liberteryen stratejik geri çekilmenin en büyük örneklerinden birini temsil ediyor. Ve geri çekilme, devlet medyasından kurtulmak kadar basit olabilir.


Son olarak, gurbetçilik kendini zorba bir devletten uzaklaştırmak için uzun zamandır onurlandırılmış bir tarihsel stratejidir. Bu, ABD'de ülke içinde, yüksek vergili eyaletlerden göç ve yurtdışına kaçan insanlarla olur. Birçok insanın en azından ABD'den ayrılmayı düşündüğünden eminim ve artan sayıda Amerikalı sadece bunu yapmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlıktan da çıkıyorlar. Bugün etrafına bakan ve ABD'yi niteliksiz işçi olarak veya daha özgür fırsatlar için terk etmeye karar veren bir genci kim yargılayabilir?


3. Kalpler Ve Zihinler

Liberteryenlerin sıklıkla savunduğu üçüncü bir taktik ise, “kalpleri ve zihinleri kazanmak” olarak adlandırabiliriz. Bu yaklaşım, eğitim, akademi, gelenek ve sosyal medya, din, kitaplar ve makaleler, edebiyat ve hatta popüler kültürü içeren çok yönlü bir süreçtir. Bu yüzden böyle konferanslar düzenliyoruz. Kalpler ve zihinler stratejisi, her düzeyde eğitim, ikna ve pazarlama ile ilgilidir. Ve bu, Mises Enstitüsü'nün en fazla ilerleme kaydettiğini düşündüğüm yaklaşımdır.


Kalpler ve zihinler stratejisi, belirli bir nüfusun önemli bir kısmı, özellikle siyaset, ekonomi ve sosyal teori alanlarında, kötü fikirlerini atıp mantıklı fikirleri benimsemedikçe ve kabul etmedikçe hiçbir değişikliğin gerçekleşemeyeceğini savunur. Politika gecikmeli bir göstergedir ve kültürden aşağı akışı takip eder. Belirtilere değil, altta yatan hastalığa odaklanmalıyız. Tıpkı sol ilericilerin Batı'nın kurumlarını -akademi, haber medyası, hükümet, kiliseler, Hollywood, yayıncılık, sosyal medya- ele geçirmesi gibi liberteryenler de çabalarımızı bu kurumları özgürlük ve daha parlak bir gelecek için geri almaya odaklamalıdır. Bu nedenle, özgürlükçü düşünen insanları akademi, iş dünyası, medya ve din akışlarına dahil etmek mantıklıdır. Devleti destekleyen zihniyette bu şekilde kök salıyoruz.

Açıkça görülüyor ki, bu kurumlara yönelik toptan bir saldırı göz korkutucu bir iştir. Bu uzun bir oyundur fakat argüman şöyle devam etmektedir: kalpleri ve zihinleri kazanana kadar kimi seçtiğimiz, hangi yasanın kabul edildiği veya kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı nasıl düzenlediğimiz pek önemli değil. Aynı devletçi zihniyet, bize karşı çalışmak için tekrar tekrar su yüzüne çıkacaktır.


Elbette devletin eğitim dolandırıcılığı bu yaklaşımın en olgun hedefini sunuyor. Devlet okulları akılsız politik doğrucu bölgelerine dönüştükçe ve üniversiteler belirsiz iş beklentileri olan ağır borçlu mezunlar üretmeye devam ettikçe, tüm modelin sürdürülemez olduğu kamuoyu tarafından giderek daha açık hale geliyor.


Bu nedenle, doğrudan sıradan izleyicilere hitap etmek ve Avusturya ekonomisini ve liberteryen teorisini kitlelere çok az maliyetle getirmek için daha önce hiç olmadığı gibi bir fırsatımız var. Dijital devrim en büyük dengeleyici olmuştur ve mümkün olduğunca çok sayıda kalbi ve zihni değiştirmek için onu en verimli şekilde kullanmalıyız.


Ancak bu strateji korkaklar için değildir ve hızlı bir düzeltme sözü vermez. Uzun zaman ufku olan ayık insanlar için bir stratejidir.


4. Direniş

Elbette liberteryenler arasında sıklıkla tartışılan başka bir strateji, ister açık ister örtülü olsun, devlete karşı basit direnişi içerir. Bu taktik sivil itaatsizlik, vergi protestoları, düzenlemelerden kaçınma veya görmezden gelme ve agorizm ve karaborsa faaliyetleri gibi eylemleri öngörür.

Aynı zamanda, özgürlüğü ilerletmek için teknolojik ilerlemelerin kullanımını da tasarlar. "Üçüncü yol" liberteryen teknoloji uzmanları, şifreleme, siber para birimleri ve Uber gibi platformlar gibi gelişmelere atıfta bulunarak bu yaklaşımı desteklemektedirler - bunların hepsi ilk geliştirildiğinde yasallıklarıyla ilgili bir tür belirsizlik var idi.


Agorizm, ekonomik hayatlarını karaborsa veya gri-borsa faaliyetlerine adayarak, böylece vergilendirme ve düzenlemeden kaçınarak ve canavarı küçültmeye yardım ederek insanları devletin etrafından dolaşmaya teşvik eden liberteryen teorisyen Sam Konkin'in tercih edilen yaklaşımıydı. Konkin bunu “karşı ekonomi” olarak adlandırıyordu.


Agorizm ve varyantları, Konkin'in ücretli emeğe ve “beyaz piyasalara” yönelik antipatisini piyasa karşıtı olarak bulan Murray Rothbard tarafından eleştirildi: sonuçta, agorizm ücretli işçilerin büyük çoğunluğuna ne sunuyor? Peki otomobil ve çelik gibi “meşru” mal ve hizmetleri kim sağlayacak? Rothbard, agoristleri "ekonomik hayatın ezici çoğunluğunu marjinalliğe konsantre olmak için ihmal edenler" olarak gördü.


Ve dürüst olalım: örneğin ehliyet sahibi olmadan veya gayrimenkul sahibi olmadan bir agoristin hayatını gölgelerde yaşama fikri, kitlesel çekiciliğe sahip olmayabilir.


Devletten sıyrılmaya yarayan yeni bir teknolojik uygulamaya gelince, ben buna tamamen varım. Devletin bizi yönetmesini zorlaştıran herhangi bir yenilik, pratik olarak desteklenecek bir şeydir. Ancak sahte umutlara karşı dikkatli olmalıyız: mahremiyette veya mülkiyet hakkının devrinde, paranın veya insanların gizli eylemlerini gerçekleştirmesini sağlayan teknoloji, devletin casusluk aygıtı tarafından istismar edilebilir. Ve hiçbir yenilik, insan işlerinin devlet tarafından organize edilip edilmeyeceği ve nasıl düzenleneceği gibi temel soruları değiştiremez.


Hoppe’nin Devrimi

Dolayısıyla bu dört temel yaklaşım – politika, geri çekilme, “kalpler ve zihinler” ve direniş – bize özgür olmayan bir dünyada ne yapılması gerektiğini düşünmemiz için bir çerçeve sağlamaktadır.

Bu sorular bizi Profesör Hoppe'ye ve onun yukarıda bahsedilen konuşmasına geri götürüyor. Okumanızı tavsiye ederim, bu büyüleyici bir konu ve onun bu konuya yaklaşımı ise çok keskin ve net.


Hoppe 1997'de konuşmasını yaptığında dijital devrimin henüz emekleme aşamasında olduğunu unutmayın. Sosyal medya ve mobil cihazlar yoktu. Euro'nun piyasaya sürülmesi, 11 Eylül saldırıları, Irak ve Afganistan'daki savaşlar, 2008'deki Çöküş, Obama'nın yükselişi ve Batı'da politik doğruculuğun tamamen yayılması henüz gerçekleşmemişti.


Bu olayların her biri, merkezi hükümet gücünün büyümesini ve ölçeğini yoğunlaştırdı. Ancak, göreceli olarak 1997 gibi rahat bir zamanda bile Hoppe'nin açık odak noktası, herhangi bir merkezi siyasi güce karşı temel mücadelesiydi.


Merkezileştirmenin Problemi

Ve aslında, ademi merkeziyetçilik, daha önce bahsedilen dört taktik yaklaşımın her birini birbirine bağlayan bir kilit noktasıdır. Eğer liberteryenlerin stratejiyi düşünürken uygulaması gereken tek bir ilke varsa, o da şudur: Devlet gücünün radikal ademi-merkeziyetçi hale getirilmesi amansız hedefimiz olmalıdır.


Yirminci yüzyıl, İlerici yüzyıl, siyasi ve ekonomik gücün siyasi sınıfın elinde eşi görülmemiş bir şekilde merkezileşmesine tanık oldu. Bunu Washington DC'de, Brüksel'de, BM'de, Fed'de, Avrupa Merkez Bankası'nda görüyoruz. Bu nedenle en önemli hedefimiz, kritik bir “zımnen ayrılmış topraklar” kitlesi yaratmaya yönelik bu korkunç eğilimi tersine çevirmek olmalıdır.


Hoppe, siyasi sınıf, saray aydınları veya devletle bağlantılı müttefikleri arasında bulunmayan doğal seçkinleri tanımlayan aşağıdan yukarıya bir strateji öngörmektedir. Bu seçkinler basitçe başarılı, dürüst yerel vatandaşlardır. Bu doğal seçkinler, asalak merkeziyetçilere karşı dengeyi oluşturur ve aşağıdan yukarıya devrimin öncüsü olarak hizmet eder.


Hoppe bu devrim için üç stratejik anahtar öne sürüyor:

  • İlk olarak, koruma, savunma ve adalet tekel olmaktan çıkarılmalıdır. Bunlar, liberteryenlerin gerçekten özel bir toplumu savunmakta sıklıkla bocaladıkları alanlardır fakat burada kararlı olmalıyız: eğer bu işlevler merkezi devlet tekelinin yegane gücü altında kalırsa, özgürlüğe doğru ilerleme mümkün değildir. Silahları, avukatları ve hapishaneleri olan devlete güvenemeyiz.

  • İkincisi, siyasi ademi merkeziyetçilik hedeflenmelidir ve burada Hoppe, yerel konularda oy kullanmanın meşru müdafaa temelinde ahlaki olarak haklı gösterilebileceğini öne sürer.

  • Üçüncüsü, bir kavram olarak demokrasiye saldırılmalı ve mümkün olduğunca alay edilmelidir. Özel mülkiyet, özgür bir toplumun temelini oluştururken, çoğunluk yönetimi - yani özel mülkiyetin çalınmasına izin veren sistem - özgür bir toplumun antitezini oluşturur.


Sonuç

Daha önce bahsettiğim Benedict seçeneği hakkında The American Conservative'de yazan Rod Dreher'den bir alıntıyla bitirmeme izin verin:

Roma'nın çöküşü afallatıcı bir kayıp anlamına geliyordu. İnsanlar okumayı, çiftçiliği, kendi kendilerini yönetmeyi, ev yapmayı, ticaret yapmayı ve hatta bir zamanlar insan olmanın ne demek olduğunu unuttular.

Dünya, nasıl özgür olacağımızı unutacak kadar refleksif devletçiliğe düştü mü? Benedict'in dediği gibi yeni bir karanlık çağın eşiğinde mi yaşıyoruz? Yoksa bir devrim mi, radikal bir şekilde merkezi olmayan, Hoppean bir “aşağıdan yukarıya” devrim mi hazırlanıyor? Dünyanın her yerinde gördüğümüz tepki - merkezi devletlere ve onların taş döşeli sınırlarına, siyasi elitlere, BM ve IMF'ye, Euro'ya, vergi mükelleflerini kurtarmaya, ahbap çavuşçuluğa, politik doğruculuğa, imal edilmiş göçe, uyuşturucu yasalarına karşı son bir nefes mi? Yoksa siyasi ademi merkeziyetçiliğe doğru dünya çapında bir hareket mi?


Son olarak, var olmaya değer her gelişmiş özgür toplumun uzun zaman ufku olan insanlar tarafından inşa edildiğini hatırlayalım. Genellikle bu toplumlar, karşılaşabileceğimizin çok ötesinde, çok zor koşullar ve maddi sıkıntı koşulları altında inşa edildi. O halde daha iyi olan doğalarımıza hitap edelim ve "Ne Yapılmalı" sorusunu bir bildiriye dönüştürelim.


 

Yazar: Jeff Deist
Jeff Deist mülkiyet, piyasalar ve sivil toplumun savunucusu olarak hizmet verdiği Mises Enstitüsü'nün başkanı, sözcüsü ve yazarıdır. Siyasî iktidarı radikal bir şekilde adem-i merkezîleştirmenin araçları olarak özel hukuk sistemlerini ve özel parayı desteklemektedir. Daha önce, adına yüzlerce makale ve söylev hazırladığı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Dr. Ron Paul'ün kongre kadrosunda gönüllü oldu. Dr. Paul'ün kadrosunda bulunduğu yıllarda, kendilerini hükümetin boyutunu ve kapsamını küçültmeye adamış sayısız kuruluş ve tabandan gelen halk hareketiyle çalıştı. Jeff ayrıca uzun yıllar, özel sermaye müşterilerine şirket birleşmeleri ve satın almalar konusunda danışmanlık yapan bir avukat olarak çalıştı. E-posta veya Twitter üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Çevirmen: Utku Aslanoğlu

Bu yazı Mises.org sitesinin ''Four Ways to Build a Free Society'' adlı yazının çevirisidir.
241 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page