Ludwig_von_Mises.jpg

Ludwig von Mises

Ludwig Heinrich Edler von Mises modern liberteryenizm hareketinde büyük etkisi olmuş Avusturyalı eski ekonomist, tarihçi, filozof ve yazardır. Carl Menger'in etkisinde kalarak Avusturya Okulu'nun temsilcileri arasında yer aldı.

Murray Rothbard

Murray Newton Rothbard, Avusturya Okulunun Amerikalı liberteryen ekonomisti ve siyaset kuramcısı. Görüşleri modern liberteryenizmin gelişiminde yeni ufuklar açan bir rol oynamıştır. Rothbard, anarko-kapitalizmin kurucusu, önde gelen teorisyeni ve 20. yüzyıl Amerikan liberteryen hareketinin merkezi figürüdür. 20'nin üzerinde anarşist teori, tarih, ekonomi ve diğer konularda kitap yazmıştır.

Murray_Rothbard.jpg

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek, modern Avusturyalı iktisatçıların en seçkinleri arasındadır. Friedrich von Wieser’in öğrencisi, Ludwig von Mises’in mahmisi ve meslektaşı, ve Avusturya Okulu teorisyenlerinin göze çarpan bir nesli içinde en önde gelen kişi olarak Hayek, belki de, Avusturyan fikirleri İngilizce konuşan dünyanın başından sonuna kadar yaymada başka herkesten daha başarılı idi. John Hicks 1967’de şöyle yazmıştı: “İktisadî analizin 1930’lardaki eksiksiz tarihini yazmanın zamanı geldiğinde, dramadaki öncü bir figür Profesör Hayek olacak… [Z]ar zor hatırlanmaktadır ki, bir zamanlar Hayek’in yeni teorileri Keynes’in yeni teorilerinin başlıca rakibiydi.” Ne yazık ki, sonrasında, Hayek’in iktisadî dalgalanmalar teorisi Keynesyen devrim tarafından bir kenara atıldı. Bununla birlikte, nihayetinde, Hayek 1974’te İsveçli Gunnar Myrdal’la birlikte İktisat Bilimi Nobel Ödülü’nü kazandığında, bu eser tekrar kabul gördü.

1_H6BZH9aX1VPqt_eYSwH5IA.jpg

Llewellyn H. Rockwell Jr.

Llewellyn Harrison Rockwell Jr., Amerikalı bir yazar, editör ve siyasi danışmandır. Özgürlükçü ve kendini kanıtlamış bir anarko-kapitalist, Avusturya Ekonomi Okulu'nu tanıtmaya adanmış kâr amacı gütmeyen Mises Enstitüsü'nü kurdu ve başkanı.

artworks-louzJIwVxAoarwPy-FT5NIQ-t500x50

Burton Blumert

Burton S. Blumert, Burlingame, Kaliforniya'daki Liberteryen Araştırmalar Merkezi'nin başkanı, Mises Enstitüsü kurucu ortağı ve başkanı ve LewRockwell.com'un yayıncısıydı. 2008 yılında emekliye ayrılan yaklaşık 50 yıl süren bir kariyerinde, Camino Coin Company'nin sahibi olarak değerli metaller satın aldı ve sattı.

Burtblumert.jpg

Henry Hazlitt

Henry Hazlitt Avusturya Okulu’nun tarihine iyi yazma ve ekonomik teori ve politikayı akademya dışındaki geniş bir takipçi kitlesine açıklama yeteneği sayesinde özel bir katkıda bulunmuştur. Bunu bir serbest piyasa gazetecisi, başyazar, ve halk entellektüeli olarak, öncelikle Ludwig von Mises’in teorilerini popüler mekânlarda yeniden ifade etmek için çalışarak yaptı. Hazlitt, Mises gibi derin bir düşünürün incelik ve karmaşıklıklarını herkes için kolay anlaşılır yapmada şahane bir tahlili yetkinlik sergiledi, ve bunu Mises’in argümanının teorik bütünlüğünden ödün vermeksizin yaptı.

portrait-of-henry-hazlitt-horst-p-horst.

Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe, Alman asıllı Amerikalı akademisyen, liberteryen teorisyen ve Avusturya Okulu ekonomisti.
Kendisi Mülkiyet ve Özgürlük Derneğinin kurucusudur. Kendisi fikirleri ve araştırmaları ile Mises Enstitü içerisinde kıdemli bir mensup olarak bilinmektedir. Araştırmaları ve teorileri birçok liberteryen görüşlü insanlarda rol model olmuştur. Değerli bir Enstitü üyesidir.

Screenshot_72.png

Walter Edward Block

Walter Edward Block, bir Amerikan Avusturya Okulu ekonomisti ve anarko-kapitalist teorisyendir. The Privatization of Roads and Highways: Human and Economic Factors adlı kitabı ile liberteryen fikirlere önemli bir temel oluşturmuştur.

Walter_Block_by_Gage_Skidmore.jpg